26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Finanční agenti Kedy si zaslúžia našu dôveru? (1. časť)

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  30.9.2013 30.9.2013  

Zarobiť peniaze nie je jednoduché. Ešte ťažším orieškom je vedieť ich správne zhodnotiť a investovať. S finančným agentom sa už stretol azda každý a mnohí aj priamo vo svojej obývačke. Vedieť oddeliť „lekára“ financií od šarlatána je prvým krokom k správnej starostlivosti o „zdravie“ vašej peňaženky.

 

Kto sa nám môže starať o peniaze?

Priamemu oslovovaniu klientov sa venujú najčastejšie podriadení finanční agenti, ktorých pole pôsobnosti určuje Národná banka Slovenska.

„Podriadený finančný agent je povinný informovať potenciálneho klienta, že vykonáva finančné sprostredkovanie a poskytnúť všetky informácie v zmysle zákona.

Overiť si zápis konkrétnej osoby v registri je možné prostredníctvom web stránky, vysvetľuje Petra Pauerová, hovorkyňa Národnej banky Slovenska. Papier však nie je všetko a povolenie od NBS nezaručuje, že podriadený finančný agent bude skutočne serióznym partnerom pre rodinné financie.

Ing. Juraj Piták, team manager spoločnosti Partners Group podáva lakmusový papierik, ako si overiť dôveryhodnosť agenta: „Na začiatku sa to dá odhadnúť len prístupom, dobrou referenciou od známeho a tým, že rozumiete aspoň sčasti tomu, čo kupujete. Skúška správnosti je po uzavretí obchodu. Ak bol dovtedy agent milý, ochotný a po uzavretí obchodu sa mu neviete dovolať, vyhovára sa a je nedostupný, radšej od neho rýchlo utekajte. V konečnom dôsledku musíte vidieť výsledky jeho práce. Ak sa finančný plán náhodou nevyvíja podľa vašich predstáv, musí byť schopný vám to profesionálne zdôvodniť.“

Pozor si treba dať aj na ľudí, ktorí našli vo financiách biznis popri zamestnaní. Martin Adamec, obchodný riaditeľ spoločnosti BROKER SERVICE GROUP, s. r. o., hovorí: „Rozdiel medzi sprostredkovateľom, ktorý pracuje popri zamestnaní a na plný úväzok, je podľa mňa veľmi veľký. V druhom prípade ide o profesionála. Je odborne zdatný, má praktické skúsenosti, vie sa orientovať v danej problematike a je veľkým prínosom pre samotného klienta. Tento obchodník nemá iný príjem, tak sa podľa toho na finančnom trhu aj správa na rozdiel od sprostredkovateľa, ktorý to robí len ako svoje hobby.“

Overte si vzdelanie a vzdelávanie

Overiť si, či pracuje finančný agent naozaj pre vás, nie je jednoduché. Jedným z ukazovateľov by mohol byť jeho prehľad a orientácia na trhu. Vyzná sa v aktuálnych ponukách, kampaniach aj akciách všetkých bánk a finančných inštitúcií? Pozná všetky novinky a aktuálne trendy z trhu a ponúka klientovi to najlepšie pre neho, alebo tlačí zákazníka len do ponúk svojho obmedzeného portfólia?

Trhy sa menia zo dňa na deň, a preto čerstvé informácie vedia byť efektívnym zdrojom pre správne poradenstvo.

„Agent by hlavne nemal klienta do ničoho tlačiť a odvolávať sa len na to, že mu musí dôverovať. Klient sa môže poradcu opýtať, podľa čoho mu vyberal práve tú finančnú inštitúciu, kde idú zakladať zmluvu a jeho odpoveď by mala byť zmysluplná. Navyše v dobe internetu je možné si to kedykoľvek overiť na oficiálnych stránkach,“ spresňuje Piták. Najlepšia je nezávislosť od konkrétnej banky či poisťovne.

Zákon ukladá aj povinné vzdelanie pre každého podriadeného agenta. „Napríklad stredným stupňom odbornej spôsobilosti je ukončené stredné odborné vzdelanie, jednoročná odborná prax v oblasti finančného trhu, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie,“ hovorí Petra Pauerová.

Obozretnosť sa vypláca

Zo skúseností možno povedať, že u klientov vzniká najvyššia miera nespokojnosti s poradcom pri investovaní do finančných produktov a rôznych poistení. Juraj Piták vysvetľuje: „Ak vás navštevuje poradca každé dva roky, aby vám zrušil starú zmluvu životného poistenia a založil novú, tak je to s najväčšou pravdepodobnosťou človek, ktorý hrá hlavne pre seba. Ak máte naozaj kvalitnú zmluvu s nižšími poplatkami, zaujímavými výnosmi a s dobrými pripoisteniami, tak takáto zmluva vám s malými servisnými úpravami vydrží až do dôchodku.“

Overte si základné otázky. Vie finančný agent, čo naozaj predáva? Spýtajte sa na kritériá kvalitnej poistnej zmluvy. „Sype“ formulky naučené z firemných materiálov, alebo sa orientuje vo finančnom trhu ako ryba vo vode? Kvalitné tovaroznalectvo robí z agenta skutočného odborníka.

Reklamovať sa dá aj finančný agent

Klient sa môže pri nespokojnosti s agentom obrátiť so sťažnosťou na samostatného finančného agenta, respektíve na finančnú inštitúciu, ktorej produkt bol sprostredkovaný.

„Ak sa klient ani týmto spôsobom nedomôže svojich práv a cíti krivdu, môže sa priamo obrátiť aj na Národnú banku Slovenska,“ radí Adamec.

V NBS môže využiť oddelenie ochrany finančných spotrebiteľov a to buď písomne, alebo elektronicky. Pri správnej miere uvedomenia a obozretnosti dobrý finančný agent ušetrí klientovi množstvo času a často predstaví omnoho výhodnejšie produkty, ako by dostali jednotlivci v banke či sporiteľni. Títo agenti si dôveru zaslúžia a profesionálne rastú spolu s výnosmi ich klientov.

Kto je kto vo svete financií?

Ponúka vždy aktuálne trendy z trhu, alebo tlačí klienta len do ponúk svojho obmedzeného portfólia?

Hoci sa vo svete finančníctva môžeme stretnúť s rôznymi pojmami, činnosť aj pozície na finančnom trhu určuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 132/2013 Z. z.,

  • Finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou alebo na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom. 
  • Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou. Môže maž uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami. Na činnosť potrebuje povolenie Národnej banky Slovenska.
  • Viazaný finančný agent taktiež vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy, no iba s jednou finančnou inštitúciou, v jednom sektore. Musí byť zapísaný v registri NBS.
  • Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy iba s jedným samostatným finančným agentom.
  • Finančný poradca vykonávajúce finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva uzavretej s klientom. Nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie a platí ho sám klient. Na svoju činnosť potrebuje povolenie Národnej banky Slovenska.

Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia je osoba oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia v rozsahu oprávnenia na výkon finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia vo svojom domovskom členskom štáte, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb. Na výkon činnosti na území Slovenskej republiky je potrebné, aby orgán dohľadu tohto finančného sprostredkovateľa vykonal notifikáciu u NBS.

Viazaný investičný agent je osoba, ktorá na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území iného členského štátu, banky alebo zahraničnej banky so sídlom v inom členskom štáte s oprávnením na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, vykonáva pre tieto osoby na základe písomnej zmluvy finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu a ďalšie činnosti podľa osobitného predpisu. Viazaný investičný agent môže finančné sprostredkovanie vykonávať len pre jednu z týchto osôb. Na výkon činnosti potrebuje platný zápis v registri vedenom NBS. Ak ide o viazaného investičného agenta so sídlom na území iného členského štátu, na výkon činnosti na území Slovenskej republiky je potrebné, aby orgán dohľadu tohto viazaného finančného agenta vykonal notifikáciu u NBS.

Zdroj: http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-financnym-sprostredkovanim-a-financnym-poradenstvom/vymedzenie-pojmov

 

Kategórie finančných agentov a stupne odbornej spôsobilosti
stupeň odbornej spôsobilosti kategória finančného agenta (fa) vzdelanie prax na finančnom trhu osobitné finančné vzdelávanie odborná skúška požiadavky je potrebné splniť najneskôr
základný VFA + jeho zamestnanci
PFA1)
+ jeho zamestnanci
via+ jeho zamestnanci
stredné odborné nie áno nie do troch mesiacov odo dňa prvého zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri podľa § 13 zákona č. 186/2009 Z. z.
stredný PFA1)
zamestnanci SFA
1. stredné odborné

1 rok

áno

áno

pred podaním návrhu na zápis do príslušného podregistra
2. úplne stredné

nie

áno áno

3. vysokoškolské nie

nie áno

vyšší SFA zamestnanci FP 1. stredné odborné 5 rokov

áno

áno

pred podaním žiadosti oudelenie povolenia
2. úplne stredné

3 roky áno áno
3. vysokoškolské

3 roky

nie áno
najvyšší FP 1. úplne stredné

10 rokov

áno

áno pred podaním žiadosti oudelenie povolenia
2. vysokoškolské 5 rokov nie

áno
  • SFA - samostatný finančný agent
  • VFA - viazaný finančný agent
  • PFA - podriadený finančný agent
  • VIA - viazaný investičný agent
  • FP - finančný poradca

Zdroj: NBS

Foto: stockfresh.com

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow