25. október 2020. Aurel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

CDCP SR migruje na európsku platformu T2S

SITA SITA SITA  14.11.2016 14.11.2016  

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej "CDCP SR") v týchto dňoch intenzívne pripravuje svoju migráciu na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov, Target2-Securities (ďalej "T2S"), aby sa tak stal integrálnou súčasťou spoločného kapitálového trhu Európskej Únie. Prvým prevádzkovým dňom CDCP SR na platforme T2S bude 6. február 2017, ktorému bude predchádzať migračný víkend.
T2S je riešenie vyvinuté Eurosystémom, ktoré má umožniť vyrovnanie transakcií s cennými papiermi v mene euro a v iných peňažných menách akceptovaných Európskou centrálnou bankou, čím sa majú zjednodušiť najmä cezhraničné prevody cenných papierov.
Migrácia centrálnych depozitárov do T2S prebieha v piatich migračných vlnách, pričom CDCP SR je zaradený do 4. migračnej vlny. "Na tento krok sa pripravujeme už niekoľko rokov, nakoľko do termínu migrácie je potrebné vykonať úpravu interných systémov CDCP SR a otestovať funkcionalitu informačného systému adaptovaného na T2S," uvádza Ing. Karol Gers, riaditeľ Úseku informačných technológií.
Prvému prevádzkovému dňu CDCP SR na platforme T2S, ktorým má byť 6. február 2017, bude predchádzať migračný víkend začínajúci v piatok 3. februára 2017. Skúsenosti z testov migrácie a časovej náročnosti jednotlivých migračných krokov ukázali, že je potrebné vytvoriť dostatočný časový priestor pre prípravu migračných súborov do T2S. Z tohto dôvodu budú v posledný prevádzkový deň pred migráciou do T2S, piatok 3. februára 2017, skrátené prevádzkové hodiny systému vyrovnania v čase medzi 10.00 až 14.00 hodinou, po ktorej bude prevádzkový deň CDCP SR úplne uzavretý. Skrátenie prevádzkového dňa je obzvlášť dôležité pre vyrovnanie zabezpečovacích operácií zahraničných bánk, kde sa ako zábezpeka používajú slovenské cenné papiere.
"Vzhľadom na to, že obmedzenie prevádzky CDCP SR dňa 3.2.2017 môže významne ovplyvniť priebeh obchodov a biznis našich klientov, máme povinnosť informovať o tomto kroku všetkých dotknutých v dostatočnom predstihu, aby svoje aktivity vedeli vhodne naplánovať," vysvetľuje Mgr. Peter Nagy, riaditeľ Úseku prevádzky.
Obmedzenia v prevádzke CDCP SR v piatok, 3. 2. 2017:

Viac o platforme T2S

Spoločná technologická platforma depozitárov – T2S je projektom Európskej centrálnej banky, bánk Eurosystému a centrálnych depozitárov. Stane sa jedným z pilierov na presadenie jednotného vnútorného trhu služieb súvisiacich s cennými papiermi v rámci Európskej Únie. Bude mať zásadný význam pri podpore harmonizácie procesu vyrovnania transakcií s cennými papiermi najmä v mene euro a v oblastiach nadväzujúcich na vyrovnanie.
Centrálne depozitáre budú "vstupnou bránou", cez ktorú bude môcť trh pristupovať k službám T2S. Účty cenných papierov zostanú naďalej právne príslušné k jednotlivým centrálnym depozitárom. Subjekty finančného trhu budú i naďalej mať uzatvorenú zmluvu s centrálnym depozitárom za účelom zabezpečenia vyrovnania transakcií s cennými papiermi.
Všetky centrálne depozitáre, ktoré sa zúčastňujú T2S, budú mať rovnaké podmienky a pravidlá, za ktorých budú používať platformu T2S na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj a foto: SITA

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow