29. september 2020. Michal, Michaela. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Ľudia neplánujú zlyhať, zlyhajú v plánovaní!

Jim Heidema Jim Heidema Jim Heidema  21.1.2014 21.1.2014  

Ponúkam vám deväť krokov, ktoré vám pomôžu zabezpečiť si úspešnejší rok 2014.

Krok 1

Zozbierajte si všetky informácie týkajúce sa vašej práce za každý mesiac roka 2013 vrátane všetkých činností, ktoré ste vyvinuli a taktiež všetkých výsledkov. Čím detailnejšie opíšete svoju súčasnú situáciu, tým lepšie.

Krok 2 – Činnosti

Teraz keď ste si zhrnuli všetko potrebné o pracovných činnostiach, ktoré ste vyvíjali počas posledných 12 mesiacov, roztrieďte všetky informácie do kategórií podľa činností ako marketing, reklama, prieskumy, telefonáty, skutočne vybavené záležitosti a to čo je ešte potrebné doriešiť. Buďte čestní!

Krok 3 – Výsledky

Teraz keď ste zhrnuli všetky informácie o svojich výsledkoch za posledných 12 mesiacov, roztrieďte informácie do kategórií podľa výsledkov ako predaj produktov, predaj služieb, počet predajov, objem predajov, zdroje príjmov, mesačné a ročné príjmy. Svoje výsledky analyzujte svedomito!

Krok 4 – Posúdenie

Teraz keď máte informácie o svojich aktivitách a výsledkoch za posledných 12 mesiacov, máte čas posúdiť, čo ste robili efektívne a čo potrebujete zmeniť. Rozdeľte si aktivity do kategórií. Ktoré systémy, procesy a nástroje ste použili a či boli efektívne. Systém tvoria štyri kvadranty vášho biznisu, ktorými sú manažment obchodu, manažment činností, rozvoj trhu a proces predaja. Proces je to čo hovoríte a robíte v každom systéme. Nástroj je niečo čo ukazujete potenciálnemu klientovi alebo používate na zaznamenávanie svojich činností a výsledkov. Teraz si zostavte zoznam činností, v ktorých budete pokračovať a tiež tých, ktoré zmeníte. Buďte čestní!

Krok 5 – Ciele na rok 2014

Ak ste dokončili prvé štyri kroky, je čas posúdiť svoje ciele na rok 2014. Aby ste dosiahli úspech, musíte akceptovať, že to dosiahnete iba krok za krokom. Ak ste si už raz stanovili ciele, napíšte si ich. Následne si ich rozdeľte po mesiacoch. Buďte realistickí. Potom zdieľajte svoje ciele so svojimi kolegami, vedúcimi, manažérmi, manželmi, deťmi a kýmkoľvek kto je pre vás dôležitý. Garantujem vám, že ak si ich nespíšete, nedosiahnete ich.

Krok 6 – Plus/Delta 2013

Efektívny predajca maximalizuje svoje silné stránky a riadi svoje slabé stránky! Veľmi úspešným nástrojom na to je „Plus/Delta“ nástroj.

Vezmite si kus papiera, nakreslite si čiary v tvare T, naľavo napíšte slovo Plus a napravo slovo Delta. Do stĺpca Plus napíšte všetky veci, ktoré ste v roku 2013 urobili správne. Do stĺpca Delta napíšte všetko čo plánujete zmeniť v roku 2014. Urobte si Plus/Delta pre všetky oblasti vášho biznisu, každý systém, každý proces a nástroj. Ak systém, proces alebo nástroj funguje správne, používajte ho aj naďalej. Ak nie, zostavte si zoznam vecí, ktoré chcete zmeniť.

Krok 7 – Gap analýza 2013 – 2014

Rozdiel medzi vašou súčasnou situáciou (2013) a vaším požadovaným stavom (2014) sa nazýva Gap (medzera), preto hovoríme o Gap analýze.

V tomto kroku zhromaždite všetky výsledky z predošlých šiestich krokov a začnite hľadať spôsoby ako vyplniť medzeru medzi tým kde ste dnes a kam sa chcete dostať v budúcnosti. Nechajte pracovať svoju myseľ. Spíšte si všetky veci, ktoré potrebujete urobiť bez posudzovania, či ich viete, alebo neviete urobiť. V ďalšom kroku urobíme kontrolu reálnosti, aby sme určili, čo môžete v roku 2014 reálne dosiahnuť.

Krok 8 – Kontrola reálnosti

Cesta medzi vašou súčasnou situáciou a vaším požadovaným stavom nie je jednoduchá. Zahŕňa sériu krokov.

Pamätajte, že môžete riadiť svoje činnosti, ale nie svoje výsledky. Tie môžete iba ovplyvniť. Ak si skontrolujete výsledky predošlých siedmich krokov a uvedomíte si aké kroky budete musieť podniknúť k väčšiemu úspechu v roku 2014, výrazne vám odporúčam zamerať sa na tie činnosti, ktoré zlepšia vašu profesionalitu, zvýšia vašu produktivitu a zabezpečia vám vyšší zisk.

Teraz si vyberte tri zmeny, ktoré urobíte. Spíšte si zmeny, ktoré by ste chceli uskutočniť. Po tom čo ich úspešne aplikujete v praxi (aspoň 30 dní), môžete pridať ďalšie.

Krok 9 – Akcia

Toto je posledný krok po prijatí nevyhnutných zmien, ktoré vás privedú k vášmu požadovanému stavu v roku 2014.

Mnoho ľudí si v tomto období dáva predsavzatia, aby bol budúci rok lepší. Nanešťastie, mnohí ich nedodržiavajú. Musíte sa čudovať prečo tak často ľudia nedodržiavajú svoje predsavzatia. Dúfam, že predošlých 8 krokov vám dalo dosť dôvodov na zmenu vášho správania. Ľudia sa môžu zmeniť, ale trvácna zmena sa musí urobiť pomaly a dôsledne, aby bola nemenná. Teraz je čas začať. Spíšte si zmeny, ktoré chcete urobiť. Želám vám väčší úspech v roku 2014.

Rozhodnite sa naplánovať si rok 2014 lepšie a zlepšíte svoje výsledky. Pamätajte si: Úspech je voľba!

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow