29. november 2020. Vratko. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Systém zabezpečovania kvality vzdelávania VŠ zaváňa zmenou

SITA SITA SITA  19.11.2016 19.11.2016  

Cieľom ministerstva je, aby nový systém zabezpečovania kvality bol založený na dôslednej implementácii európskych štandardov a odporúčaní.BRATISLAVA 19. novembra (WebNoviny.sk) - Systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania má byť prioritne postavený na vnútorných systémoch zabezpečovania kvality jednotlivých vysokých škôl, ktoré majú spĺňať medzinárodne prijaté štandardy a odporúčania. Je to jedným z cieľov, ktoré zverejnilo ministerstvo v rámci téz k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti vysokého školstva. Ako uvádza ministerstvo školstva, v súčasnosti je zmena v oblasti systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania najnaliehavejšou úlohou slovenského vysokého školstva.
Cieľom ministerstva je, aby nový systém zabezpečovania kvality bol založený na dôslednej implementácii európskych štandardov a odporúčaní. Za zabezpečenie kvality vzdelávania bude niesť prioritnú zodpovednosť vysoká škola. V súlade s tým bude musieť vysoká škola Akreditačnej komisii zdokumentovať, že jej vnútorný systém zabezpečenia kvality je nastavený tak, že umožňuje úspešné absolvovanie štúdia len študentom, ktorí vo vzdelávaní dosahujú stanovené kvalitatívne kritériá.
Tieto kritériá pritom budú zamerané primárne na vopred stanovené vzdelávacie výstupy. Vysoká škola zároveň bude musieť byť schopná preukázať, že takýto vnútorný systém zabezpečenia kvality má nielen navrhnutý, ale ho aj v praxi efektívne uplatňuje.
Odporúčame:

Ministerstvo zverejnilo reformné ciele vo vysokom školstve

Ministerstvo školstva v pondelok 14. novembra predložilo na odbornú diskusiu druhú časť cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktoré sa týkajú vysokých škôl. Ciele národného programu sú rozdelené do štyroch oblastí. Patrí medzi ne kvalitné a dostupné vysokoškolské vzdelávanie otvorené zahraničiu a praxi, kvalitný vysokoškolský výskum tvoriaci jadro výskumného potenciálu Slovenska, vysoká angažovanosť vysokých škôl v oblasti špecifických služieb podporujúcich rozvoj spoločnosti a regiónov Slovenska a poslednou oblasťou je efektívne fungujúce vysoké školstvo.
Predložený dokument navrhuje pre rozvoj vysokých škôl na najbližších 10 rokov viacero zmien. Navrhované ciele plánuje rezort po odbornej diskusii dopracovať a doplniť o konkrétne opatrenia na ich dosiahnutie. Následne ich chce predložiť ako súčasť Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na verejnú diskusiu začiatkom roka 2017.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj a foto: SITA

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow