16. január 2021. Kristína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

UniCredit Bank chce byť hlavnou bankou pre regionálne SME firmy.

UniCredit UniCredit  12.10.2017 12.10.2017  

Od októbra vzniká samostatná obchodná sieť so samostatným riadením len pre regionálne firmy (SME). 9 regionálnych centier na Slovensku - pre prioritnú obsluhu regionálnych firiem. V oblasti financovania firiem je SME strategickým, rýchlorastúcim segmentom s veľkým potenciálom.

 

UniCredit Bank od októbra spúšťa na Slovensku samostatnú obchodnú sieť na prioritnú obsluhu regionálnych firiem (SME), ktorá je riadená ako samostatný segment. Ten je cielený na obsluhu firiem s ročným obratom do 10 miliónov eur.

„Vytvorili sme 9 regionálnych centier so samostatne nastavenými obchodnými prioritami na SME. Pre klienta to znamená, že keď príde do klientskeho centra, servis je nastavený na veľkosť týchto firiem a ich špecifické potreby. Regionálne firmy (SME) majú teraz samostatnú sieť, so samostatným riadením a špecializovanými manažérmi. Na trhu práve tieto firmy často patria pod rôzne segmenty, resp. musia súťažiť v konkurencii veľkých firiem,“ hovorí Elena Rokusová, riaditeľka pre regionálnu SME klientelu.

„V tomto smere využívame overené skúsenosti našej banky zo západnej Európy, kde sme už tento model úspešne implementovali,“ dodáva Rokusová.

Hoci veľké, často nadnárodné firmy sú viac na očiach verejnosti a najmä sa im neraz pripisuje rast ekonomiky, nemenej dôležitou súčasťou ekonomiky sú menšie lokálne firmy.

Spoločnosti s menej ako 250 zamestnancami vytvoria viac ako polovicu slovenského HDP. Veľké a malé firmy pritom v ekonomike neraz koexistujú, jedny bez druhých by neprežili. Veľké spoločnosti vytvárajú prostredie a pracovné príležitosti pre menšie spoločnosti a malé spoločnosti sú naopak zvyčajne flexibilnejšie, dravšie a neraz pomáhajú zrýchľovať inovatívny progres.

Európa sa v poslednom desaťročí trápila s ekonomickou krízou a jej následkami. Tá zasiahla veľké spoločnosti v ekonomike, ako aj malé spoločnosti. Malé spoločnosti majú často menej diverzifikované tržby, a tak neraz zápasili s existenčnými problémami, niektoré úspešnejšie, iné menej.

Zdá sa však, že európske ekonomiky, vrátane tej slovenskej, sa už definitívne odrazili od dna a vymanili sa z krízových rokov. Ekonomické oživenie sa najskôr prejavilo pri veľkých firmách. Ich lepšia kondícia sa následne s miernym oneskorením prejavuje aj v segmente malých a stredne veľkých firiem.

Cyklické oživenie by pritom malo pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, pričom v tejto fáze ekonomického cyklu je pravdepodobné, že ekonomický rast by sa čoraz intenzívnejšie mohol presúvať smerom k menším, flexibilnejším a inovatívnejším spoločnostiam.

Potenciál segmentu SME, ktorý je na rozdiel od veľkých spoločností často životne závislý od domáceho financovania, vidí aj UniCredit Bank. SME sa stáva vo firemnom bankovníctve kľúčovým segmentom, ktorý dynamicky rastie, z čoho vyplývajú nové potreby takých firiem práve v oblasti bankového servisu. Z tohto dôvodu nastavila UniCredit Bank štruktúru a organizáciu tak, že vznikol samostatný emancipovaný segment pre regionálne SME firmy, kde sa celá banková obsluha prispôsobuje len jeho potrebám.

Organizačné riadenie v UniCredit Bank:
Regionálne firmy - SME Segment (firmy s ročným obratom do 10 mil. eur) od 1. 10. 2017 riadi žena - Elena Rokusová. Segment korporátnej klientely (nad 10 mil. eur) riadi Jaroslav Habo.

Elena Rokusová

Elena Rokusová, riaditeľka pre regionálnu SME klientelu UniCredit Bank na Slovensku - v bankovníctve nie je žiadnym nováčikom. Po štúdiu na Ekonomickej univerzite v odbore medzinárodné podnikanie začala svoju kariéru v HVB, kde prešla viacerými pozíciami v oblasti klientskeho servisu. Následne sa jej kariéra spojila s UniCredit Bank. V posledných rokoch riadi práve oblasť financovania regionálnych firiem.

Jaroslav Habo

Jaroslav Habo, riaditeľ pre korporátnu klientelu UniCredit Bank na Slovensku - začal kariéru v bankovníctve pred takmer 20 rokmi. Od roku 2002 začal pracovať v HVB Bank ako špecialista projektového financovania. Neskôr prešiel viacerými pozíciami v rámci UniCredit Bank na úsekoch veľkých firiem a realít. V tomto roku sa stal riaditeľom pre korporátnu klientelu na Slovensku.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow