19. jún 2019. Alfréd. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Príkladnou obnovou zachovávajme architektonické dedičstvo

NextFuture NextFuture NextFuture  15.12.2014 15.12.2014  

Prenechať historickú architektúru aj nasledujúcim generáciám – to je hlavné motto Ocenenia za príkladnú obnovu. Už piaty rok ju organizuje AINova v úzkej spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou a Bratislavským samosprávnym krajom.

Slávnostné vyhodnotenie piateho ročníka sa uskutočnilo v piatok, 12. decembra 2014 vo Svätom Jure. Výberom prešlo šesť príkladných realizácií obnovy historických budov - Múzeum starej Devínskej v Devínskej Novej Vsi, Kaplnka sv. Urbana v Stupave - časti Mást, rodinné domy v Šenkviciach a vo Svätom Jure, Terra Therapeutica v Lamači a Wiegerova vila vo Svätom Jure.

Člen predstavenstva PSS, a. s., a zároveň člen Správnej rady AINova Mag. David Marwan povedal: „Zachovanie tradičnej architektúry by malo byť cieľom celej spoločnosti. Vytvára totiž špecifický obraz regiónov. Preto si cením, že Prvá stavebná sporiteľňa môže byť súčasťou Ocenenia za príkladnú obnovu. Vyjadrujeme tak podporu všetkým, ktorí sa zaslúžili o obnovu historických budov a umožnili tak nasledujúcim generáciám spoznať kultúru svojich predkov. Väčšinou nejde o pamiatkovo chránené objekty. Ak by nedošlo k ich renovácii, určite by zanikli a po čase by si na ne nikto nespomenul. My si však chceme spomenúť a rovnako túto možnosť zanechať aj pre naše deti či vnukov.“

 

Cieľom súťaže je popularizácia témy obnovy tradičnej architektúry a tiež poukázanie na skutočnosť, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme a starostlivosť oň je záležitosťou celej spoločnosti. Uvedené projekty chcú dať podnet na zamyslenie, poskytnúť kreatívne nápady ďalším stavebníkom, a tiež oceniť snahu o zachovanie, obnovu a využívanie pre región typického, nie vždy pamiatkovo chráneného stavebného fondu.

Zdroj: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow