26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Kariéra finančných poradcov

NextFuture NextFuture NextFuture  12.8.2013 12.8.2013  

Mnohí ľudia vstúpia do odvetvia finančných služieb a hneď od začiatku samých seba nazývajú finančnými poradcami. Sú však veľmi ďaleko od pravdy. Ako predajca či už v odvetví finančných služieb, alebo aj v inej oblasti, mali by ste prejsť troma fázami vývoja, opierať sa o štyri základné piliere predaja a prispôsobiť sa trom modelom správania. Ak sa skutočne chcete stať finančným poradcom, čítajte ďalej.

 

Prvá fáza – začiatočník

Ako začiatočník (prirovnajme to k študentovi, ktorý práve ukončil medicínu) sa musíte naučiť základy predaja. Musíte si osvojiť každý zo štyroch základných pilierov predaja. Sú to: biznis manažment, rozvoj trhu, manažment činnosti a predajný proces. Takisto je nevyhnutné naučiť sa správať ako profesionál. Byť produktívny a ziskový. Táto fáza zvyčajne trvá prvých šesť mesiacov od vstupu do sektora finančných služieb. Práve v tomto období väčšina ľudí buď zlyhá, alebo si osvojí iba niektoré z nevyhnutných druhov správania sa. Práve preto sa stanú len priemernými.

Druhá fáza – pokročilý

Ako pokročilý (už ako praktický lekár) môžete veľmi dobre vykonávať bežné aktivity finančného poradcu a mať slušný príjem, ktorý je zvyčajne o 50 až 100 % vyšší ako je priemerný príjem vo vašej krajine. Fáza „pokročilého poradcu“ môže trvať približne 18 mesiacov, teda obdobie od 6. do 24. mesiaca vášho pôsobenia v odvetví. Počas tohto obdobia zvládnete spomínané 4 základné piliere a budete sa sústreďovať na tri modely správania sa. V tejto fáze mnohí finanční poradcovia buď skončia, alebo ostanú stáť na mieste. Máloktorí sa dostanú až do ďalšej fázy.

Tretia fáza – odborník

Ak chcete byť odborníkom vo svojej profesii, musíte sa zamerať na konkrétnu cieľovú skupinu. To znamená, že osoba, ktorej chcete predávať, má veľmi vysoký príjem alebo patrí k uznávaným profesionálom vo svojom odbore. Ako napríklad lekári či právnici. Je však potrebné pochopiť realitu a „jazyk“, ktorým sa „hovorí“ na týchto trhoch. V tejto fáze finanční poradcovia zarobia 500 až 1 000-krát viac ako je priemerný príjem v ich krajine a sú uznávanými vodcami v konkrétnej spoločnosti a na trhu. Do tejto fázy sa finančný poradca zväčša nedostane skôr ako 2 roky po vstupe do odvetvia.

Každý, kto si prečítal tento článok, by mal porozumieť, že byť skutočným finančným poradcom si vyžaduje prijať fakt, že je nevyhnutné prejsť spomínanými troma fázami. Byť ochotný obetovať čas každej z nich s cieľom splnenia podmienok postupu do ďalšej fázy. Každý skutočne úspešný človek, ktorému sa na tejto pozícii darilo, veľmi dobre rozumie týmto krokom, váži si ich a riadi sa nimi.

Pamätajte si – 3 fázy, 4 piliere a 3 modely správania.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow