18. november 2017. Eugen. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Chronicky choré zdravotníctvo

Radovan Kavický (autor je ekonóm a prezident GapData Institute) Radovan Kavický (autor je ekonóm a prezident GapData Institute) Radovan Kavický (autor je ekonóm a prezident GapData Institute)  25.1.2017 25.1.2017  

Programové vyhlásenie vlády na roky 2016 až 2020 na rozdiel od minulosti už našťastie neobsahuje ani zmienku o štátnom odkúpení súkromných zdravotných poisťovní. To však neznamená, že do budúcna sa také niečo nezrealizuje. V kontexte straty vyše 220 mil. eur, ktorú v minulom roku vygenerovala Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), by to nebolo vôbec prekvapujúce. Ide o historicky rekordnú stratu, ktorej sa približuje snáď len vyše 120 mil. strata VšZP, ktorá bola spôsobená najmä krízovým vývojom a prepadom na príjmovej stránke rozpočtu. Na to, aby mohla VšZP ďalej normálne existovať, bude nová vláda potrebovať v roku 2017 minimálne 150 mil. eur na sanáciu tejto straty, a zmeny v zdravotníctve a spôsobe jeho financovania skrátka nastať musia. Jeden z možných scenárov je tiež, že sa znova vytiahne odložený a dosiaľ nerealizovaný plán ešte z obdobia druhej Ficovej vlády.

 

V minulosti plánované odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní štátom v krízovom období síce nedáva v kontexte potrebnej konsolidácie verejných financií zmysel, no kľúčovou a nezodpovedanou otázkou zostáva, kde vziať peniaze tak na vykrytie straty vo VšZP, ako aj na prípadné odkúpenie súkromných poisťovní. Stratené roky reforiem, úsilia o efektivitu a vnesenie princípov súťaže do systému by isto zamrzeli, dôležitejšia je však motivácia k odkúpeniu či v minulosti opakovaná hrozba vyvlastnenia daných zdravotných poisťovní. Ak je za tým úprimná snaha o konečné vyrovnanie sa s dlhmi v zdravotníctve a nastavenie systému financovania zdravotníctva tak, aby bol dlhodobo udržateľný, možno s takýmito prípadnými krokmi vlády, dokonca ak nie úplne, tak určite aspoň čiastočne súhlasiť. Zdravotníctvo je totiž jeden z najproblematickejších rezortov a pripomína chronicky chorého pacienta, ktorému akútny zásah či nevyhnutná operácia pomôže rozhodne viac než doterajšie a desaťročie trvajúce podávanie placeba.

Návrat k systému jednej štátnej zdravotnej poisťovne by však problém nevyriešil úplne. Taký systém sme totiž už mali a nefungoval, pričom treba myslím v tomto kontexte i otvorene povedať, že dnešná situácia v zdravotníctve aj pri pluralitnom systéme zdravotného poistenia je nevyhovujúca a zdravotníctvo ani zďaleka nefunguje optimálne, pričom aj pri pluralitnom systéme zdravotného poistenia takmer 60 % všetkých poistencov dnes tvoria poistenci štátu. Bolo by možné vymenovať a uviesť dlhý zoznam mnohých káuz, predražení pri verejnom obstarávaní v nemocniciach, ale aj mnohé iné šafárenia s verejnými zdrojmi určenými na zdravotníctvo, ale podstatné je predovšetkým to, že hlavným problémom je nielen hlboko zakorenená korupcia v zdravotníctve či nízka efektivita výdavkov na zdravotníctvo. Jedným z kľúčovým problémov je predovšetkým nastavenie motivácií v samotnom systéme zdravotníctva a ten odstránime jedine tým, že zmeníme mzdovú politiku v rámci zdravotníctva spolu so zastavením systematického rozkrádania verejných zdrojov smerujúcich do zdravotníctva. Slovenské zdravotníctvo dnes disponuje pomerne zastaranou infraštruktúrou a ani z pohľadu investícií za posledné desaťročie situácia nie je uspokojivá, aj v tejto oblasti roky prešľapujeme na mieste. Jednoducho ústrednými subjektmi, okolo ktorých by sa akýkoľvek zásah či akákoľvek budúca reforma zdravotníctva mala točiť, musia byť pacient, ktorému zdravotníctvo má primárne slúžiť, a lekár či iný zamestnanec zdravotníctva, ktorí majú mať vyhovujúce podmienky na to, aby zdravotnú starostlivosť mohli v zodpovedajúcej a požadovanej kvalite pacientovi poskytovať. Ak toto nebude alfou a omegou, nepohneme sa z miesta.

Ak by nakoniec znova zvíťazil prístup nahliadajúci na problémy zdravotníctva cez finančné toky, či prípadne by sa nakoniec predsa len presadil model jednej zdravotnej poisťovne, mohlo by byť motiváciou k takému kroku i to, aby po drahom odkúpení, prípadne vyvlastnení a návrate do rúk štátu bolo možné tieto poisťovne, ďalší štátny majetok, ale i naďalej chronicky choré zdravotníctvo s odstupom času znova raz privatizovať len azda v prospech inej finančnej skupiny než to bolo v minulosti.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow