19. október 2018. Kristián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Najväčšia európska energetická konferencia SET Plan 2017: opäť v spojení so Stredoeurópskou energetickou konferenciou CEEC, opäť na Slovensku.

 24.11.2017 24.11.2017  

BRATISLAVA 24. novembra 2017 (WBN/PR) - Nad tohtoročnou konferenciou, ktorá sa odohrá 29. novembra – 1. decembra v bratislavskom Grand Hoteli River Park, prebralo záštitu Estónske predsedníctvo v Rade Európskej únie.
Medzi potvrdených rečníkov patria výnimočné osobnosti slovenskej i európskej politiky, ako je Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu; Minister hospodárstva SR Peter Žiga a Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová; či David Turk z Medzinárodnej energetickej agentúry (OECD); ako i mnohé významné tváre regionálneho a svetového biznisu.
Konferencia bude hodnotiť pokrok v energetickej tranzícii dosiahnutý v poslednom desaťročí a kľúčovú úlohu, ktorú zohráva tzv. SET plán (plán Strategických Energetických Technológií) ako technologický pilier energetickej politiky EÚ. Zameria sa na pokrok v budovaní Energetickej únie s osobitným zameraním na jej úlohu pri výskume a inováciách (R&D).
Aká je úloha inovatívnych nízkouhlíkových technológií pri zvyšovaní európskej konkurencieschopnosti? Aký sme dosiahli pokrok vo vývoji nových technológií a inteligentných (smart) energetických systémov? Dokážeme využívať energiu efektívne a sme pripravení na narastajúci podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v členských štátoch EÚ?
Okrem týchto otázok budeme hodnotiť aj súčasné trendy v elektromobilite, bezpečnom využívaní jadrovej energie, skladovaní energie a mnohých ďalších aktuálnych otázkach transformácie energetického systému EÚ.
Osobitne sa zameriame na úlohu stredoeurópskych štátov a ich príspevok k realizácii cieľov energetickej únie a integrovaného SET plánu.
Organizátormi konferencie sú Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Európska komisia.
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v auguste 1993 ako otvorené nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike Slovenskej republiky.
Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. Svojou činnosťou chce aktívne prispievať k začleneniu SR do spoločenstva demokratických štátov a ich politických a bezpečnostných štruktúr.
Prostredníctvom svojich programov šíri objektívne informácie o medzinárodných vzťahoch z pôvodných zdrojov. SFPA združuje občanov rôznej politickej orientácie. Členstvo v SFPA je otvorené pre každého, kto je presvedčený o dôležitosti diskusií o problémoch zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.
Súčasťou aktivít CVTI SR je aj spolupráca  na celoeurópskej úrovni. Reprezentovaná napríklad Národným referenčným bodom pre Open Access politiku Európskej únie za SR, Styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj v Bruseli či sieťou národných kontaktných bodov (NCP) pre podporné štruktúry programu Horizont 2020.
Centrum vedecko technických informácií SR prostredníctvom svojej činnosti napomáha k rozvoju inovačného potenciálu vznikajúceho v rámci výskumu a vývoja na Slovensku, podporuje vedu, ako jej popularizátor v spoločnosti na národnej úrovni, a ako špecializovaná vedecká knižnica zabezpečuje prístup k informáciám z oblasti vedy a výskumu.

 

Viac k témam: ceec, energetika, SET PlanZdroj: Webnoviny.sk - Najväčšia európska energetická konferencia SET Plan 2017: opäť v spojení so Stredoeurópskou energetickou konferenciou CEEC, opäť na Slovensku. © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj a foto: SITA

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow