16. január 2021. Kristína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Slovenská ekonomika vstúpila do druhého polrora svižným rastom

J&T banka J&T banka  20.11.2017 20.11.2017  

Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu rástla slovenská ekonomika v treťom kvartáli tohto roka medziročne o 3,3 percenta, čo predstavuje spomalenie oproti nahor revidovanému 3,7-percentnému rastu za obdobie apríl- jún. Rast po sezónnom očistení na medzikvartálnej báze spomalil na 0,8-percenta z takisto nahor revidovaného 0,9-percentného tempa v predošlom štvrťroku. Zamestnanosť v uplynulom kvartáli zrýchlila dynamiku rastu na 2,3-percenta medziročne z 2,1 percenta v druhom kvartáli, no medzikvartálne tempo mierne kleslo na 0,6 percenta z 0,7-percentnej dynamiky.

 

Detailné zloženie rastu HDP bude zverejnené 5. decembra, avšak vývoj jeho hlavných zložiek možno odhadnúť z už skôr zverejnených čiastkových dát:

  • Očakávame, že hlavným motorom medziročného rastu bol dvojzáprah domáceho dopytu v podobe spotreby domácností a investičnej aktivity. Zahraničný obchod a vláda mali zrejme len marginálny príspevok k rastu.
  • Spotreba domácností ďalej dynamicky rástla, keď benefitovala zo silného trhu práce s mierou nezamestnanosti na historických minimách pri svižnom raste reálnych miezd a spotrebiteľskej dôvere na dekádnych maximách. Plusom bolo pretrvávanie prostredia nízkych úrokových sadzieb pri uvoľnených úverových štandardoch a pri len miernom odraze inflácie.
  • Po prekvapivom značnom medziročnom poklese investícií v druhom štvrťroku očakávame ich odraz. Nálada v ekonomike je nad dlhodobým priemerom, očakávania do budúcnosti naďalej priaznivé a ďalej rastú firemné dlhodobé úvery pri cyklickom oživovaní sa našich hlavných obchodných partnerov. Naopak klesnúť by mohla úroveň zásob, ktorá sa v prvom polroku značne zvýšila a mohla predstavovať práve predtým nedokončené súkromné investície. Verejné investície ostali pravdepodobne naďalej slabé pre pomalosť čerpania eurofondov z nového programového obdobia 2014-2020 a spomalenosť výstavby veľkých infraštruktúrnych projektov.
  • Hoci sa exportná výkonnosť pri dynamickom raste zahraničného dopytu a po technologických odstávkach v chemickom či automobilovom priemysle v treťom štvrťroku zlepšila, ešte rýchlejšie rástli dovozy najmä na krytie robustného domáceho dopytu v podobe technológií či spotrebných tovarov. To by mohlo znamenať, že zahraničný obchod len marginálne prispel k rastu, či dokonca ho mierne brzdil.
  • Vládny sektor zrejme mierne pozitívne prispieval k rastu HDP, pri relatívne pozvoľnom raste verejných výdajov, keď cítiť nedbalé fiškálne uťahovanie opaskov. Malo by dochádzať k opätovnej akcelerácii spolufinancovania eurofondov pri ďalšom rastom mzdových taríf a pri rôznych výdavkoch v rámci sociálnych balíčkov.

Svetová ekonomika rastie najrýchlejším tempom za ostatných sedem rokov a tempo rastu ekonomiky eurozóny dosahuje dekádne maximum. Predstihové ukazovatele pritom hovoria o ďalšej akcelerácii tohto už teraz solídneho hospodárskeho rastu. To značí, že aj naša ekonomiky by mohla ešte viac stlačiť rastový plynový pedál smerom k štyrom percentám pri predpokladanom ďalšom raste investícií v súvislosti s výstavbou novej automobilky, vplyvom predpokladaného zrýchlenia čerpania eurofondov ako aj akcelerácie budovania dopravnej infraštruktúry, pričom predpokladáme, že súkromný dopyt bude takisto ďalej rásť.

Rast Slovenskej ekonomiky

Rast Slovenskej ekonomiky

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow