24. október 2020. Kvetoslava. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Motívy prechodu na operatívny lízing? Firmy v tom majú jasno

NextFuture NextFuture NextFuture  10.12.2014 10.12.2014  

Spoločnosť Business Lease Slovakia uskutočnila prieskum názorov a hlavných motívov v portfóliu malých, stredných a veľkých firiem. Cieľom bolo objektívne zistiť, čo firmy viedlo k zmene formy financovania a správy ich vozidlových parkov. Je za tým očakávaná zmena legislatívy?

Spoločnosti na Slovensku vidia hlavné výhody využívania operatívneho lízingu pri obstarávaní si áut hlavne v možnosti venovať sa vlastnému biznisu odbúraním administratívnych, prevádzkových, ale aj personálnych nákladov. Vyplýva to z prieskumu názorov a hlavných motívov v portfóliu malých, stredných a veľkých firiem, ktoré uskutočnila spoločnosť Business Lease Slovakia. „Významným benefitom je optimalizácia nákladov, ušetrená počiatočná investícia a prehľadný cash flow vďaka fixným splátkam,“ konštatuje obchodná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková.

Už výsledky za tretí kvartál tohto roka potvrdili, že operatívny lízing áut do 3,5 tony je na Slovensku na vzostupe. Podľa Asociácie lízingových spoločností vzrástol za toto obdobie o 8 percent. Zo štatistík spoločnosti Business Lease tiež vyplýva, že z 50 nových klientov lízingovej spoločnosti bola polovica tých, ktorí doteraz financovali vozidlá prostredníctvom finančného lízingu a viac ako tretina financovala vozidlá v hotovosti.  „Ďalším významným trendom je nárast počtu malých firiem prechádzajúcich na operatívny lízing. Takmer 80 percent nových klientov spoločnosti Business Lease je zo segmentu malých spoločností s celkovým počtom vozidiel menším ako 20 vozidiel,“ hovorí Čišková.

„Firmy v snahe uvoľniť si finančné prostriedky na vlastné investície hľadajú možné úspory inde. Začínajú zisťovať, že tak, ako je výhodnejšie neutápať vlastné prostriedky vo vlastnení budov, ale radšej si ich prenajať a prostriedky investovať do biznisu, tak je výhodnejšie si prenajať aj autá. Zároveň získajú mobilitu 24-hodín denne a profesionálnu starostlivosť,“ konštatuje Lucia Čišková.

„Filozofiou spoločnosti Schneider Electric je, že sa chce celosvetovo venovať  svojmu primárnemu zameraniu. Aby sme si udržali konkurencieschopnosť, musíme do nášho biznisu neustále investovať a teda mať voľné finančné prostriedky. Preto ich neinvestujeme do nákupu vlastných áut, ale do rozvoja našej firmy,“ zdôvodnil v prieskume napríklad Martin Píše zo Schneider Electric, ktorá si aktuálne prenajíma na Slovensku 80 áut.

Od nového roka pritom vidieť trend vzostupu využívania operatívneho lízingu na obstaranie auta u malých a stredných firiem. „Benefit vidíme v tom, že nás operatívny lízing odbremeňuje od činností, ktoré netvoria predmet nášho podnikania – objednávanie servisných služieb na vozidlá, sledovanie cien náhradných dielov a pneumatík, sledovanie zákonných povinností súvisiacich s prevádzkou vozidla – STK, dane a podobne. Takto ušetrený pracovný čas môžeme venovať tomu, čo je pre činnosť našej spoločnosti prioritné,“ konštatuje Ivan Orlický, prevádzkový manažér spoločnosti NCH. Tá má vo firme 12 vozidiel. 

Prieskum spoločnosti Business Lease medzi firmami ukázal, že hlavným dôvodom pre firmy, prečo sa rozhodli pre operatívny lízing – bola v prípade veľkých firiem (autopark s viac ako 50 autami) jednoznačne úspora nákladov. Pre viac ako 70 % je to aj komfort – zníženie záťaže (administratívnej, personálnej, prevádzkovej) a viac ako polovica zdôvodnila rozhodnutie zlepšeným  imidžom či tým, že má operatívny lízing ich materský koncern.  Pre malé a stredné firmy je takisto prvoradá úspora nákladov (vyše 83 %), ale dve tretiny chcelo získanie komfortu. Následne benefity, ktoré vidia, tieto ich očakávania predstihli. Takmer 92 % potvrdilo úsporu nákladov a viac ako dve tretiny za benefit uviedlo, že sa už môžu sústrediť na vlastný biznis, pričom rovnaké percento vidí benefit aj vo finančne a legislatívne výhodnejšom obstaraní a obnove vozidlového parku.

Najnovšie legislatívne zmeny tejto forme obstarania áut nahrávajú. „Nájom vozidla máme v okamžitom náklade a nie sme nútení viesť odpisy vozidiel. Vzhľadom na novú legislatívu platnú od januára 2015

a obmedzenie nákladu vozidla do 48 tisíc eur, si cez operatívny lízing môžeme prenajímať aj drahšie vozidlá,“ konštatuje Tibor Szücs, riaditeľ divízie hutníckych materiálov spoločnosti Bamak Plus. S tým súhlasí aj konateľ Servind Slovakia Vladimír Irikovský. Firma si prenajíma 12 vozidiel. „Zaujímavou výhodou je možnosť nákupu drahších vozidiel pre firmu, lebo počas trvania operatívneho lízingu je naším jediným nákladom mesačná splátka. Jej výška nemusí mať s cenou auta priamu úmeru, nakoľko ju do značnej miery ovplyvňuje zostatková hodnota vozidla. V splátkach platíme len rozdiel medzi nákupnou a zostatkovou hodnotou auta a nie obstarávaciu cenu auta. Vozidlá ako Mercedes a BMW, ktorých zostatkové hodnoty sú vysoké, sa tak niekedy v splátkach približujú volkswagenom a octaviam, čo je veľmi zaujímavé,“ konštatuje.

„Operatívny lízing rieši zákazníkovi dve oblasti naraz – financovanie a správu vozidlového parku. A práve oblasť služieb považujem za najvýznamnejší prínos. To má za následok nielen finančnú úsporu, ale aj zjednodušenie administratívy a zefektivnenie interných procesov. Sme dlhoročným zákazníkom, ktorý využíva operatívny lízing. Rozhodnutie prejsť na túto formu riešenia vozidlového parku neprišlo zo dňa na deň. Postupne sme sa presvedčili, že takáto služba poskytovaná  spoľahlivým dodávateľom, je ďaleko kvalitnejšia a efektívnejšia, ako by sme ju boli schopní zabezpečiť vo vlastnej réžii,“ hovorí Dušan Gavura, finančný riaditeľ  a člen predstavenstva spoločnosti Datalan.

Zdroj: TS Business Lease Slovakia

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow