18. január 2021. Bohdana. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Prezident Kiska odvolaním sudkýň neporušil ich práva

SITA  15.12.2016 15.12.2016  

Sudkyne Marianna Reiffová a Helena Kožíková podali na Ústavný súd SR sťažnosť pre porušenie ich práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám zaručených Ústavou SR postupom prezidenta, ktorý ich odvolal z funkcie.KOŠICE 15. decembra (WebNoviny.sk) - Prezident SR neporušil základné práva sudkýň Marianny Reiffovej a Heleny Kožíkovej, keď ich odvolal z funkcie. Rozhodol o tom vo štvrtok na verejnom pojednávaní druhý senát Ústavného súdu SR (ÚS).
Ako v stručnom odôvodnení uviedol predseda senátu Lajos Mészáros, pri rozhodnutí vychádzali z právnej analýzy Ústavy SR v časti týkajúcej sa odvolávania sudcov po dosiahnutí veku 65 rokov, ako aj ďalších predpisov súvisiacich s touto problematikou, pričom ich vek je už prekročil túto vekovú hranicu.
Senát prihliadol aj na doterajšiu judikatúru pléna ÚS, podľa ktorej je Súdna rada SR autonómny orgán a má právo hlasovaním rozhodnúť, či návrh na odvolanie sudcu podá. Ústavný súd sa stotožnil s názorom súdnej rady, že návrh bol podaný po prerokovaní a schválený nadpolovičnou väčšinou. Zákon však neuvádza konkrétne, ako má návrh vyzerať. ÚS konštatoval, že v konkrétnom prípade boli v texte uznesenia označené všetky ustanovenia, z ktorých vyplýva, že ide o návrh na odvolanie sudcov a zostavila zoznam sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov.

Prezident postupoval v zmysle ústavy

Senát poukázal na to, že prezident pri ich odvolaní z funkcie sudcu postupoval v zmysle ústavy a príslušných právnych predpisov. Senát skonštatoval, že žiadna z námietok v sťažnosti nebola spôsobilá spochybniť ústavnosť postupu súdnej rady a prezidenta. Poukázal aj na skutočnosť, že sťažnosť neobsahuje argumentáciu o diskriminácii s poukázaním na to, že s nimi súdna rada zaobchádzala inak ako s inými sudcami.
Ako uviedol právny zástupca Kožíkovej Michal Mandzák, legislatíva upravujúca odvolávanie sudcov je nejasná, nejednoznačná. Podľa jeho právneho názoru by mal zákon jednoznačne stanoviť, že funkcia sudcu končí automaticky dosiahnutím veku 65 rokov, alebo iného veku.
Sudkyne Marianna Reiffová a Helena Kožíková podali na Ústavný súd SR sťažnosť pre porušenie ich práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám zaručených Ústavou SR a práva na vstup do služieb svojej krajiny podľa medzinárodného dohovoru postupom Prezidenta SR v spojení s uznesením Súdnej rad SR.

Sudkyne odvolal na základe dovŕšenia veku 65 rokov

Michal Mandzák, právny zástupca Kožíkovej, poukázal na východiská sťažnosti. Poukázal na to, že súdna rada vypracovala zoznam sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov. Prezident nemal kvalifikovaný návrh na odvolanie. Jeho mandantku odvolal ihneď, ďalší sudcovia potom súdili ešte niekoľko mesiacov, no dvaja sudcovia súdia aj dnes.
Uviedol, že súdna rada vtedy pri návrhu zoznamu sudcov na odvolanie hlasovala ako o celku, a nie je o jednotlivých menách, čo podľa jeho názoru nebolo správne. Rada mala postupovať individuálne a posudzovať, či sú splnené podmienky odvolania. Doložil, že súdna rada až neskôr zvolila iný spôsob. Poukázal aj na skutočnosť, že Kožíkovej nebol dekrét o odvolaní riadne doručený.
Obe sudkyne prezident SR odvolal na základe toho, že dovŕšili vek 65 rokov. V marci navrhla Súdna rada prezidentovi na odvolanie viacerých sudcov, ktorí prekročili vek 64 rokov, a preto ich prezident môže odvolať. Bola medzi nimi aj Helena Kožíková. Ako uviedla pre média Kancelária prezidenta SR, o zákonnosti odvolania Heleny Kožíkovej niet žiadnych pochybností. Vyplýva to z návrhu súdnej rady, dekrétu o odvolaní, ktorý sa opiera o zákonom vymedzený dôvod odvolania, dovŕšenie veku prevyšujúceho 65 rokov.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj a foto: SITA

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow