17. január 2021. Nataša. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Farba a priestor v podnikaní

NextFuture NextFuture NextFuture  1.4.2013 1.4.2013  

Farby nás ovplyvňujú viac, ako si myslíme. Každá farba v nás vyvoláva inú emóciu. Ak ich zvolíme vhodne, môže to vraj dokonca napomôcť aj nášmu biznisu. Viac nám o tom porozprával pán Akad. arch. Jozef Zamboj zo spoločnosti Zamboj Design.

 

 

Mohli by ste nám priblížiť, akú úlohu hrajú farby v našom bežnom živote?

Farba, to je emócia. Život vnímame cez farby, ktoré nás obklopujú. Príroda je plná farieb meniacich sa podľa ročných období, čo je fascinujúce, avšak niekedy nám tempo našich životov nedovoľuje vnímať túto rozmanitosť v podobe farebnej palety predstavujúcej vizuálnu krásu nášho bytia. Prostredníctvom farieb v interiéri ponúkam klientom možnosť zastaviť sa, doplniť si energiu a vnímať harmóniu. 

 

Čo konkrétne služby interiérového dizajnu ponúkajú? Môže vaša služba klientovi  napomôcť k dosiahnutiu kvalitnejšieho života alebo psychickej pohody?

Interiérový dizajn ponúka skvalitnenie pracovného prostredia a osobného priestoru, v ktorom trávime veľa času. Atmosféra tohto prostredia má dodávať našim klientom energiu, vitalitu a pohodu a to nám umožňuje práve práca s farbou, svetlom, s tvarom a s priestorom.

Ako konkrétne môže priestorový dizajn a správne využitie farieb pomôcť podnikateľom? Ak chce majiteľ firmy dosiahnuť, aby sa jeho klienti cítili v jeho priestoroch príjemne, ktoré aspekty je potrebné zobrať do úvahy?

Jednotlivé farby pôsobia na naše vedomie a na naše emócie. Vytvárajú príjemnú atmosféru. Klient sa cíti príjemne, čím môžu farby v nemalej miere pomôcť nášmu biznisu. 

Firma je živý organizmus a každá má iné požiadavky a predstavy o svojom fungovaní. K našim zákazníkom preto pristupujeme individuálne a odporúčame im tzv. firemný manuál. To je kompletný servis od návrhu loga, až po konečnú realizácii interiéru.

 

V čom spočívajú najväčšie rozdiely v bytovej a firemnej kultúre?

Firemná kultúra má svoje špecifiká, ako sú priestor, organizačná komunikácia a štruktúra, firemný manuál a iné. Bytová kultúra je výsostne osobná záležitosť a požiadavky klienta sú viac emocionálne a intímne.

 

Ako dlho trvá proces navrhovania a realizácie, až do odovzdania projektu v prípade záujmu o realizáciu interiéru na kľúč?

Tvorba návrhu trvá 2 – 10 týž­­dňov v závislosti od náročnosti zadania. Samotná realizácia trvá od 4 týždňov, podľa dohody s investorom.

 

Aký je váš názor na momentálnu kultúru interiérových priestorov na Slovensku? V čom zaostávame, prípadne prekonávame konkurenciu z iných krajín?

Život a bývanie sú v jednotlivých krajinách rôzne, ale môžeme sa vzájomne dopĺňať a inšpirovať. V bytovej kultúre sa objavujú nové trendy – farby, materiály, svetlo, ale aj využívanie nových technológií. Tieto atribúty vytvárajú interiér a umožňujú skvalitniť náš život. Priestor interkultúrnej komunikácie je otvorený a záleží iba od nás, či dokážeme prijímať nové trendy.

Čo na vašej práci najviac preferujete? Ktorá požiadavka zo strany zákazníka vás v profesijnom živote najviac zaskočila?

Pri svojej práci preferujem príjemné pracovné prostredie a dobré medziľudské vzťahy. S obľubou hovorím, že sa chcem prácou baviť, že sa chcem hrať. Významné miesto pri navrhovaní zohráva tvorivosť. Raz ma milo prekvapila požiadavka našej klientky zakomponovať do návrhu spálne letnú lúku a vodu. Vyjadrili sme to farbou, tvarom a svetlom S konečnou realizáciou sme boli spokojní my, ale najmä naša klientka.

 

Ktorý projekt z vášho portfólia bol pre vás najväčšou výzvou z hľadiska náročnosti?

Na trhu pôsobím 20 rokov a realizovali sme rôzne významovo a časovo náročné projekty. Obzvlášť náročné boli najmä radnica a Jezuitský kostol v Skalici, ktorý bol ocenený za rok 2011 cenou Fénix – Kultúrna pamiatka roku 2011 na Slovensku.

  

 

Akad. arch. Jozef Zamboj, absolvent VŠVU Bratislava, vyštudoval  odbor umelecká architektúra – špe­cializácia Interiér u pro­fesora arch. Vojtecha Vilhana a pro­­fesora arch. Rastislava Janáka. V roku 1992 založil firmu Ateliér AZ so za­meraním na navrhovanie interiérov a nábytku. V roku 1994 bola ponuka rozšírená o realizáciu interirov. Počas viac ako 20-ročného úspešného pôsobenia na trhu spoločnosť realizovala množstvo projektov firemnej a bytovej kultúry, ale taktiež sa zameriava na ďalšie oblasti interiérového dizajnu: hotelový a historic­ký seg­ment. Za spokojnosťou zákaz­níkov stojí najmä dôraz na kvalitu a individuálny prístup.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow