16. júl 2019. Drahomír. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Finanční sprostredkovatelia pracujú aj online, no zatiaľ len obmedzene.

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  9.11.2015 9.11.2015  

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo je odvetvie, kde sa veľký dôraz kladie na osobný kontakt a, pochopiteľne, aj na individuálny prístup. Výrazný rozvoj kybernetického sveta je výzvou aj pre sprostredkovateľov, poradcov a agentov, keďže aj pre nich sa otvára zaujímavý priestor.

 

Pre finančných sprostredkovateľov a poradcov znamená kybernetický svet príležitosť na zefektívnenie práce. Súčasťou práce finančného sprostredkovateľa je množstvo úkonov, ktoré sa pomocou moderných technológií dajú urýchliť. „Uzatváranie zmlúv je administratívne stále náročnejšie, pretože zákonné povinnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy neustále pribúdajú. Online nástroje šetria čas sprostredkovateľom aj klientom. Sprostredkovateľ dokáže zmluvu uzatvoriť rýchlejšie a bez rizika, že by na niečo zabudol,“ uvádza Peter Világi, senior analytik spoločnosti Fincentrum.

Z tohto pohľadu je kontakt v online prostredí výhodný aj pre klienta. Zmluvu, či iné dokumenty, si môže preštudovať v absolútnom súkromí, urobiť si jasný názor a následne konzultovať svoju situáciu buď s finančným poradcom, prípadne aj s niekým, kto vysloví nezávislý názor.

„ Potenciál v online prostredí majú predovšetkým menej zložité produkty, napríklad povinné zmluvné poistenie.“

Možnosti online nástrojov sú však obmedzené. Priame uzatváranie zmlúv prostredníctvom internetu je síce možné, reálne sa s touto možnosťou dá počítať iba pri niektorých produktoch. „Ľudia si asi najviac zvykli na online uzatváranie povinného zmluvného poistenia (PZP). Pri ostatných produktoch vyhľadávajú viac služby finančných sprostredkovateľov,“ uvádza spoločnosť Világi s tým, že podiel zmlúv uzavretých online je malý. Pri online predaji sa navyše objavujú aj legislatívne prekážky, takže aj relatívne prísna regulácia brzdí rozvoj.

Internet, pochopiteľne, slúži ako veľký zdroj informácií pre klientov, ktorí sa následne dokážu lepšie zorientovať v tom, čo chcú a potrebujú. Takéto „samoštúdium“ však nemusí vždy stačiť a môžu sa objaviť situácie, v ktorých bude osobný kontakt s finančným poradcom chýbať. Môže sa stať, že samotný klient nie je schopný odhadnúť všetky svoje potreby, a môže na niečo zabudnúť. „Napríklad si pri cestovnom poistení dohodne zodpovednosť za škodu, lebo nerozumie jej významu. A potom, ak niekoho zraní na lyžovačke v Rakúsku, musí znášať náklady na odškodnenie, prípadne právnika, čo sa môže vyšplhať na niekoľko tisíc eur,“ uvádza spoločnosť Világi.

„ Výraznejšiemu rozvoju online sprostredkovania bráni prísna regulácia a aj problém nízkej finančnej gramotnosti klientov.“

Slabá finančná gramotnosť

Rozvoj online poradenstva a finančného sprostredkovania na Slovensku v podstate brzdia práve samotní občania. Pravidlo, z ktorého by nemala existovať výnimka, hovorí, že klient by mal nakupovať iba produkty, ktorým rozumie. Možnosti online „samoobsluhy“ obmedzujú práve slabšie vedomosti Slovákov v oblasti financií. „Online portály nenahradia finančných sprostredkovateľov alebo pobočkových pracovníkov. Finančná gramotnosť klientov je na veľmi nízkej úrovni. Preto potrebujú pri finančnom plánovaní a výbere produktov pomoc,“ hovorí Világi.

„ Finanční agenti budú aj pri online produktoch vystupovať ako nevyhnutní sprievodcovia a poradcovia klientov.“

Potenciál uspieť v kyberpriestore a dostať sa od fázy výberu produktu až k elektronickému uzavretiu zmluvy majú jednoduchšie a zrozumiteľnejšie produkty. Ide napríklad o spomínané PZP či cestovné poistenie, prípadne poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania. „Pri úveroch môže ísť o menšie spotrebiteľské úvery. Na komplexnejšie produkty trh ešte nie je pripravený. Ak hovoríme o online poradenstve, je tu priestor napríklad na online konzultácie pri hypotekárnych úveroch, ale samotné uzatvorenie zmluvy bez návštevy pobočky ešte dlho nebude možné,“ uvádza Világi.   

Online finančné sprostredkovanie a poradenstvo tak v súčasných podmienkach narážajú na zreteľné limity, ktoré stanovuje samotná slovenská legislatíva, trh a v neposlednom rade aj samotná povaha podnikania. Správa financií je totiž mimoriadne citlivá záležitosť a pre sprostredkovateľov a poradcov je potrebné vybudovať si voči klientovi dôveru. V tomto smere má osobný kontakt s klientom pred online komunikáciou isté prednosti. Ideálne je teda zlúčiť výhody oboch. Finanční agenti teda budú aj pri online produktoch vystupovať ako nevyhnutní sprievodcovia a poradcovia klientov. Dá sa preto očakávať, že finanční agenti svoje kravaty a obleky kvôli online produktom odkladať nebudú.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow