21. január 2021. Vincent. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Nová forma podpory umelcov

NextFuture NextFuture NextFuture  7.8.2014 7.8.2014  

Na Slovensku štartuje svoju činnosť nadácia, ktorá podporí tvorbu talentovaných domácich vizuálnych umelcov. V týchto dňoch Nadácia NOVUM vyhlasuje jedinečný štipendijný program určený pre slovenských výtvarníkov.

„Tento ambiciózny program podpory nechce iniciovať lacné objavovanie nových smerov, štýlov, druhov a foriem umenia, ale objavovať a finančne podporovať také umelecké iniciatívy na Slovensku, ktoré sú schopné presadiť sa svojou pôvodnosťou a neopakovateľnosťou na medzinárodnej scéne,“ povedala Mária Drahošová, predsedníčka správnej rady Nadácie NOVUM.

Preto je aj hlavným zmyslom podpory slovenských umelcov ich presadenie sa v súčasnom svete umenia. Oproti iným už existujúcim formám podpôr a cien spojených s odmeňovaním sa výnimočný program Nadácie NOVUM líši v niekoľkých smeroch:

  1.  je otvorený nielen pre voľné umenie, ale aj pre dizajn a architektúru
  2. nie je vekovo obmedzený. Jedinou podmienkou je, že uchádzač mal najmenej tri samostatné výstavy v renomovaných galériách alebo kultúrnych inštitúciách doma alebo v zahraničí. 
  3. forma posudzovania žiadostí bude trojkolová a budú sa na nej okrem správnej rady podieľať aj oslovení domáci a zahraniční experti

Vybraní uchádzači budú v prvom ročníku podporení sumou od 5000 do 15 000 eur, ktorú môžu použiť podľa svojich požiadaviek. Ráta sa aj s možnosťou opätovnej podpory tých istých tvorcov, pokiaľ preukážu plnenie predchádzajúcich cieľov programu. Ďalšie informácie a prihláška sú k dispozícii na webovej stránke Nadácie NOVUM www.nadacianovum.sk.  Prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do 21. septembra 2014.

Zdroj: TS Nadácia NOVUM, VŠVU v Bratislave

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow