13. júl 2020. Margita. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Tradície a symboly Veľkej noci

NextFuture NextFuture NextFuture  8.4.2015 8.4.2015  

Chodí s každoročnou pravidelnosťou a pritom je vždy v inom termíne. Veľká noc je prvým oficiálnym sviatkom jari a svoje špecifiká má nielen po svete, ale jej podoby sa rôznia aj na našom malom Slovensku. Veľká noc pritom patrí do spoločenstva sviatkov, ktoré dnes vyzerajú úplne inak ako kedysi a ich duch tak trochu vymiera.

 

Veľké pátranie

Ak sa vydáme po stopách vajca a korbáča do histórie, zistíme, že hoci je Veľká noc považovaná za jeden z najväčších kresťanských sviatkov, jej symboly nie sú tak celkom biblické. Stačí povedať, že sviatky podobné veľkonočným sa oslavovali už približne pred 3 500 rokmi. Vtedy sa o ukrižovaní Krista ešte ani nechyrovalo, hoci dnes si v Európe pripomíname počas Veľkej noci práve túto udalosť.

Za veľkonočnými sviatkami (anglicky Easter) stojí uctievanie bohyne plodnosti Eostre. Pohanské tradície prvých dní jarného obdobia sa slávili vždy prakticky po celom svete. Jar bola zasvätená duchom úrody, nového života, bol to výsostne prírodný sviatok, vrátane symbolov. Nový význam jarným sviatkom dali Židia svojím sviatkom Paschy. Išlo o oslavu vyvedenia a oslobodenia židovského národa z egyptského otroctva a na túto tradíciu ukážkovo nadviazali pred dvetisíc rokmi kresťania. Novým začiatkom dali súčasný význam Kristovej smrti, zmŕtvychvstania a vykúpenia. Nebolo to však jednoduché a kresťania vedeli, že nahrádzanie tradícií novými sviatkami nepredstavuje ľahký oriešok. Zmienky o progrese kresťanskej Veľkej noci zaznamenal anglický mních a autor knihy Historia ecclesiastrica gentis Anglorum. V publikácii sa odvolával na list pápeža Gregora I., adresovaný Svätému Melitovi, ktorý prichádzal misionárčiť medzi Angličanov. Bolo mu odporúčané, aby ponechal možnosť pohanom sláviť ich sviatky, ale bolo potrebné ich prerobiť tak, aby sa stali kresťanskými. To potvrdil v podstate aj cirkevný historik Socrates Scholasticus, ktorý označil Veľkú noc za sviatok, ktorý si kresťanstvo privlastnilo. Kresťanstvo je v porovnaní s pohanskými tradíciami aj inými náboženstvami relatívne mladým učením. Už od svojich začiatkov sa však nevydalo cestou tvorby vlastných sviatkov a cirkevných spomienok, ale doslova transformáciou tých, ktoré už ľudia dobre poznali. Akurát k nim prilepili svoje učenie. Táto taktika zabezpečila, že dnes kresťanské sviatky uctievajú aj neveriaci a sú prakticky sviatkami celého sveta.

Ako je to s termínmi?

Naplánovať si veľkonočnú dovolenku nie je také jednoznačné ako tú počas Vianoc. Dôvod je jednoduchý. Veľká noc sa každý rok mení, hoci proporcia Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota a, samozrejme, Veľkonočný pondelok ostáva zachovaná. Práve takýto posuvný charakter sviatkov zaviedli kresťania a práve v posune času ostal zachovaný duch pôvodných prírodných tradícií.

Prvé kresťanské spoločenstvá totiž slávili Veľkú noc spolu so Židmi. Pre novú katolícku cirkev to však bolo neprípustné. Spor ohľadom času sa snažil riešiť už v polovici 2. storočia pápež Anicent a neskôr pápež Viktor II. Márne. Ukončil ho až prvý Nicejský snem v roku 325, ktorý nariadil, že Veľká noc sa má sláviť v nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca, čo môže pripadnúť na jednu z nedieľ od 22. marca do 25. apríla. Podľa týchto pravidiel sa určuje termín Veľkej noci dodnes. V roku 1977 chcel Pavol VI. zmeniť status quo a stanoviť termín začiatku Veľkej noci na pevný dátum druhej nedele v mesiaci apríl. Problém určovania sviatku podľa lunárneho systému totiž stále niektorým kresťanom voňal až príliš pohansky. Nakoniec sa však snaha o presné stanovenie dátumu v roku 1982 na vrchu Athos cirkevnými predstaviteľmi definitívne zažehnala, no naposledy sa v Carihrade v roku 2000 opäť diskutovalo o spevnení termínu. S veľkou pravdepodobnosťou sa však v priebehu storočí stanovenie pevného termínu svätenia sviatkov jari ešte otvorí.

Pravé symboly Veľkej noci

Medzi tie najprapôvodnejšie symboly sviatkov jari patrili vajcia a prúty. Vajce je symbolom znovuzrodenia, ženského princípu a čerstvé prútiky, alebo korbáč, symbolom mužskej tvorivej energie a penisu. Kresťania vajíčko pretransformovali na symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus. Baránok je rovnako predkresťanskou tradíciou obety, v kresťanstve predstavuje baránka božieho, symbol Ježiša Krista, ktorého krv nás všetkých zachránila od večného zatratenia. Jediným novým prvkom, ktorým Veľkú noc obohatili kresťania, je kríž. Veľká noc je zároveň sviatkom, ktorý vďaka tlaku na jeho pokresťančenie začína vymierať. Vo svete aj na Slovensku sa čoraz menej dodržiavajú jeho kresťanské tradície a ľudia ho spájajú najmä s oddychom, či prvými dovolenkami roka pri mori v tropických krajinách. Napriek tomu ľudia príchod jari oslavujú, akurát niektoré z tradícií považujú za prekonané.

Všetky symboly Veľkej noci sú však pôvodne viac späté s jarou a radosťou, ako utrpením a vykúpením. Najtradičnejším symbolom je práve tradičná kraslica. Ako nositeľka veľkonočnej symboliky na svojej škrupine nosí farby jari. Pomaľovaná kvetmi, žltou, zelenou  a oranžovou patrí k najtradičnejším vyhotoveniam maľovaných vajíčok. 

Veľká noc vo svete a u nás

Magické a obradné úkony mali už na jar zabezpečiť dobrý začiatok hospodárskeho roka, hojnosť, prosperitu a zdravie ľudí. Jednotlivé zvyky sú však pestrofarebné ako jar samotná. Líšia sa nielen podľa krajín, ale aj od kraja ku kraju. Na Slovensku napríklad západ preferuje viac šibanie, na východe dominuje oblievačka. Zaujímavé sú aj cudzokrajné tradície.

Austrália
U protinožcov deti vybehnú do parkov a záhrad, kde hľadajú veľkonočné vajíčka, ktoré im tam ukryl zajačik.

USA
Tu je Veľká noc klasickým svetským sviatkom. Rodiny sa síce zúčastňujú na bohoslužbách, no pre deti je to predovšetkým lov na sladkosti. Vajíčka nosí veľkonočný zajac a deti hľadajú sladké prekvapenia aj hračky po celom dome.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow