19. január 2021. Drahomíra. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Štúdia: Rozmach zdieľanej ekonomiky nepôjde bez technologického pokroku, zapojenia užívateľov a posilnenia dôvery

Mastercard Mastercard  14.7.2017 14.7.2017  

Zdieľaná ekonomika sa nemôže ďalej úspešne rozvíjať bez technologického pokroku, zapojenia skúseností zákazníkov a posilnenia dôveryhodnosti a transparentnosti. Podmienky ďalšieho rozvoja zhrnula štúdia spoločnosti Mastercard, nazvaná The Sharing Economy: Understanding the Opportunities for Growth (Zdieľaná ekonomika: Porozumenie príležitostí pre rast)

 

Zdieľaná ekonomika je súčasným rýchlo rastúcim fenoménom, ktorý umožňuje jednotlivcom zdieľať ubytovanie, dopravu, nákup a predaj tovaru, odborné služby na objednávku či prenajímať tovar. Zdieľanú ekonomiku pozná polovica Európanov a každý šiesty ju aj vyskúšal, zistil Eurobarometer. „Zdieľaná ekonomika zažíva obrovský rozmach a prináša zásadnú zmenu spôsobu, akým fungujú služby a predaj tovaru,“ hovorí Ann Cairns, prezidentka spoločnosti Mastercard pre medzinárodné trhy. Štúdiu spoločnosti Mastercard nájdete tu.

Na budúci vývoj zdieľanej ekonomiky budú mať podľa štúdie zásadný dopad tri vzájomne prepojené oblasti:

1. Technologický pokrok – podmienka vyššej hodnoty pre spotrebiteľov

S príchodom nových možností v dostupnosti získajú spotrebitelia aj firmy vyššiu hodnotu. Túto širšiu dostupnosť umožní rozvoj technológií, čo povedie k zvyšovaniu získanej hodnoty, vďaka vyššej miere využívania a znižovania nákladov na prístup. Príkladom je technológia Blockchain, internet vecí (IoT) či umelá inteligencia (AI), ktorých plné využitie môže spôsobiť posun od pasívneho k aktívnemu: bude vzájomne prepojených stále viac predmetov aj ľudí, a spolu s tým sa budú rozširovať možnosti zdieľania aj prínosy tejto dostupnosti.

2. Väčšia dôveryhodnosť a transparentnosť

Dôvera zostáva zásadným predpokladom zdieľanej ekonomiky. Prirodzene sa bude zvyšovať v závislosti na tom, ako sa bude zdieľaná ekonomika rozrastať a ľudia si zvyknú využívať produkty a služby, ktoré so sebou zdieľaná ekonomika prináša. Skutočnú dôveryhodnosť však možno dosiahnuť len pomocou lepšej regulácie a pokrokom v technológiách. Spoločnosť sa prispôsobuje novým obchodným modelom, a spolu s tým sa bude musieť regulácia premeniť z reaktívnej na proaktívnu, aby dokázala lepšie chrániť spotrebiteľov, poskytovateľov aj samotné platformy zdieľanej ekonomiky. Nie len, že takáto regulácia bude poskytovať sociálnu poistku, ale umožní taktiež regulátorom ťažiť z hodnôt, ktoré svojou činnosťou vytvorí.

3. Širšie a aktívnejšie zapojenie užívateľov

Rozšírený užívateľský zážitok má pre rast a rozvoj zdieľanej ekonomiky zásadný význam. Pre lídrov v odbore je nevyhnutný preto, aby dokázali pritiahnuť zákazníkov a naďalej zachovávať a rozvíjať svoju legitimitu. Aby sa tak stalo, musia platformy zdieľanej ekonomiky prijať spätnú väzbu od verejnosti, poskytovať bezproblémové transakcie, preniesť kontrolu nad osobnými dátami na jednotlivca a bez ohľadu na technologický pokrok nikdy nestratiť svoj ľudský prístup.

Spoločnosť Mastercard sa snaží o to, aby všetky jej produkty, riešenia a služby boli dostupné v rovnakom digitálnom priestore, kde sa pohybujú ich užívatelia po celom svete. Vytvára preto bohaté, inovatívne, jednoducho použiteľné a bezpečné spôsoby odosielania aj prijímania platieb, prostredníctvom všetkých dostupných kanálov a zariadení. Prispieva tak k vytvoreniu novej definície celosvetového obchodu.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow