27. október 2020. Sabína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

To, čo klienti chcú, verzus to, čo potrebujú!

Jim Heidema Jim Heidema Jim Heidema  14.1.2015 14.1.2015  

Finanční agenti sa často nachádzajú v ťažkej situácii, keď spolu so svojimi existujúcimi a potenciálnymi klientmi získavajú fakty a nastavujú ciele. Finančný agent by mal hľadať medzery v tom, kde je klient dnes (current situation) a kde by chcel byť v budúcnosti (desired situation) v súvislosti s finančným plánovaním a cieľmi.

 

Medzera (gap) je rozdiel medzi súčasnou a želanou situáciou. Naša úloha, ako finančných poradcov, je pomôcť klientom túto medzeru vyplniť. Pri určovaní toho, čo túto medzeru vlastne tvorí, musíme hľadať rovnováhu medzi skutočnými, verbálnymi či emočnými túžbami klienta na jednej strane a praktickými tvrdo naplánovanými potrebami, ku ktorým by mal finančný plán viesť, na strane druhej.

Výzva prichádza vtedy, keď chce niečo, čo možno vôbec nepotrebuje. Ako viete, že je „sexy“ alebo „cool“ investovať peniaze a zase naopak, že nie je „sexy“ ani „cool“ mať životnú poistku, prípadne poistné krytie prípadov možného hendikepu či vážnej choroby? Tiež vieme, že ak sa stane to najhoršie a klient príliš skoro umrie, životné poistenie rodinu ochráni lepšie než sporiaci či investičný účet.

Ako teda klientovi pomáhame rozlišovať medzi tým, čo chce a tým, čo potrebuje? Pomáhame mu robiť zodpovedné a kompetentné rozhodnutia použitím určitej formy rizikovej analýzy. Tu sú niektoré riziká, ktorým by klient mohol čeliť:

 Predčasná smrť: Ak klient zomrie príliš skoro, jeho rodina čelí emočným aj finančným problémom. S emočnou stránkou nedokážeme urobiť nič, môžeme však pomôcť v oblasti financií. My, prostredníctvom našich poistných produktov a služieb, môžeme pomôcť rodine udržať si ten istý dom, platíme väčšinu, ak nie všetky účty, poskytujeme mesačný príjem a asistujeme deťom pri štúdiu na univerzite

  1. Vážna choroba: Ak klient bojuje s vážnou chorobou, môžeme pokryť významné liečebné náklady a poskytnúť klientovi peniaze.
  2. Hendikep: V prípade, že klient trpí dočasným, alebo trvalým zdravotným postihnutím, dokážeme jemu a jeho rodine poskytnúť mesačný príjem, aby platil účty a udržal si rovnaký životný štandard ako mal predtým, než prišlo postihnutie.
  3. Pohotovostný fond: S našou pomocou si klient môže vytvoriť pohotovostný fond v hodnote od troch do šiestich mesačných platov. Tieto prostriedky sa môžu použiť napríklad na opravu strechy, auta, prípadne vtedy, keď sa pokazia domáce spotrebiče.
  4. Plán úspor: S našou pomocou si môže klient vybudovať zvyk sporiť si do budúcna napríklad na nový byt či dom, prípadne kúpu auta či peknú dovolenku.
  5. Plán na dôchodok: Prostredníctvom pomoci, ktorú poskytujeme, môžeme klientovi asistovať pri pláne tvorby penzijného fondu. Ten mu umožní udržať si na dôchodku rovnaký životný štýl.

Klient si s našou pomocou musí určiť vlastný rebríček priorít, v ktorom si zoradí šesť vlastných rizík. Prostredníctvom starostlivej analýzy môžeme klientom pomôcť pochopiť rozdiel medzi tým, čo chce a tým, čo potrebuje. Potom si môžu vytvoriť a osvojiť si pevný a solídny finančný plán.  

Foto: Foto: Archív autora

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow