27. október 2020. Sabína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Slovenská ekonomika pomaly dobieha českú

NextFuture NextFuture NextFuture  1.3.2013 1.3.2013  

Prvého januára 2013 ubehlo 20 rokov od rozdelenia Československa a vzniku dvoch samostatných republík – Českej republiky a Slovenskej republiky. Zo štatistického pohľadu sa zdá, že po rozdelení republík sa viac darilo slovenskej ekonomike, ktorej výkon postupne dobieha výkon českej ekonomiky.

Po rozdelení republík v roku 1993 dosahovala výkonnosť slovenskej ekonomiky (meranej ako HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily) len približne 60% výkonu českej ekonomiky. Najmä vďaka prudkému rastu slovenskej ekonomiky v poslednej dekáde (v rokoch 2001 – 2010 bolo Slovensko najrýchlejšie rastúcou ekonomikou EÚ) sa však nožnice medzi výkonom slovenskej a českej ekonomiky výraznejšie zatvorili. V roku 2011 dosiahla slovenská ekonomika už 90% výkonu českej ekonomiky, v roku 2012 podľa odhadov EK dokonca až 94%. V priemere v posledných dvadsiatich rokoch rástla slovenská ekonomika v stálych cenách o 4,4%, česká „len“ o 2,8% (pre porovnanie, ekonomiky krajín európskej dvadsať sedmičky v rovnakom období v priemere rástli o 1,8%). Za úspech (najmä v poslednej dekáde) vďačí slovenská ekonomika aj relatívne vysokej produktivite práce v kombinácii s relatívne nízkymi nákladmi práce. Za  posledných 20 rokov síce rast nákladov práce mierne prevýšil rast produktivity práce, to však najmä v dôsledku vývoja v 90-tych rokoch, keď mzdy rástli rýchlejšie ako produktivita. Privatizácia štátnych podnikov a vstup zahraničných investorov v kombinácii s pretrvávajúcou relatívne vysokou mierou nezamestnanosti však v nasledujúcich rokoch držali rast miezd pod kontrolou – rast nákladov práce v rokoch 2000  – 2012 dokonca mierne zaostával za rastom produktivity práce (s výnimkou krízového roku 2009, keď sa mzdy nedokázali jednorázovo prispôsobiť prudkému prepadu výkonu ekonomiky, v nasledujúcich rokoch však došlo k postupnej korekcii).
 

V produktivite práce meranej ako HDP na zamestnanca dobehlo Slovensko Českú republiku už v roku 2007, v súčasnosti je už pritom produktivita práce na Slovensku približne o 10% vyššia ako v Českej republike. Slovensko síce dobiehalo Českú republiku aj v nákladoch práce, avšak výrazne pomalšie ako v produktivite práce. Priemerné náklady práce na zamestnanca naďalej výraznejšie zaostávajú za Českou republikou – v roku 2012 o takmer 13% (podľa odhadov EK). V porovnaní s Českou republikou sa nožnice medzi produktivitou a nákladmi práce otvorili najmä na prelome tisícročí, avšak aj v posledných „pokrízových“ rokoch – na Slovensku došlo k postupnej korekcii krízového roku a mzdy rástli výrazne pomalšie ako produktivita práce, v Českej republike naopak aj v rokoch po kríze rast miezd predbiehal rast produktivity práce. Cenou za udržanie medzinárodnej konkurencieschopnosti na Slovensku bol pomalší rast miezd, ktorý sa pravdepodobne prejavil aj na pomalšom raste spotreby domácnosti ako zložky domáceho dopytu (kým ekonomika rástla v priemere o 4,4% ročne, spotreba domácnosti „len“ o 3,7% ročne).

Závislosť Slovenska od zahraničného dopytu sa v priebehu posledných 20 rokov výrazne zvýšila – otvorenosť slovenskej ekonomiky (meraná ako súčet exportov a importov k HDP) vzrástla zo 117% v roku 1993 na 186% v roku 2012 (odhad EK), pričom Slovensko v súčasnosti patrí medzi najotvorenejšie ekonomiky sveta. 

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow