6. august 2020. Jozefína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Manažment verzus lídri

Jim Heidema Jim Heidema Jim Heidema  22.4.2015 22.4.2015  

Momentálne pôsobím na vedúcej pozícii prevádzkového riaditeľa kanadských regionálnych aerolínií a musím podstúpiť premenu z manažéra na lídra. Svojím vlastným výskumom som objavil sedem rozdielov medzi manažérom a lídrom.

 

Prvý rozdiel: Zameranie

Manažéri sa zameriavajú na veci a lídri na ľudí. Manažéri sú v zásade posudzovaní podľa schopnosti dosahovať výsledky.

Mojou skúsenosťou je, že niektorí manažéri dosahujú dobré výsledky, ale majú v tíme veľkú fluktuáciu, keďže na svojich zamestnancov neprimerane tlačia.

Lídri chápu, že nerozvíjajú podnikanie, rozvíjajú ľudí a tí rozvíjajú podnikanie. Sila nejakej spoločnosti často spočíva v jej ľuďoch, nie v jej produktoch alebo službách.

Druhý rozdiel: Činnosť

Manažéri robia veci správne, ale lídri robia správne veci.

V minulosti patrilo švajčiarskym výrobcom hodiniek 80 % svetového trhu. Potom sa vytvorili digitálne hodinky, čo švajčiarski výrobcovia ignorovali. Za veľmi krátky čas prišli o väčšinu, ak nie o celý trh.

Manažéri vo Švajčiarsku urobili správne veci v súvislosti s analógovými hodinkami, ale stratili svoj trh a pravdepodobne stratili svoju prácu. Lídri vo firmách, ktoré vyrábali digitálne hodinky, urobili správnu vec, keď vyrábali lacnejšiu a veľmi funkčnú alternatívu k švajčiarskym hodinkám. 

Tretí rozdiel: Plánovať alebo inšpirovať

Ľudia neplánujú zlyhanie, ale zlyhávajú v plánovaní! Vo väčšine prípadov je to pravda.

Nanešťastie, ak sa manažéri príliš spoliehajú na svoj plán a ich prístup nie je flexibilný, manažér a jeho tím strácajú schopnosť byť tvoriví.

Lídri plánujú, zároveň však umožňujú manažérovi a jeho tímu, aby hľadali kreatívne riešenia.  Lídri dokonca inšpirujú manažérov, aby hľadali nové, tvorivé riešenia. Pracujeme predsa v prostredí neustále sa meniacej ekonomiky a trhu. Lídri vedú a inšpirujú vlastným príkladom.

Štvrtý rozdiel: Organizovať alebo ovplyvňovať

Keď si porovnáme armádu pred rokom 1911 a armádu dneška, vidíme, kde sa menej sústredí na organizáciu a viac na ovplyvňovanie kritického rozhodovania.

Manažéri majú sklony príliš organizovať, čo vedie k mikromanažmentu. Existuje iba malý priestor na odklon od organizovanej štruktúry, čo spomaľuje rozhodovanie.

Lídri vytvárajú prostredie, v ktorom majú jednotlivci právomoci a lídri inšpirujú svojím príkladom. Toto prostredie je založené na dôvere. 

Piaty rozdiel: Prikázať alebo motivovať

Manažéri majú štyri základné štýly riadenia: prikazujú, koučujú, podporujú a delegujú.

Efektívni manažéri upravujú svoj spôsob manažmentu potrebám člena tímu. Noví členovia tímu potrebujú množstvo usmernení. Postupne, ako sa nový člen tímu učí robiť svoju prácu, manažér stojí pri ňom a koučovaním ho vedie k úspechu. Nový člen získava sebadôveru a manažér opäť upravuje svoj prístup, stojí za ním a podporuje ho. Nakoniec, keď člen tímu získa zručnosti, manažér iba deleguje pracovné úlohy a umožňuje členovi tímu pracovať nezávisle a dosiahnuť úspech.

Líder motivuje členov tímu, aby sa učili vlastným tempom a tým dosiahli lepšie výsledky.

Šiesty rozdiel: Kontrola verzus výstavba tímu

Množstvo manažérov má pocit, že pre efektívne vykonávanie svojej práce musia kontrolovať svoj tím, teda vykonávať mikromanažment. Ak sa manažér pokúša o kontrolu či mikromanažment tímu, maximum, čo môže tím urobiť, je, že prevezme víziu úspechu jednotlivcov.

Manažér – líder, ktorý buduje tím, mu umožňuje, aby sa sám riadil a organizoval. Tým mu umožňuje dosiahnuť väčší úspech.

Siedmy rozdiel: Dodržiavanie pravidiel verzus formovanie entity

Manažéri sa často cítia najlepšie v prostredí, v ktorom platí veľa pravidiel. Nanešťastie, keď sa priveľmi spoľahnete na pravidlá, strácate vrodenú kreativitu.

Lídri si cenia kreativitu, pretože chcú vybudovať odkaz alebo entitu. Dobre sformovaná, dobre dizajnovaná, dobre vystavaná entita je ako dobre známa značka, ako Coca-Cola či BMW, alebo organizácia dobre známa pre zákaznícke služby. Nanešťastie väčšie organizácie majú príliš veľa pravidiel.

Aby som sa efektívne premenil z manažéra na lídra, musím zmeniť spôsob, akým myslím, svoje správanie a svoje konanie. Úspech v živote je voľba. Momentálne mám výbornú príležitosť vytvoriť zmenu, ktorá bude spočívať v tom, že pomôžem premeniť dobrú spoločnosť vo výbornú spoločnosť.

Želajte mi šťastie!

Foto: Stockfresh archív J. Heidemu

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow