25. september 2020. Vladislav. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Takmer každý piaty Slovák žije na hranici chudoby

SITA SITA SITA  5.12.2016 5.12.2016  

Správa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť ukazuje, že rodiny sú stále do veľkej miery závislé od príjmu muža, čo zvyšuje riziko chudoby celej rodiny. Zamestnanosť žien je v porovnaní s mužmi stále nižšia, ženy dostávajú za prácu nižšie mzdy a v dôsledku rodovej nerovnosti čelia staršie ženy vyššiemu riziku chudoby.BRATISLAVA 5. decembra (WebNoviny.sk) - Takmer každý piaty človek na Slovensku žije na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. K najohrozenejším skupinám patria mladí ľudia, jednorodičovské rodiny a rodiny s troma a viac deťmi, ľudia so zdravotným znevýhodnením a rómske obyvateľstvo.
Vyplýva to zo správy Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), ktorú na tlačovej konferencii inštitútu na tému Chudoba, rod a prelínajúce sa nerovnosti predstavili Zuzana Maďarová z Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, Oľga Pietruchová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Daniel Gerbery z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.
Ako agentúru SITA informovala PR manažérka spoločnosti Avelis Lenka Krnáčová Žofajová, na Slovensku v súčasnosti vyrastá v domácnostiach ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 200-tisíc detí mladších ako 16 rokov.

Ženy s deťmi sa na trhu práce uplatnia ťažko

Správa inštitútu ďalej ukazuje, že rodiny sú stále do veľkej miery závislé od príjmu muža, čo zvyšuje riziko chudoby celej rodiny. Pocítiť to môžu najmä v prípade neočakávaných životných udalostí, ako je strata zamestnania, rozpad rodiny, vážne zdravotné problémy alebo smrť partnera. Bez pracovného príjmu muža by sa 81 percent párov s deťmi dostalo pod hranicu chudoby. V prípade, ak by o zamestnanie prišla žena, vplyv by bol menší o 40 percent.
"Ukazuje sa tak jedna zo súvislostí medzi rodovou nerovnosťou a chudobou. Zamestnanosť žien je v porovnaní s mužmi stále nižšia, ženy dostávajú za prácu nižšie mzdy a v dôsledku rodovej nerovnosti čelia staršie ženy vyššiemu riziku chudoby," uvádza sa v tlačovej správe. Hoci dôležitým nástrojom ochrany pred chudobou je zamestnanie, ani to niekedy nestačí.
Až 28 percent žien a 35 percent mužov, ktorí žijú na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia, majú zamestnanie. "Dôvodom chudoby, ktorá sa meria na úrovni domácností, je napríklad nízka mzda, nedostatočná sociálna ochrana alebo situácia, keď partner či partnerka nemá platenú prácu. Napríklad ženy s deťmi sa na trhu práce uplatnia ťažko," píše sa v tlačovej správe s tým, že len polovica žien s tromi a viac deťmi má na Slovensku platenú prácu.
Každé ďalšie dieťa ekonomickú nezávislosť žien znižuje. "To, že sú ženy primárne zodpovedné za starostlivosť o deti, svojich rodičov alebo ďalších členov rodiny, im často sťažuje účasť na trhu práce a má dlhodobé dôsledky pre ich pracovné aj osobné príležitosti, finančnú situáciu a neskôr aj výšku dôchodku," uvádza sa v správe. Na vyriešenie priepasti chudoby je kľúčové zohľadnenie rodového hľadiska.

Stratégia Európa 2020

Európsky inštitút, ktorý monitoruje, ako členské štáty EÚ napĺňajú strategické ciele Pekinskej akčnej platformy, pripravil správu Chudoba, rod a prelínajúce sa nerovnosti na základe žiadosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
Záväzok Európskej únie riešiť problém chudoby je obsiahnutý aj v stratégii Európa 2020, ktorá má byť prostriedkom k udržateľnému a inkluzívnemu rastu založenému na znalostiach. Podľa jedného z piatich cieľov EÚ by sa do roku 2020 malo podariť zbaviť chudoby a sociálneho vylúčenia najmenej 20 miliónov ľudí.
V rámci stratégie Európa 2020 sa koncept chudoby a sociálneho vylúčenia definuje a meria ako kombinácia monetárnej chudoby (miera rizika chudoby), hmotnej núdze (vážnej materiálnej deprivácie) a chudoby súvisiacej s trhom práce (nízkej intenzity účasti na trhu práce).
Pekinskú akčnú platformu prijali v roku 1995 na štvrtej Svetovej konferencii OSN o ženách jej členské krajiny. Stala sa dôležitým medzinárodným nástrojom na posilnenie postavenia žien. Zastáva princíp, podľa ktorého sú ľudské práva žien a dievčat neodňateľnou, neodlúčiteľnou a nedeliteľnou súčasťou všeobecných ľudských práv. Ako program zameraný na aktívne opatrenia sa usiluje o to, aby ženy a dievčatá mohli naplno využívať svoje ľudské práva a základné slobody.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj a foto: SITA

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow