26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

AEVI - poskytovateľ IT riešení, ktorý platbám a transakciam prináša nový rozmer

NextFuture NextFuture NextFuture  5.10.2016 5.10.2016  

 

Chovanie zákazníka v oblasti platieb pokročilo významným tempom vpred a to nielen vďaka novým inteligentným telefónom, ale aj vďaka zmene chovania zákazníka a prístupu k sociálnym sieťam, dostupnosti informácií a oveľa rýchlejšiemu priblíženiu sa trendom prichádzajúcim z inovácií vytvorených ďaleko od nás.

AEVI nadviazalo na svoju históriu vytvorenú v minulosti ako súčasť nadnárodného koncernu Wincor Nixdorf, svetového lídra v spracovaní hotovostných platieb, vybudovaním otvoreného ekosystému s cieľom poskytovať svoje nové služby, ktoré umožňujú väčšiu flexibilitu a kreativitu. Strategická hodnota leží predovšetkým v možnosti bánk a acquirerov priblížiť sa k potrebám svojich zákazníkov, ktorými sú nielen veľké obchodné domy s vysokým počtom transakcií, ale predovšetkým malí a strední podnikatelia, ktorí možu ťažiť zo skúseností tých veľkých, pričom si stále môžu zachovávať svoju nezávislú identitu.

White label cross-border platobné riešenie

AEVI poskytuje riešenie, ktoré je hardvérovo nezávislé a plne integrované. Napomáha lokálnym i cross border acquirerom formou E2E prijímať a spracovávať face-to-face platobné transakcie akéhokoľvek typu a splňuje požiadavky zákazníkov udržať ich značku v strede pozornosti na lokálnom i globálnom trhu. Transakčné dáta sú konsolidované a jednoduchšie dostupné, pretože AEVI smeruje transakcie prostredníctvom jedinej brány, ktorá združuje všetky dáta na jednom mieste, čím poskytuje obchodníkovi ich vzdialenú kontrolu a správu. AEVI platforma spája svet jednotlivých platobných kanálov akými sú štandardné pokladne, mobilné terminály a internetové obchody do jedného centrálneho uzla a zjednodušuje prekonávanie bariér komplexných integrácií, lokálnych regulácií a certifikácií.

Tvorba nových zdrojov príjmu

Okrem prepojení štandardných platobných riešení a služieb s pridanou hodnotou, ktoré sú dnes považované za štandard, sa spoločnosť AEVI zameriava taktiež na celkom iný smer rozvoja aplikácií pre platobné terminály formou B2B AppStoru nazvanými AEVI MarketPlace. Hlavnou vlastnosťou tohto nového smeru je umožnenie tretím stranám vyvíjať nezávislé aplikácie pre platobné terminály formou komunity vývojárov, ktorým je umožnené sa sústrediť na tvorbu obchodných aplikácií bez nutnej znalosti vývoja na platobných termináloch. Jednotlivé aplikácie sú tak ponúkané v rámci AppStore všetkým užívateľom napojených na EcoSystém AEVI. Pre urýchlenie implementácie tohto smeru vyvinula AEVI zároveň prvý multifunkčný tablet pomenovaný po geniálnom fyzikovi s menom Albert, ktorý spája svet inteligentného tabletu a platobného terminálu. Albert je tablet na báze operačného systému Android s integrovanou dotykovou obrazovkou pre vkladanie PINu a je vybavený všetkými ďalšími perifériami, ktorými disponuje štandardný platobný terminál. Jedná sa o prvé zariadenie svojho druhu vo svete, ktoré prešlo certifikáciou PCI-DSS.

AEVI ponúka prostredníctvom svojho AEVI MarketPlace celkom nový kanál pre poskytovateľou aplikačných riešení, umožňuje vyvíjať a distribuovať vysoko kvalitné aplikácie pre následujúce generácie platobných zariadení. Obchodníci môžu sťahovať aplikácie z příslušného obchodu s aplikáciami s cieľom prispôsobiť svoje zariadenia a vlastné operačné prostredie svojim potrebám. Okrem bežných obchodov s aplikáciami, AEVI ponúka kompletnú správu životného cyklu produktu, od zabezpečenia zariadenia pre obchodníka, monitorovanie v teréne až po konečné vyradenie z prevádzky.

AEVI – dodávateľ technického riešenia Priceless Specials

Priceless Specials program využíva pre svoju prevádzku platformu služieb AEVI Loyalty, ktorá zahŕňa robustnú a stabilnú základňu služieb, ktorá je naďalej rozvíjaná.  AEVI Loyalty je už od začiatku navrhnuté ako riešenie s vysokou dostupnosťou. Vzhľadom k nutnosti vysokej úrovne zabezpečenia je prevádzkované v PCI DSS prostredí.

Technológia Priceless Specials je unikátna pre svoj koncept, kde Cashback nie je vyhodnocovaný na strane obchodníkov a nedochádza k nárastu obstarávacích nákladov a zároveň k úpravám existujúcej POS siete. V programe Priceless Specials sú dáta vyhodnocované počas celého životného cyklu transakcie (Procesor, Acquirer bank, Mastercard) - je teda zabezpečené spracovanie všetkých užívateľských transakcií od všetkých obchodníkov. Nie menej dôležitou vlastnosťou riešenia je jednoduchosť z užívateľského pohľadu – držiteľ karty nie je nútený si zaobstarať ďalšiu „vernostnú“ kartu, jediné, čo užívateľ potrebuje pre účasť na programe, je jeho platobná karta Mastercard.

Architektúra predstavuje komplexné riešenie obsahujúce aplikácie a systémy pre širokú škálu využitia v rámci celého riešenia. Jednak z hľadiska pohľadu na štatistické informácie (Mastercard supervizor), tak pre samotnú správu celého programu z pohľadu operátora Call centra, obchodníkov programu zabezpečujúcich účasť dalších obchodníkov alebo technickej podpory.

Riešenie okrem iného zahŕňa integráciu so širokým spektrom ďalších systémov, týkajúcich sa nielen primárnych systémov Mastercard, ale aj backoffice systémov tretích strán. Napríklad spojenie s autorizačným centrom, e-commerce bránou alebo backoffice bánk participujúcich na programe atď.

Na záver by sme radi pre zajímavosť uviedli niekoľko čísiel – na projekte sa za spoločnosť AEVI účastnilo/stále sa účastní (minimálně v ráde týždňov) 24 specialistů. Týždenne je pre Priceless Specials Program vyhodnocovaných bezmála 10 milionov transakcií, pričom odmeňovaných je cez 140 tisíc transakcií týždenne.

 

 

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow