19. október 2018. Kristián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Novela zmení odklad platenia daní, bude jednoduchší

SITA SITA SITA  29.12.2016 29.12.2016  

Novela daňového poriadku, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2017, umožní povoliť splátky alebo odklad platenia dane aj za viaceré zdaňovacie obdobia alebo na viaceré daňové nedoplatky.
BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) - Podmienky na povolenie odkladu platenia dane alebo zaplatenia dane či daňového nedoplatku v splátkach, sa od roku 2017 zjednodušia.
Zmeny prináša novela daňového poriadku, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2017. Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo povoliť platenie dane v splátkach. Za odložené platenie dane alebo za platenie dane v splátkach pritom zaplatí daňový subjekt nižšie úroky ako sú úroky z omeškania v prípade oneskoreného zaplatenia dane.
Podľa doterajšej právnej úpravy bolo možné povoliť odklad platenia alebo zaplatenie dane alebo daňového nedoplatku v splátkach až po uplynutí jedného roka odo dňa, kedy mala byť daň alebo nedoplatok zaplatený. Ak daňový subjekt žiadal o povolenie odkladu alebo splátok na rôznych daňových nedoplatkoch, správca dane mohol povoliť odklad alebo splátky len vo veci jedného daňového nedoplatku za určité zdaňovacie obdobie.
Podľa novej právnej úpravy bude možné povoliť splátky alebo odklad platenia dane za viaceré zdaňovacie obdobia alebo na viaceré daňové nedoplatky bez ohľadu na čas, ktorý uplynul od posledného rozhodnutia o povolení odkladu alebo splátok. Správca dane vydáva na každú daň alebo daňový nedoplatok samostatné rozhodnutie.
Podľa novely sa bude postupovať pri rozhodnutiach o povolení odkladu alebo splátok, ktoré budú vydané od 1. januára 2017 bez ohľadu na skutočnosť, kedy bola podaná žiadosť o povolenie odkladu alebo splátok. Znamená to, že aj keď žiadosť bola podaná ešte do 31. decembra 2016, ale rozhoduje sa o nej po 1. januári 2017, postupovať sa bude podľa novej právnej úpravy.
Ako ďalej dodáva finančná správa, pre umožnenie širšieho využitia inštitútu odkladu platenia dane a platenia dane v splátkach sa novelou stanovuje, že výška dane alebo daňového nedoplatku do 3000 eur nemusí byť zabezpečená záložným právom alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj a foto: SITA

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow