25. jún 2018. Tadeáš. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Ach tie hormóny

Jakub Křivan Jakub Křivan Jakub Křivan  2.1.2017 2.1.2017  
 

To, že investori na finančných trhoch jednajú vždy racionálne a s chladnou hlavou, je už dávno vyvrátená. 

Ekonómovia by si najradšej želali skutočne predvídateľného, logicky mysliaceho modelového investora aby mohli predpovedať správanie investorov na finančných trhoch, taký bohužiaľ neexistuje.

Veda sa stále viac a viac zaoberá už niekoľko rokov správaním sa investorov na akciovom trhu a ide nad rámec bežných ekonomických prístupov: Hľadajú sa odpovede na otázky: Aké faktory ovplyvňujú rozhodnutia investorov na kapitálovom trhu? Čo sa deje v mozgu investorov?

Okrem rôznych odchýlok, o ktorých som písal v predošlých článkoch zohrávajú veľkú úlohu hormóny. 

Aj hormóny môžu byť na vine zlých investícií. Neurofyziológovia zistili, aký vplyv má prebytok alebo nedostatok dopamínu na správanie investorov.

Použitie tomografického vyšetrenia ukázalo, že mozog vylučuje hormón šťastia dopamín, keď má k dispozícii pozitívnu prognózu. Fatálne však je, že čím viac dopamínu sa uvoľní, tým ťažšie je predvídať použiteľnosť danej prognózy. Väčšie riziko a neistota tým pádom zaisťujú silnejší pocit šťastia. Zistenie neurofyziológov: pozitívne prognózy spúšťajú v mozgu rovnaký proces ako pri užívaní drog! Zaujímavé je, že "odmena" silným uvoľňovaním dopamínu prichádza iba v čase, keď je prognóza predikovaná. Akonáhle sa predpoveď ukáže byť pravdivá, žiadne ďalšie endorfíny nie sú uvoľňované. Ak bola ale daná prognóza nesprávna, nasleduje trest: Hladina dopamínu začne klesať, a investor pociťuje veľké sklamanie.

Keď investori v ich názoroch a úvahach nechávaju vopred tiecť aj očakávanú radosť (vyvolanú prebytkom dopamínu) alebo ich sklamanie (spôsobené príliš malou hladinou dopamínu) nie je už možné ich racionálne rozhodovanie na kapitálovom trhu.

Podobne ako dopamín, aj stresový hormón adrenalín ovplyvňuje správanie investorov: Po zverejnení zlých správ a pri krízových situáciach nastupuje adrenalín, ktorý spôsobuje, že strach blokuje mozog, investor sa cíti neschopný rozhodnutia a môže sa dostať sa cez jeho nič robenie do veľkých problémov.

Okrem hormónov hrajú aj emócie veľkú úlohu na akciovom trhu: Ovplyvňujú investorov viac ako to dokážu fakty. Z hľadiska finančných rozhodnutí je dôležité byť si vedomý toho, ako emócie a hormóny môžu skresľovať vnímanie a tým pádom ovplyvniť vaše investičné rozhodnutie. 

Foto: archív autora

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow