1. október 2020. Arnold. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

PETER SASÍN: Ľudia si často neuvedomujú, že sabotujú sami seba!

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  4.4.2014 4.4.2014  

Bol športovec, pracoval v biznise a marketingu, až sa mu jedného dňa, podľa jeho vlastných slov, vybili poistky. Stretol sa s neurolingvistickým programovaním a zmenil život sebe a stovkám ďalších ľudí. Tvrdí, že pre úspech sa možno rozhodnúť, no väčšina planéty na svoje šťastie kašle!

Peter, ste uznávaným trénerom neurolingvistického programovania. Môžete vysvetliť tento tajuplný pojem, ktorý akoby bol o magickom „preprogramovaní“ mysle?

Áno, NLP je skutočné preprogramovanie mysle. Chcete pre čitateľov dôkaz?

Dá sa to? Tak to skúsme!

Výborne (smiech)! Predstavte si situáciu, za ktorú ste sa v minulosti kritizovali a kde by takáto kritika vo vás vyvolala negatívne pocity.

Ak si takú situáciu viete vybaviť, tak si v mysli prehrajte ten kritický hlas.

Odkiaľ počujete ten hlas? (tip: z hlavy, z hrude, zvonka, sprava, zľava?)

Akou hlasitosťou hovorí ten hlas? (je tichý, hlasný?)

Akým tónom? (je príjemný, nepríjemný?)

Je to váš hlas? (Niekedy sa stáva, že moji klienti sa kritizujú napr. hlasom svojho rodiča a nie svojím vlastným hlasom.)

Teraz ponechajte tie isté slová, ktorými ste sa kritizovali. Len namiesto hlasu, akým ste pred chvíľou k sebe hovorili, si túto kritiku povedzte napríklad hlasom včielky Maji.

Ako sa zrazu zmenil váš pocit pri sebakritike? Je možné, že ste sa pri tom zasmiali alebo prinajmenšom pousmiali napriek tomu, že ste ponechali tie isté kritické slová, ktoré vám v minulosti spôsobovali zlé pocity.

Práve ste pomocou jediného jednoduchého cvičenia dokázali zmeniť svoj postoj a pocit pri sebakritike. NLP je skutočne technológia, pomocou ktorej vieme veľmi rýchlo meniť nastavenia mysle.

„Popri myslení nesmieme zabudnúť vyvinúť akciu.“

Možno tomu rozumieť tak, že po absolvovaní techník osobnostného rastu NLP sa človek stane novým človekom?

Áno aj nie. Človek sa po absolvovaní NLP seminárov síce podstatne zmení, no zmenia sa najmä jeho postoje a schopnosti. Stále si ponecháva svoje spomienky, no jeho postoj k nim sa môže zmeniť. Ľudia sa však nezmenia, len budú v daných situáciách reagovať inak ako doteraz. Sebavedomejšie, efektívnejšie, s väčšou radosťou, budú mať život aj emócie pod kontrolou.

Ako to funguje v praxi?

Napríklad ľudia, ktorí sa zaoberajú predajom alebo sprostredkovaním finančných produktov, nám hlásia, že ich úspešnosť pri predaji stúpla o desiatky percent. Naučili sa u nás totiž, ako funguje nielen ich vlastná myseľ, ale aj ako funguje myseľ ich zákazníkov. Mnohí pomocou NLP techník dokážu viac pomáhať svojim deťom. A to nielen v učení sa, ale aj pri zvládaní každodenných problémov. Ak mal niekto roky strach zo skúšok, alebo z vystupovania na verejnosti, zrazu si tieto nové výzvy doslova vychutnáva. Športovci, ktorých trénujem, dosahujú zrazu oveľa lepšie výsledky a s oveľa väčšou ľahkosťou. Príkladov a ohlasov je skutočne mnoho.

„Za úspešného považujem každého človeka, ktorý dosahuje svoje ciele.“

Kedy ste sa vy sami stretli prvý raz s NLP a čím si vás získalo?

Prvýkrát som sa s NLP stretol v Nemecku, kde som dlhé roky žil. V mojom prípade šlo o akési otvorenie očí. O prebudenie. Zistil som, že v živote je to úplne inak, ako ma to učila škola, rodina, spoločnosť. Dovtedy mi hovorili o „náhodách“ a chaose. Sám som tomu niekde v hĺbke duše neveril. Čítal som knihy o osobnom raste, o reči tela a často sa tam opakovala práve skratka NLP. Nakoniec som si objednal knihu s NLP cvičeniami a môj život sa zmenil od základov. Pomocou jednoduchých techník som lusknutím prsta dokázal meniť pocity. Situácie, na ktoré som predtým spomínal negatívne, som zrazu vnímal úplne inak. Chcel som viac a našiel som si tých najlepších trénerov na svete. Jedným z mojich trénerov bol nakoniec aj Dr. Richard Bandler, spoluzakladateľ NLP.

Znie to priam ideálne, meniť život lusknutím prsta. Ale na rovinu. Svet je plný motivačných seminárov a školení, a pritom mnohým nefungujú? Kde je teda problém?

Na jednej strane tu máme ľudí, ktorí si prečítajú knihu alebo navštívia seminár a hneď začínajú „trénovať“ a učiť iných. Máme tu koučov, ktorí majú strach z vystupovania pred ľuďmi, ale sami idú učiť iných, ako sa zbaviť strachu. Mnohí školitelia len odovzdávajú informácie. Lenže doba sa zmenila a dnes už to nie je o informáciách a návodoch. Ľudia aj sami vedia, že ak chcú mať kondičku, majú behať. No problém je aj v samotných účastníkoch. Je rozdiel poznať kroky k sebavedomiu a dokázať byť sebavedomý práve vtedy, keď to potrebujete. Našou úlohou a našťastie aj kompetenciou je, že pracujeme s podvedomím ľudí a oni získavajú schopnosti. Nielen informácie. Ľudia totiž niekedy nerobia to, čo sa naučili. Zastavenie akcie prebieha zvyčajne na podvedomej úrovni. Ľudia si často neuvedomujú, že tým sabotujú sami seba. V NLP preto pracujeme práve s podvedomím a dokážeme robiť zmeny, ktoré sú trvalé.

Ako potom vnímate „techniky“ pritiahni si svoje šťastie, stačí myslieť pozitívne a šťastie vám spadne z neba?

Mnoho ľudí dnes uverilo, že stačí pozitívne myslieť. Nakoniec myslia a myslia a nič pozitívne sa v ich živote nemení. Nehovorím, že nič pozitívneho sa v ich živote nedeje, len nič pozitívneho sa nemení. Nestačí len myslieť. Samozrejme, že na to, aby sme sa niekam posunuli, potrebujeme zámer. Potrebujeme presne vedieť, ako to vyzerá, keď to dosiahneme. Len nesmieme zabudnúť vyvinúť akciu. Ak si v živote presne určíte, kam chcete smerovať, tak sa vo vašom živote budú vyskytovať ľudia a okolnosti, ktoré vám môžu pomôcť tento cieľ dosiahnuť. Vy ich však potrebujete spoznať a správne zareagovať. Aj tento rozhovor predsa robíme aktívne a nie len doma v mysli. Pravdou však je, že najprv bola myšlienka a až potom sme sa my dvaja mohli stretnúť. Čiže nie je to žiadne buď myslieť, alebo konať, je to kruh. Platí oboje.

„Neúspech je nemať ciele.“

Viem o vás, že podporujete mládež a vystupujete na fórach, kde im radíte ako uspieť. Čo hovoríte dnešným mladým? Čo im chýba a čoho majú viac ako predchádzajúca generácia?

Áno, pre študentov prednášam pravidelne. Veľmi dobrú spoluprácu máme s medzinárodnou študentskou organizáciou AIESEC. Moje prednášky pre študentov vysokých a stredných škôl sú zadarmo. Je to akýsi sociálny projekt, kde mladým ľuďom odovzdávam svoje vedomosti, aby ich čím skôr vedeli vo svojom živote využívať. Myslím, že nedokážem generalizovať, čoho vo všeobecnosti majú dnešní mladí viac alebo menej. No tí, ktorí chodia na moje prednášky, sú otvorení, veľmi zdvorilí, sú ochotní na sebe pracovať. Dokonca mi nedávno jeden študent ponúkol, že bude pre našu spoločnosť pracovať bez nároku na odmenu. Čiže vnímam u nich aj určitú pokoru a chuť rásť. Toto zrejme nie je opis kompletnej vzorky mládeže zo Slovenska či Česka, no je to to, čo vnímam ja v mojom okolí.

Často sa za synonymom úspechu chápe plná peňaženka, dobré auto, veľký dom. Vo východnom svete sú meradlom úspechu úplne iné hodnoty. Čo je úspech pre vás? Koho považujete za úspešného človeka?

Za úspešného považujem každého človeka, ktorý dosahuje svoje ciele. Za neúspešného považujem človeka, ktorý nemá ciele alebo takého, ktorý sa svojich cieľov vzdáva predčasne. Úspešný je podľa mňa každý, kto sa rozhodol v plnej miere prevziať zodpovednosť za svoj život. Dokonca existuje test na úspech. Na koľko percent ste podľa vás zodpovední za to, ako vyzerá váš život? Od nula do sto. Tak ako to vnímam, tí úspešní povedia sto. Tí menej úspešní radi odovzdávajú zodpovednosť za svoj život iným ľuďom či vonkajším okolnostiam.

„Úspešným sa stane každý, kto sa pre to rozhodne.“

Môže byť teda podľa vás úspešný každý človek?

Môže. No nebude! Niektorí sa totiž podvedome rozhodnú byť neúspešní. To, či niekto bude úspešný, totiž súvisí s rozhodnutím. Nie s nejakým talentom. Ja dokonca presadzujem teóriu, že talent je mýtus a vôbec neexistuje. Každý z nás sa denne rozhoduje, čomu bude venovať svoje myšlienky. Niektorí rozmýšľajú a rozprávajú o svojej skvelej budúcnosti a iní zas donekonečna riešia tarify mobilných operátorov a akú hru si stiahnuť do mobilu. Úspešným sa stane každý, kto sa pre to rozhodne. No toto rozhodnutie zrejme ešte dlho neurobia všetci ľudia na tejto planéte.

Tak skúsme naštartovať deň plný úspechu. Viete poradiť krátky tip na ráno, ktorý pomôže?

Veľmi rád. Rozhodnite sa, že to bude skvelý deň. Tak, ako to povedal Voltaire: „Dozvedel som sa, že pre moje zdravie je dobré byť šťastným. Preto som sa rozhodol byť šťastným.“

Ide o zlaté pravidlo.

Foto: archív Petra Sasína

Peter Sasín, tréner NLP a spoluzakladateľ NLP Akadémie

Niekoľko rokov pôsobil pre Slovensko ako riaditeľ v úspešných medzinárodných spoločnostiach TAXUS International, s. r. o., a O úspechu, s. r. o. Bol najbližším spolupracovníkom ich zakladateľa Iva Tomana. Pôsobil aj ako marketingový konzultant a stál pri zrode mnohých úspešných projektov. Spoločnosti, s ktorými ako konzultant spolupracoval, dosahujú vďaka jeho pomoci dlhodobé zisky. Pravidelne prednáša na medzinárodných konferenciách a publikuje v manažérskych a vzdelávacích periodikách.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow