18. január 2021. Bohdana. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Euro deťom Neinvestičný fond – organizácia pre pomoc deťom so zdravotným postihnutím.

NextFuture NextFuture NextFuture  22.11.2013 22.11.2013  

Euro deťom Neinvestičný fond je organizácia založená za účelom pomoci deťom so zdravotným postihnutím. V súčasnosti podporuje 10 detí s diagnózou detská mozgová obrna – DMO, spinálna svalová atrofia a farmakorezistentná epilepsia.

„Hlavná myšlienka vznikla pred viac ako dvoma rokmi, kedy sme riešili pomoc pre blízkych priateľov, ktorí majú takto postihnuté deti,“ povedala Martina Červeňová, zástupkyňa správcu fondu a dodala, že okruh chorých detí sa veľmi rozšíril a tak vzniklo Euro deťom. Aby bola vaša pomoc transparentná a konkrétna, každé dieťa má pridelený variabilný symbol, pod ktorým ho môžete podporiť a Euro deťom mu odovzdá 100% z vyzbieranej sumy.

Neinvestičný fond Euro deťom podporuje práve tieto diagnózy lebo sú z časti liečiteľné a štát skoro vôbec neprepláca ich liečenie. Ak majú deti s týmito diagnózami dostatočné a kvalitné rehabilitácie a hlavne dostatok financií, výrazným spôsobom sa posunú dopredu a v dospelosti vedia byť plnohodnotnými ľuďmi, ktorí sa budú vedieť postarať sami o seba a zaradiť sa do spoločnosti.

Náklady na liečbu týchto detí sú pre mnohých nepredstaviteľné a neúnosné, veď iba také liečenie v rehabilitačnom centre stojí až do 10 000 – 12 000 eur ročne, aby táto liečba mala zmysel a posunula dieťa ďalej. Operácia Ulzibat, ktorú môže podstúpiť každé dieťa s takouto diagnózou stojí 3000€. Každá z mamičiek, ktorá sa stará o takto postihnuté dieťa je 24 hodín denne doma a nemá žiadnu možnosť zárobku. Väčšina rodín funguje tak, že si berú pôžičky a veľmi sa zadlží.

„Všetko čo robíme, robíme všetci bez nároku na honorár a sme odkázaní len na pomoc od dobrých a ochotných ľudí. Aby naša pomoc bola ešte lepšia, oslovili sme Braňa Slauku zo Senca, ktorý nám pomáha  natočiť a spracovať všetky príbehy detí, ktoré môžete nájsť na našej web stránke www.eurodetom.sk. Ide nám hlavne o to, aby sa mohol každý kto si pozrie akýkoľvek príbeh dieťatka sám rozhodnúť, komu bude pomáhať,“ povedala Červeňová.

Euro deťom chce osloviť každého človeka aj vďaka charitatívnym športovým akciám ako pomoc pre Lelle zo Senca, kde sa vyzberalo 1492€, Senecký beh v spolupráci s mestom Senec a Jurajom Gubánim, predsedom komisie športu. Euro deťom spolupracuje tiež s SČK- Slovenský červený kríž, kde bude na každom odbere, ktorý sa bude organizovať v Senci.

Doteraz boli v projekte zapojení Marian Ďurák ako zakladateľ fondu a Martina Červeňová ako zástupca správcu fondu. „Spolupráca sa rozrastá a na ceste pomoci stretávame ľudí s veľkou ochotou zapojiť sa do nášho spoločného projektu, preto verím, že časom budeme vedieť pomôcť aj ďalším a ďalším deťom a rodinám, ktoré to budú potrebovať,“ povedala Červeňová.

Hlavné posolstvo celého projektu spočíva v tom, aby každý človek, ktorý ešte tak nerobí, začal pomáhať iným a hlavne tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Euro deťom chce toto posolstvo šíriť ďalej. „Pán Boh dal ľuďom možnosť ráno vstať, najesť sa, napiť sa, obliecť sa, šoférovať svoje auto a pracovať. Chceme, aby sa každý človek na chvíľu zastavil a uvedomil si, že to tak nemusí byť aj zajtra a práve on môže byť ten, kto bude potrebovať pomôcť. Preto ďakujeme za každú pomoc a vopred sa tešíme na každého, kto sa k nám pridá a bude pomáhať“, dodala Červeňová.

Zdroj a foto: Euro deťom

http://www.eurodetom.sk/

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow