25. jún 2018. Tadeáš. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Zarobte na demografických zmenách

zdroj: J&TBanka zdroj: J&TBanka zdroj: J&TBanka  19.1.2017 19.1.2017  

Je všeobecne známe, že svetová populácia pomerne dynamicky rastie. Počet obyvateľov Zeme by mal v roku 2050 dosiahnuť vyše 9,5 miliardy. To je o takmer tretinu viac ako dnes. Ďalším veľkým známym demografickým trendom je starnutie obyvateľstva, keď sa ľudia dožívajú viac aj vďaka zlepšujúcej sa zdravotnej starostlivosti. Kým v roku 1950 tvorili ľudia nad 60 rokov len osem percent svetovej populácie, teda asi 200 miliónov ľudí, v roku 2050 by to malo byť až 21 percent populácie, teda celé dve miliardy mužov a žien. Tretím demografickým megatrendom je bohatnutie obyvateľstva a rast strednej triedy predovšetkým v dvoch najľudnatejších krajinách sveta – v Číne a v Indii. O tri dekády by mal počet jej príslušníkov podľa prognóz vzrásť na dvojnásobok, teda na vyše šesť miliárd ľudí.

Každý zo spomínaných demografických megatrendov sa pohybuje pomaly a prebieha niekoľko dekád. Preto možno pomerne spoľahlivo predpovedať jeho ďalší vývoj. Demografické zmeny zároveň ovplyvňujú dlhodobú ziskovosť mnohých firiem na nasledujúce roky. Investovanie do spoločností, kde sú demografické trendy najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje ich hospodárske výsledky, by mal preto viesť k dlhodobo udržateľným trendom rastu s nízkou volatilitou aj pre menší vplyv hospodárskeho cyklu. Ide o stávku na relatívne dobre predvídateľnú budúcnosť.

Zbieranie ovocia globálnych demografických trendov je už dostupné aj pre bežných ľudí. A to prostredníctvom podielových fondov špecializujúcich sa na tieto témy. Teda na skutočnosti, že rast populácie sa prejaví v raste dopytu po zdrojoch, energiách a po urbanizácii. Rast strednej triedy bude znamenať aj zvýšený záujem o finančné služby, poisťovníctvo, viac starostlivosti o zdravie a všeobecne vyššiu spotrebu bežných tovarov a služieb vrátane vzdelávania. Zmena životného štýlu mladších príslušníkov strednej triedy v 21. storočí sa pretaví do zvyšovaniu obezity, proti ktorej bude treba bojovať, do rastu dopytu po najrôznejších online službách a po cestovaní. Súčasne bude rásť dopyt po moderných technológiách. Starnúca populácia bude znamenať rast výdavkov na starostlivosť o dôchodcov od služieb voľného času cez bývanie až po samotné zdravie.

Vo všetkých regiónoch sveta vo väčšine sektorov ekonomiky, od zdravotníctva až po finančníctvo, možno nájsť firmy, ktoré dokážu profitovať z týchto trendov a dokonca sú od nich výrazne závislé. Z nich možno selektovať tie so solídnymi fundamentmi, ktoré sú lídrami na svojich trhoch so zaujímavými valuáciami ponúkajúcimi dobrý pomer potenciálneho výnosu k podstupovanému riziku. Na ich základe potom možno zostaviť portfólio, ktoré dokáže zarábať na demografických zmenách. Sú veľkou a atraktívnou investičnou príležitosťou. Príležitosťou, ktorá by nemala byť premrhaná, ale chytená za pačesy. Demografický vývoj je totiž jednou z najsilnejších síl, ktoré budeme vidieť počas nášho života. Tak prečo nevlastniť akcie firiem, ktoré na ňom dokážu zarobiť?

 

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow