31. október 2020. Aurélia. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Ing. Jiří Hruška - vizionár, ktorý vytvára nové príležitosti

NextFuture NextFuture NextFuture  1.2.2016 1.2.2016  
 

Ing. Jiří Hruška je vizionár, ktorý vybudoval fungujúci rezort svetového formátu s neopakovateľnými výhľadmi na štíty Vysokých Tatier s dominantou Lomnického štítu. Je strojcom myšlienky vybudovania golfového rezortu pod Tatrami a autorom pokrokových myšlienok, ktoré predbehli dobu o dve generácie: poľnohospodársku lokalitu Veľkej Lomnice premenil na vyhľadávanú a obľúbenú destináciu nielen pre Slovákov a Čechov. Rezort je obľúbeným miestom stretnutí aj osobností kultúrneho, spoločenského aj športového života. Hotel v strede ihriska je centrom života, kultúry a spoločenských aktivít. V okolí ihriska majú rezidencie známe osobnosti. Vybudovaním rezortu vytvoril pracovné miesta pre 100 pracovníkov, umožnil vznik ďalších podnikateľských príležitostí: vybudovanie penziónov, apartmánových domov, reštaurácií, kaviarní, doplnkových služieb s ďalšími 400 pracovnými miestami.

S 27 jamkami patrí areál k najväčším golfovým rezortom na Slovensku a vďaka  neopakovateľnej atmosfére, medzinárodným športovým a spoločenským podujatiam zároveň aj k najnavštevovanejším. Zo zemiakového poľa a kopy kameňov vybudoval prestížne golfového ihrisko so značkou PGA a zaradil ho medzi devätnásť top ihrísk vo svete. Podpis zmluvy s The PGA v októbri 2011 tvrdo zaväzuje k práci: odborníci z poradných orgánov pravidelne rezort kontrolujú a odporúčajú zmeny s cieľom neustáleho zvyšovania kvality ihriska.

Jiří Hruška spolu s Petrom Bondrom zrealizovali myšlienku s výrazným charitatívnym rozmerom: už 7-krát pozvali hokejistov, športovcov, podnikateľov, osobnosti, ktoré sú ochotné spojiť sa pre pomoc iným. Vďaka projektu sa podarilo zakúpiť zdravotné pomôcky, prístroje, uhradiť náklady spojené s operáciou, či liečením hendikepovaných detí v sociálne slabších rodinách aj vo Veľkej Lomnici a jej okolí v celkovej výške 140 000 € počas siedmych ročníkov turnaja. Len málo významých slovenských osobností ešte nebolo v golfovom rezorte. A bez tohto krásneho miesta by ani nikdy neobjavili obec Veľkú Lomnicu.

Golfové ihrisko zvýšilo úroveň života a kvalitu životného prostredia, o čom svedčí výsledok monitoringu životného prostredia realizovaného v roku 2014 oproti roku 2007: pôda je v lepšom stave ako pri poľnohospodárskej činnosti, ovzdušie je menej prašné, kvalita podzemných vôd v Skalnatom potoku odpovedá kvalite vody pre pitné účely. Zvýšila sa krajinno-ochranárska hodnota územia a vybudovaním dômyselného systému vodných a vzájomne poprepájaných plôch sa zvýšila biodiverzita  územia aj biotopov. Pri odohratí cca 120 turnajov a hre cca 20 000 tisíc golfistov v roku 2014 je biodiverzita  areálu s 27 % nárastom živočíšnych druhov na 107 prekvapujúco vysoká. V umelo vytvorenom jazierku sa objavil aj nový chránený druh rastiliny. Návštevníci areálu objavia aj ekovýchovné panely o biodiverzite areálu s informáciami o prírodných hodnotách okolitého prostredia a priľahlej časti, ktorá patrí do ochranného pásma TANAPu.

Vízia zhmotnená do reality

Všetko sa to začalo v roku 1968, keď sa Jiří Hruška do Lomnice presťahoval. Vždy, keď bol vyčerpaný, chodieval so psom na prechádzky po lúkach v okolí, ktoré na neho neuveriteľne dobre pôsobili. Aj preto sa neskôr, bohatší o skúsenosti zo zahraničia, rozhodol obnoviť v Tatrách uhorskú tradíciu golfu. Myšlienka sa zrodila v roku 1984, keď bol Jiří Hruška bol práve v Nemecku, kde ako riaditeľ Českých plynárenských závodov podpisoval obchodnú zmluvu s nemeckým Ruhrgasom na golfovom ihrisku. S hráčmi, palicami a loptičkami sa vtedy stretol úplne prvýkrát, všetky tie veci ho nadchli a pomyslel si „toto by sa hodilo na územie nad obcou“. A o päť rokov neskôr, v roku 1989, sa možnosti zrealizovať nápad náhle otvorili. Po celý čas si na lúkach nad Veľkou Lomnicou predstavoval ihrisko a rezort, projektu málokto veril. V roku 1991 boli na svete prvé štúdie, v Tatranskej Lomnici sa uskutočnilo prvé stretnutie investorov, kde Jiří  Hruška predstavil svoj zámer. Jeho myšlienka neskôr oslovila Ladislava Krajňáka, ktorý ziskal polovičný podiel. Čerpali aj úvery, z ktorých časť stále splácajú a práve financovanie pokladá za najnáročnejšiu vec. Stavba, spustenie prevádzky, údržba ihriska, to všetko sa dá naučiť. Nápad určite nie je to najťažšie, tá podstata je rozbehnúť to. V riadení podniku je od začiatku zapojená celá rodina: otec rodiny má vízie a nápady, dcéry operatívne riadia golfové  ihrisko aj hotel.
Ako prvé v roku 1999 vzniklo cvičné odpalisko. Prvé 9-jamkové ihrisko pribudlo v roku 2000, o dva roky neskôr vznikla na Slovensku prvá delená osemnástka. Na 27 jamkách mohli golfisti hrať v roku 2007.  Pribudol synergický efekt pre celé Tatry: k lyžovaniu a letným túram v regióne pribudla ďalšia atrakcia pre hostí – golf.  Mnoho reštaurácií, penziónov a iných prevádzok si do svojho názvu volí slovo golf a pri horšej kvalite nimi poskytovaných služieb to býva niekedy aj problematické .Pri projektovaní areálu maximálne využili výhľad a panorámu Tatier. Pán Hruška najskôr s geodetom premiestňoval kolíky, aby Tatry boli smerom k oknám hotelovej časti viac exponované, až potom sa začalo so stavbou.
Lokalita pod Lomnickým štítom je  jednoducho úžasná, ľudia znalí sveta hovoria, že keď sa podarí dobudovať všetko dôležité od Lomnického štítu až po vrt - teda infraštruktúru pre lyžovanie, samotné kúpele, golfový areál, bude to skvelé.  Jiří Hruška má dobrý pocit, keď v areáli vidí pravidelne skupinu starších pánov, penzistov, ako spolu posedia pri káve. Berie to ako obraz toho, že sa dá určitým spôsobom vyplniť zmysel života v každom veku. Zároveň sa teší aj z toho, že sa darí formovať mladú generáciu golfistov, ktorá reprezentuje Lomnický golfový klub a túto lokalitu. Za všetkých možno spomenúť napríklad veľkú nádej,  Janka Friesza, ml, ktorí je od 1.novembra 2015 profesionálnym hráčom a Adama Puchmeltera, majstra Slovenska na rany medzi mužmi a juniorky Táňu Čičovú a Timeu Wagner.  

Stále tvorí niečo nové

Jiří Hruška je od svojho príchodu do obce priekopníkom zvyšovania kvality života (pomohol pri zabezpečení vybudovania kanalizácie, plynofikácie, ..) a pripravuje ďalší rozvoj rozsiahlej investičnej výstavby, Jeho plánom je  vybudovať ďalších 9 jamiek golfového ihriska, postaviť termálne kúpele, ktoré využijú geotermálny vrt s mineralizovanou vodou teplotu 61,8°C a dobudovať tepláreň, ktorá by mala vďaka termálnemu vrtu zásobovať teplom lokalitu od Veľkej Lomnice po Tatranskú Lomnicu.

Napriek svojmu veku denne pracuje, nepozná víkendy a sviatky a jeho vízie idú ďalej. Vystihujú ho slová „Som relatívne spokojný, aj keď nie úplne, pretože to som málokedy. Aj keď doba nie je jednoduchá, ak chcem fungovať, musíme tvoriť pozitívne veci, ktoré nám dávajú radosť aj silu“, hovori Jiří Hruška.


Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow