24. november 2020. Emília. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Prax verzus teória

Jim Heidema Jim Heidema Jim Heidema  6.2.2015 6.2.2015  

Práve prechádzam skúsenosťou, v rámci ktorej sa moja teória manažmentu veľmi dobre uplatní aj praktickým spôsobom. Nedávno som bol menovaný za riaditeľa prevádzky regionálneho leteckého prepravcu v severnej Kanade. Musím sa priznať, že neviem veľa o leteckom priemysle. Teda okrem toho, že som nalietal milióny míľ okolo našej planéty. Viem však, akým spôsobom by sa mal robiť biznis. Približne 170 000 manažérov a predajcov v tridsiatich krajinách sveta som učil, aké sú princípy podnikania. Tiež som manažoval a viedol niekoľko malých, doposiaľ úspešných firiem.

 

V anglickom jazyku máme príslovie, ktoré znie: „It is where the tire hits the road!” (doslovný preklad znie: „Toto je miesto, kde pneumatika dopadá na cestu!“ – pozn. redakcie) Znamená to, že toto je okamih, keď sa teória otestuje v praxi. V mojej novej práci moja teória manažmentu dnes a denne čelí testom, ktoré prináša reálny život firmy, ktorá má problémy.  Mimochodom, všetky letecké spoločnosti na svete buď majú problémy, alebo ich mali v minulosti, alebo ich čakajú v budúcnosti. Všetky letecké spoločnosti čelia cyklom problémov s financiami, s konkurenciou, so zdrojmi či s ľuďmi.

Inou podobou reality je však to, že pracujem v spoločnosti, ktorá nikdy neponúkla manažérom a supervízorom nevyhnutné poznatky, nikdy nerozvíjala ich zručnosti a nepodporovala ich schopnosť efektívne riadiť ľudí alebo procesy. Je veľký rozdiel v tom, čo by talentovaný manažér mal robiť v porovnaní s tým, čo súčasný tím manažérov urobiť dokáže. Cítim vzrušenie, keď sa zamyslím nad perspektívou pridanej hodnoty manažérov.

Základný nástroj, ktorý používam, je analýza rozdielu medzi tým, kde sa manažéri nachádzajú, a tým, kde manažéri potrebujú byť. Ďalší nástroj a koncept, ktorý učím svojich manažérov, je situačný manažment. V rámci modelu situačného manažmentu existujú štyri kvadranty. Kvadrant príkazový, kvadrant tréningu a ďalej podporný a delegačný kvadrant. Musím môjmu manažérskemu tímu asistovať pri efektívnom prikazovaní, trénovaní, podporovaní a delegovaní. Musím mojim manažérom pomôcť s pochopením toho, ako efektívne použiť spôsoby každého kvadrantu. 

Samozrejme, pri práci s členmi tímu musia manažéri rozumieť tomu, že každú osobu motivujú iné veci. Je potrebné zvážiť viacero motivačných faktorov. Sú nimi: nezávislosť, uznanie, úspech, voľný čas, moc, prestíž, peniaze, tlak, sebaúcta, rodinný život, bezpečnosť a osobný rast. Ak chce manažér efektívne motivovať a riadiť člena tímu, musí upraviť spôsob, akým ho motivuje. Inými slovami, musí zistiť, čo je pre členov tímu dôležité, upraviť spôsob komunikácie a spojiť ich motiváciu s prácou, ktorá sa musí urobiť. Neočakávajte, že sa členovia vášho tímu prispôsobia vašej motivácii. Musíte sa prispôsobiť vy im.  To je ďalší koncept, ktorý musím manažérom pomôcť pochopiť a pomôcť im aplikovať ho. 

Manažéri musia robiť ťažké rozhodnutia. Efektívny manažment nie je o tom byť populárny. Členovia vášho tímu od vás potrebujú priateľský prístup, nepotrebujú však mať z vás najlepšieho priateľa. Vždy si teda musíte udržať profesionálny odstup.  Teda musíte robiť dobré podnikateľské rozhodnutia. Ak niektorí členovia tímu nepodávajú dobrý výkon, dajte im šancu a motivujte ich. Ak naďalej zlyhávajú, prepustite ich. Ak si v tíme držíte nevyhovujúcich členov, znižujú sa štandardy produktivity v rámci celého tímu. Tieto štandardy určujú vaši najslabší členovia, nie najvýkonnejší. Ak máte v tíme slabých členov, svojmu tímu hovoríte, že tieto slabé výkony sú akceptovateľné. To platí bez ohľadu na to, čo tvrdíte o svojich očakávaniach týkajúcich sa pracovného výkonu.

Predtým, než som nastúpil na post prevádzkového riaditeľa, koučoval som väčšinu svojich manažérov a mal som s nimi konzultácie. Dvaja z nich sa rozhodli, že výkon podávať nebudú a na konci tohto mesiaca už nebudú pracovníkmi aerolínií. Musel som urobiť ťažké rozhodnutie, aby som dokázal, že moje správanie je v súlade s tým, čo hovorím. Verím, že ostatní manažéri pochopia, čo od nich očakávam. 

Efektívni manažéri jasne opisujú to, čo očakávajú od členov tímu, a potom taktiež zisťujú, čo očakávajú oni. Vybudujem silný tím a zabezpečím, že prežijeme výzvy, ktoré pred nami stoja. Pôjdem príkladom. Tiež sa ale pritom zabavím.

Prosím, želajte mi šťastie!

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow