25. máj 2019. Urban. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Oyvind Oanes: Slováci majú dobré bankové vzdelanie

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  5.11.2013 5.11.2013  

Žil v Nórsku, Británii, Švajčiarsku, Rusku a ocitol sa na Slovensku. Aktuálne Oyvind Oanes zastáva pozíciu generálneho riaditeľa ZUNO pre Slovensko a Česko. Vyše 13 rokov pôsobil na popredných marketingových pozíciách vo viacerých bankových inštitúciách. Je mladý, ambiciózny a disponuje veľkými víziami. Dnes v jeho rukách pomyselne leží osud ZUNO banky na „československom“ trhu. Očakáva, že bankový sektor sa výrazne zmení. V exkluzívnom rozhovore pre Next Future odhalil rozdiely medzi Slovákmi a svetom a načrtol aj smerovanie bankovníctva v budúcnosti.

 

Pán Oanes, mali ste možnosť vidieť mnohé krajiny a ich bankové systémy. V čom sa líši prístup bánk ku klientom v jednotlivých krajinách? Sú odlišné napríklad severské krajiny a Slovensko?

Určite áno. Napríklad kultúrne odlišnosti sú viditeľné v postojoch zákazníkov voči bankám a peniazom. Existujú aj historické rozdiely, ktoré môžeme pozorovať v tom, ako sa dané bankové systémy vyvinuli, v akej fáze rozvoja sa momentálne nachádzajú či akú veľkú majú na trhu konkurenciu. V neposlednom rade je zaujímavé všímať si, aký vplyv majú na spotrebiteľské správanie internet a technológie. Samozrejme, so severskými krajinami porovnávať Slovensko veľmi nemôžeme, keďže tam začali vznikať direct banky oveľa skôr ako v strednej a východnej Európe.

Pracovali ste aj vo Švajčiarsku, bankovej veľmoci. Načrtnete základy a silné stránky ich finančnej štruktúry?

Je prirodzené, že bankovníctvo zohráva vo švajčiarskej ekonomike veľkú úlohu a krajina je domovom pre niekoľkých veľmi silných globálnych bankových hráčov. Zameranie je skôr na privátne bankovníctvo a správu majetku než na spotrebné alebo direct bankovníctvo.

Akí sú slovenskí zákazníci čo sa týka finančného vzdelania?

Slováci sú veľmi verní zákazníci, vedia oceniť dobré služby za konkurenčné ceny a majú dobré bankové vzdelanie – často sa stáva, že skôr, ako si vyberú finálny produkt, porovnávajú aktuálne ponuky na rôznych portáloch alebo dokonca zavolajú aj do samotnej banky, aby si overili, že robia správnu voľbu. Skóre spokojnosti našich zákazníkov je jedným z najvyšších na tomto trhu, na čo sme na jednej strane veľmi hrdí, a na strane druhej nás to motivuje k tomu, aby sme sa ešte viac snažili ponúkať našim klientom stále lepší zážitok z toho, že sú našimi klientmi.

Čo podľa vás v slovenskom bankovom sektore chýba? Ako vlastne vnímate bankovníctvo na Slovensku?

Verím, že Slovensko má všetky predpoklady na to, aby sa stalo rýchlo rastúcim bankovým trhom. Penetrácia sektora je vysoká a zákazníci využívajú bankové služby tak intenzívne, že je to až pôsobivé. Ako príklad môžem uviesť, že Slováci mesačne realizujú viac ako jeden milión bezkontaktných kartových transakcií – zatiaľ čo v Európskej únii to bolo v máji tohto roku celkovo 25 miliónov – tieto čísla o niečom svedčia. Navyše vo využívaní online a mobilného bankovníctva sme sa dostali na úroveň priemeru EÚ – a čoskoro budeme na úrovni krajín, kde tieto služby boli k dispozícii oveľa skôr.

Smelé očakávania sú skvelá vec, ale po tom, čo sa udialo na Cypre, niektorí ľudia strácajú dôveru v bankový sektor. Čo si o tom myslíte?

Celý bankový sektor veľmi utrpel kvôli hospodárskej kríze. V našom konkrétnom prípade je situácia trochu odlišná. ZUNO je sviežou, mladou bankou a nemá historicky dané „bremeno“, ktoré by si so sebou niesla. Transparentnosť je súčasťou prísľubu našej značky a je pre nás dôležité, aby sme ukázali našim klientom, že sme banka, ktorej môžu veriť. Aj preto náš cenník nepresahuje dve stránky a je vždy zobrazený na našich webových stránkach – bez skrytých a absurdných poplatkov.

Aké trendy teda očakávate v „modernom“ bankovníctve v najbližšom desaťročí?

Keďže som bankárom v direct banke, verím, že budúcnosť retailového bankovníctva je v online svete. Ak sa pozriete do tohto odvetvia, môžete vidieť, že banky čelia rastúcemu tlaku od regulátorov, ktorí požadujú väčšiu transparentnosť, menej poplatkov a provízií, a takisto tlaku od akcionárov, ktorí očakávajú väčšiu ziskovosť a efektivitu. Navyše tým, že používanie internetu a mobilná penetrácia rastú veľmi rýchlo, prirodzeným riešením je prehodnotiť spôsob, akým banky operujú a ponúkať moderné riešenia, ktoré im umožnia rozšíriť rozsah podnikania a prilákať nových zákazníkov. Toto bude jeden z trendov najbližších mesiacov a rokov.

Do života bánk zasiahne aj vznik Európskej bankovej únie. Ako vnímate tento fakt?

Som podnikateľ, nie byrokrat. Napriek tomu, že bankový systém je vysoko regulovaný – a plne uznávam dôležitosť tohto konania, je ťažké povedať, či iný európsky orgán, ako napríklad spomínaná Európska banková únia, má reálnu šancu stať sa dôležitým, efektívnym riešením súčasných problémov bankového sektora.

Ste veľmi mladý muž. Smerovanie bankovníctva vidíte jasne. Kde vidíte seba o takých 10 – 15 rokov?

Obyčajne neplánujem až takto dopredu, ale predpokladám, že sa budem venovať budovaniu a rozvoju obchodných príležitostí, ktoré budem považovať za zaujímavé, a kde bude moja skúsenosť pokladaná za prínosnú.

Foto: ZUNO

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow