19. január 2021. Drahomíra. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Slávime svetový deň detí, aj ony majú svoje práva

SITA SITA SITA  20.11.2016 20.11.2016  

Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa dňa 28. mája 1993 so spätnou účinnosťou od 1. januára 1993.NEW YORK 20. novembra (WebNoviny.sk) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1954 v rezolúcii 836 odporučilo všetkým krajinám, aby zaviedli do svojho kalendára Svetový deň detí. V celosvetovom meradle sa podľa VZ OSN mal stať dňom bratstva a porozumenia detí. Krajiny na celom svete majú aktivitami 20. novembra podporovať blaho detí. VZ OSN prijalo 20. novembra 1959 Deklaráciu práv dieťaťa, uviedla na svojej internetovej stráne OSN.
O 30 rokov neskôr, 20. novembra 1989, OSN schválila Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa. Práve tento termín sa slávi ako Svetový deň detí. Niektoré zdroje uvádzajú aj Medzinárodný deň práv detí. V 54-článkovom Dohovore sa konštatuje, že dieťa nie je len krehká bytosť, ktorú treba chrániť, ale aj osoba s právom na výchovu, zdravotné zabezpečenie a ochranu bez ohľadu na miesto, kde na svete sa narodilo. V dokumente sa ďalej uvádza, že dieťa má právo zabávať sa, učiť sa a vyjadrovať sa.

Deti často čelia nespravodlivosti

V roku 1995-1996 poslanci francúzskeho Národného zhromaždenia rozhodli o tom, že z 20. novembra bude "Svetový deň na obranu a podporu práv dieťaťa" alebo "univerzálny deň práv dieťaťa". Rezort diplomacie v Paríži v tom zmysle vyvíjal aktivity na pôde OSN. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí sa zameralo na termín 20. novembra, ako na deň prijatia Deklarácie práv dieťaťa z 20. novembra 1989.
Pri príležitosti summitu Milénia v septembri 2000 v New Yorku vyše 150 prezidentov, premiérov a monarchov z členských štátov OSN sa dohodlo na ôsmich cieľoch Milénia pre rozvoj, ktoré zahŕňajú mnohé oblasti: od odstránenia extrémnej chudoby cez zastavenie šírenia syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a prenosu vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) až po základné vzdelanie pre všetkých do roku 2015. Šesť cieľov je priamo venovaných deťom s tým, aby sa ich situácia zlepšila.
Svetový deň detí poskytuje príležitosť uvedomiť si, že na mnohých miestach sveta sú deti vystavené rôznym formám nespravodlivosti.

Deti zbavené detstva

Milióny detí na svete sú zbavené detstva len preto, lebo žijú v chudobe. Tá ich pripravuje o možnosť prežiť, vyvíjať sa. Vojnové konflikty ich pripravujú o rodičov, ničia im zdravie, narúšajú školskú dochádzku, v niektorých krajinách ich verbujú ako bojovníkov do ozbrojených skupín.
Popri OSN a Detského fondu OSN (UNICEF) sa o blaho detí na svete usilujú aj iné inštitúcie a mnohé mimovládne organizácie, napríklad: Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, Medzinárodná organizácia práce, Save the Children, Children Now, Human Rights Watch a ďalšie.
Dohovor o právach dieťaťa bol v mene bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) podpísaný dňa 30. septembra 1990. S jeho textom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie ČSFR a následne ho prezident ČSFR ratifikoval. Dohovor nadobudol platnosť pre ČSFR 6. februára 1991. V dôsledku rozdelenia ČSFR a nástupnícky štát po bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike sa Slovenská republika (SR) stala zmluvnou stranou Dohovoru dňa 28. mája 1993 so spätnou účinnosťou od 1. januára 1993.
Zdroje:

www.un.org

www.assemblee-nationale.fr

www.un.org/fr

www. unicef.fr

www.employment.gov.sk

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj a foto: SITA

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow