25. november 2020. Katarína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Umenie stolovať 1. časť

NextFuture NextFuture NextFuture  3.7.2015 3.7.2015  

Lucius Cicianus Lucullus (110 – 57 pred n. l.) bol rímsky vojvoda a veľký boháč. Jeho zásluhou dosiahlo umenie stolovať svoj vrchol. Žil vo veľkom prepychu, no zároveň podporoval umelcov a venoval sa záhradníctvu. Ako prvý zaviedol v Európe pestovanie čerešní. Najviac sa však preslávil nákladnými a prepychovými hostinami, ktoré trvali až do rána. Na jednej hostine sprevádzanej spevom, hudbou a recitáciou veršov sa podávali tieto jedlá: diviak obložený štipľavou reďkovkou, šalátom, aspikom a vínnou soľou, vtáky, ryby, ustrice, vnútornosti – pľúca a srdce, morské úhory, raky, pečienka z husí kŕmených figami, zajačie chrbty, pečené prsia z drozdov, holúbätká, množstvo omáčok, nálevov, štiav, korenia, octu, soli, hrozna, jabĺk a všetko sa zapíjalo viacerými druhmi vína. Také bývali lukulské hody.

 

Takt je rozumom srdca. Takt je dôležitou a zároveň delikátnou zložkou spoločenského styku. Taktný človek sa usiluje byť citlivý a vnímavý k snahám, túžbam a citom druhého človeka. Prejavom taktnosti je aj presný príchod na pozvanie.

Ak ste pozvaní – na večeru, obed – treba chodiť včas. Je netaktné prísť skôr, pretože hostitelia ešte nemusia byť pripravení na prijatie. Neskorý príchod sa pripúšťa, ak ste vládnym predstaviteľom a sekretariát váš neskorý príchod avizuje vopred. Ak ním nie ste a oneskoríte sa, a nemáte možnosť to telefonicky oznámiť, pri vstupe do miestnosti pozdravte najskôr hostiteľov, ticho sa im ospravedlňte a ostatným sa len mierne ukloňte. V niektorých krajinách sa dosť bežne kalkuluje s neskorším príchodom hostí, a preto sa na pozvánky píše: „at 2 p. m. for 2.15 p. m.“, čo znamená, že treba rátať s tým, že hostia si budú sadať za stôl o 14.15. Aj na hudobný večer je vhodné prísť presne, aby ste nerušili hostiteľov a program.

Na recepciu, kokteil, čašu vína či záhradnú slávnosť môžete prísť o niečo neskôr. No malo by to byť ešte v čase vítania hostí hostiteľmi pri vchode, to znamená prvých 20 – 25 minút. V tomto čase prichádzajú najváženejší hostia podujatí, aby sa privítali a pozdravili s hostiteľmi.

Na niektorých podujatiach sú pri vchode umiestnené podnosy, misy alebo veľké  nádoby, kam majú pozvaní hostia pred vstupom vložiť či položiť svoju vizitku. Táto vizitka slúži hostiteľom ako informácia, kto bol na podujatí a kam majú poslať poďakovanie za návštevu, príjemné strávený čas a vyjadriť vieru v budúce stretnutia.

Na oficiálne spoločenské podujatia sa pozýva osobitne vytlačenou pozvánkou, prípadne osobným listom.

Najčastejší formát takýchto tlačív je 15 x 10 cm, tlačivá pozvánok najvyšších predstaviteľov štátu mávajú spravidla väčší formát.

Konkrétne údaje na pozvánku sa píšu zásadne perom (obálka môže byť písaná strojom).

Pozvánka obsahuje spravidla tieto údaje:

  • Meno, priezvisko a funkcia osoby usporiadateľa (pozývateľa)
  • Meno a priezvisko pozývanej osoby
  • Druh spoločenského podujatia
  • Príležitosť (udalosť), pri ktorej sa podujatie usporadúva
  • Presný dátum a čas konania, pričom sa popri dátume uvedie aj konkrétny deň v týždni (napr. utorok 1. apríla 2016)
  • Presné miesto konania
  • V niektorých prípadoch tiež text : „Táto pozvánka platí zároveň ako vstupenka“, resp. text: „Prineste si, prosím, túto pozvánku so sebou“
  • Predpísané, požadované oblečenie

Black tie = smoking. Predpísaný oblek na dané podujatie je u pánov smoking s čiernym motýlikom, u dám to znamená malú večernú toaletu alebo kostým.

White tie = frak. Predpísaný oblek pre pánov je frak s bielym motýlikom a pre dámy veľká večerná toaleta.

Uniform informal = tenue de ville = dunkler Strassenanzug. Vychádzkové šaty, teda nie predpísaný druh oblečenia, odporúča sa však oblečenie tmavších farieb.

Zaužívané skratky na pozvánkach

R.S.V.P. Répondez s´il vous plait = prosím odpoveď.

Vedľa tejto skratky býva uvedené číslo telefónu. Je potrebné dať hostiteľovi vedieť, či a kto sa zúčastní na pripravovanom spoločenskom podujatí. V každom prípade treba zdvorilo odpovedať, ak sa na podujatí nemôžete zúčastniť (poďakovať za pozvanie a zdvorilo sa ospravedlniť a uviesť dôvod neúčasti).

R.S.V.P do XX/YY/ZZZZ prijatie alebo odrieknutie pozvania by malo byť písomne oznámené do stanoveného termínu.

R.S.V.P. – tel. v tomto prípade je možné účasť potvrdiť alebo odrieknuť telefonicky – asi tri dni po doručení pozvania.

Regrets only = nur Absagen

Znamená to, že treba odpovedať na pozvanie iba v prípade jeho odmietnutia, a to na číslo telefónu, ktoré je uvedené na pozvánke.

P.M. = pour mémoire = pre pamäť

Túto skratku obsahuje pozvánka, ktorá sa zasiela v prípadoch, keď účasť na spoločenskom podujatí bola už vopred dohodnutá osobne.

Requested only – vstup len pre pozvaných.

Zasadací poriadok pri oficiálnych spoločenských podujatiach

Niektoré všeobecne platné pravidlá:

Ak pozýva na oficiálne spoločenské podujatie hostiteľ spolu s hostiteľkou, je pravidlom, že majú byť pozvaní hostia s manželkami.

Hostiteľ v pánskej spoločnosti a hostiteľka pri spoločenskom podujatí za účasti manželiek, zaujímajú zvyčajne miesto oproti dverám, ktorými sa prináša sortiment pohostenia, aby mali prehľad o obsluhe.

Hlavné čestné miesto v zasadacom poriadku je na pravej strane od hostiteľa (v pánskej spoločnosti), resp. hostiteľky (v zmiešanej spoločnosti) a ďalšie čestné miesto na ľavej strane od hostiteľa, resp. hostiteľky.

Hostia sa v zasadacom poriadku umiestňujú podľa hierarchie, pričom sa striedajú ženy, muži, cudzí hostia, domáci hostia.

Koncové miesto na okraji stola podlhovastého tvaru je potrebné obsadiť domácimi hosťami (nie dámami, a to ani z domácich hostí).

Ak je potrebné v zasadacom poriadku umiestniť aj tlmočníka, je možné ho umiestniť tam, kde je to najviac potrebné. Jeho miesto však pri rozmiestňovaní ďalších hostí nezapočítavame.

Viac o stolovaní a pravidlách s ním spojených sa dozviete v ďalšom vydaní NEXT FUTURE.

Základné pravidlá zasadacieho poriadku možno demonštrovať na podlhovastom stole:

Pri francúzskom systéme:
Domáci pán a domáca pani sedia oproti sebe v strede stola a hostia zaujímajú miesta po ich pravom a ľavom boku podľa hodnosti v klesajúcom poradí až po okraj stola. Výhodou tohto systému je, že najvýznamnejší hostia a hostitelia sú koncentrovaní blízko seba, čo vytvára priaznivé podmienky pre ich vzájomnú spoločenskú konverzáciu. Nevýhodou je, že sa môže stať, že významný zahraničný hosť sa dostane na okraj stola, resp. blízko jeho okraja.

Pri anglickom systéme:
Domáci pán a domáca pani sedia oproti sebe na odľahlých koncoch stola. Hostia sedia od nich vpravo i vľavo podľa poradia hodnosti smerom k stredu stola. Výhoda tohto systému spočíva v tom, že hostia s nižším poradím sedia v blízkosti stredu stola a nikto sa necíti, že sedí na kraji stola. Jeho základnou nevýhodou však je, že tento systém nevytvára možnosť bezprostrednej spoločenskej konverzácie domácej panej a domáceho pána s najvýznamnejšími hosťami.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow