27. september 2020. Cyprián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Nový trend v operatívnom lízingu – pribúdajú malé a stredné firmy

NextFuture NextFuture NextFuture  17.9.2014 17.9.2014  

Výsledky za prvý polrok ukazujú, že obstarávanie áut formou operatívneho lízingu začína byť zaujímavé a výhodné už aj pre menšie spoločnosti, dokonca s čisto slovenským kapitálom.

Kým doteraz sa tradovalo, že operatívny lízing je len pre veľké nadnárodné koncerny so zahraničným kapitálom, najnovšie štatistiky za prvý polrok už tento mýtus na Slovensku rúcajú. „Prvý polrok tohto roka naznačil nový trend vývoja operatívneho lízingu, kde rastie počet malých a stredných firiem, ktoré si ako formu obstarania vozidla volia práve operatívny lízing,“ upozorňuje obchodná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková.  

Samotnej spoločnosti Business Lease Slovakia pribudlo od začiatku roka do portfólia 45 nových firiem z rôznych odvetví. Z nich 80 % sú čisto slovenské firmy s vozidlovým parkom od 1 – 50 áut. „Všetky spomínané firmy doteraz financovali vozidlový park v hotovosti alebo na finančný lízing a správu si zabezpečovali samostatne. Mnohé tak využili možnosť komplexného riešenia outsourcingu správy vozidiel, kde vymenili najstaršie vozidlá za nové na operatívny lízing a ostatné staršie si naďalej ponechali v majetku, ale ich správu už zverili do rúk Business Lease,“ hovorí Čišková. Tým zabezpečili jednak rovnaký spôsob fungovania správy všetkým užívateľom firemných vozidiel, rovnaký komfort poskytovaných služieb, ale rovnako aj znížili administratívnu záťaž pre vlastných zamestnancov a zefektívnili fungovanie interných procesov. „Rozhodnutie pre operatívny lízing nám v podstate pomohlo zmodernizovať vozidlový park bez nutnosti veľkej investície. Štruktúra nákladov na vozidlový park a jeho prevádzku sa zjednodušila - mesačne zaplatíme splátku za fungujúce, zaregistrované vozidlo s diaľničnou známkou, poistením  a druhú splátku za tankované pohonné hmoty,“ hovorí v ankete jeden z majiteľov firiem, ktorá má vo vozidlovom parku štyri autá. Ako dodáva, významným bodom je práve obnova vozidiel po 3 - 4 rokoch: „Novšie vozidlá majú vždy nižšie servisné náklady, vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť.  Odpadávajú starosti s registráciou, odhlasovaním a predajom,“ dodáva.

Medziročne tak spoločnosti Business Lease vzrástol  počet financovaných a spravovaných áut vo vozidlovom parku o 8 percent na viac ako 3 400. Ďalší nárast očakáva Business Lease ešte do konca roka. „Firmy si skutočne začínajú uvedomovať, že auto je hlavne prostriedkom mobility. Nemusia si na jeho obstaranie vyčleňovať vstupný kapitál, naopak hotovosť si môžu ustrážiť na investície do svojho biznisu. Outsourcujú pritom nielen financovanie, ale naraz aj správu, všetky služby a riziko spojené s vlastníctvom vozidiel,“  vysvetľuje Lucia Čišková.

Rast flotily v operatívnom lízingu hlási aj celý slovenský trh, a to o 3 percentá. Firmy na Slovensku už majú v takejto správe takmer 22 tisíc vozidiel. Medziročne stúpol aj počet nových zmlúv, a to o 26 percent. „Viac ako šestina firemných áut do 3,5 tony je na Slovensku obstarávaná formou operatívneho lízingu. Napriek tomu je to stále menší podiel, než v krajinách regiónu, nehovoriac o západnej Európe,“ dodáva.

V západnej Európe je tento podiel vyše 60 percent. Ide už o bežný spôsob, ako firmy riešia financovanie a správu vozidlového parku. Filozofiou operatívneho lízingu je, že firma nikdy neprefinancuje celú hodnotu vozidla, ale len rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou vozidla po štyroch rokoch. Teda len reálne využitú hodnotu auta, čím dokáže ušetriť tisíce eur na vozidlo. Keďže ide o pravidelné splátky, fixuje si prevádzkové náklady na vozidlový park na celé obdobie nájmu, čím docieli aj prehľadný cash flow. Riziko neočakávaných servisných nákladov či zmenu zostatkovej hodnoty vozidla nesie lízingová spoločnosť.

Zdroj: TS Business Lease Slovakia

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow