16. január 2021. Kristína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView

Aké zmeny v dôchodkovom systéme sú podľa vás dôležité pre zabezpečenie jeho udržateľnosti? Aké problémy je potrebné riešiť?

Peter Socha
prevádzkový riaditeľ poisťovne AXA

Druhý pilier z môjho pohľadu funguje relatívne dobre. Ak sa bavíme o neudržateľnosti systému, tak sa musíme baviť v dvoch rovinách. Prvou je udržateľnosť celkového penzijného systému vrátane prvého piliera. Je jasné, že oba piliere musia fungovať v rovnováhe a verím, že tu nedôjde k nejakému treniu, ktoré by druhý pilier mohlo následne ohroziť. Udržateľnosť samotného druhého piliera bude závislá v princípe od objemu majetku, ktorý tam bude v správe. Vieme, že teraz je tam dostatočne veľa klientov a v strednodobom horizonte neočakávam žiadne ťažkosti. Samozrejme, musíme byť pripravení na to, že postupným odchodom klientov do dôchodku budú zo systému odchádzať celkom veľké objemy prostriedkov a bude dôležité, aby noví klienti vstupujúci do systému, boli schopní tieto úbytky kompenzovať. Druhou dôležitou témou pri debate udržateľnosti druhého piliera je rozloženie majetku medzi konzervatívnymi a nekonzervatívnymi stratégiami. Súčasný stav, v ktorom absolútna väčšina spravovaného majetku je alokovaná v konzervatívnych fondoch, je podľa môjho názoru slabým miestom, ktorému by sme sa všetci mali intenzívne venovať.

Stanislav Žofčák
predseda predstavenstva Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d. s. s., a. s.

V prvom rade je potrebné zabezpečiť stabilitu tak z pohľadu legislatívy, ako aj z pohľadu vývoja na trhoch. Veľký význam taktiež bude mať finálna výška odvodov do druhého piliera a tempo ich rastu na prípadných deväť percent. Určite by pomohlo aj zvýšenie dobrovoľného príspevku.

V rámci súčasného nastavenia druhého piliera by sme uvítali v prvom rade ochranu ústavným zákonom, aby nedochádzalo k častým  politickým zásahom. Pozitívom je, že bolo nastavené postupné zvyšovanie odvodov do druhého piliera. Ideálne by však bolo postupné zvyšovanie na pôvodných deväť percent. Určite by druhý pilier podporilo aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Miroslav Kotov
investičný manažér Allianz – Slovenská d. s. s.

Dôchodkový systém Slovenska je na možnosti ekonomiky nastavený príliš štedro, a pri jeho súčasnom nastavení je dlhodobo neudržateľný. Už dnes sociálna poisťovňa nie je schopná z odvodov pracujúcich pokryť nároky dôchodcov. A to v situácii, keď na jedného dôchodcu platia odvody viac ako dvaja pracujúci. Za pár desaťročí to bude už len jeden pracujúci. Slovenská pôrodnosť totiž patrí medzi najnižšie v Európe. Navyše jej pokles bol prudký a rýchly, a to v období po nežnej revolúcii. To spolu so silnými ročníkmi Husákových detí robí zo Slovenska krajinu s veľmi rýchlo starnúcou populáciou. 


Dlhodobá stabilizácia dôchodkového systému sa preto musí realizovať primárne cez rast pôrodnosti. To je však beh na dlhé trate a kým tam dobehneme, budeme si musieť na starobu šetriť. Veľa šetriť. Riešenie vidím jednoznačne v stabilizácii dvojpilierového systému dôchodkového zabezpečenia. To je možné len cez ústavný zákon. Neustále otváranie druhého piliera jeho stabilite totiž vonkoncom neprospieva. Ako dôležitý krok vidím aj ďalšie zatraktívnenie a zvýhodnenie dobrovoľných foriem sporenia si na dôchodok. Súkromné úspory sa pre budúcich dôchodcov stanú nutnosťou. 

Martin Reguli
analytik, Nadácia F. A. Hayeka

V súčasnosti je problémom najmä to, že Slovensko bude doplácať o niekoľko desiatok rokov na veľmi nízku pôrodnosť z obdobia začiatku 90. rokov, ktorá sa v posledných rokoch mierne zvýšila. Kvôli tomu je tento systém rizikový, pretože v ňom v dôsledku tohto budú chýbať zdroje pre dostatočné zabezpečenie dôchodkov aspoň na takej úrovni ako sú na tom dnes. To sa dá riešiť buď cez predlžovanie odchodu do dôchodku, zmenu v odvodoch, alebo znižovanie finálnej sumy, ktorú budú dostávať dôchodcovia v budúcnosti.

Rovnováha medzi piliermi by sa mala jednoznačne posunúť smerom k vyššiemu zastúpeniu sporiacich pilierov, ktoré sú založené na princípe zodpovednosti za vlastný dôchodok a nevytvárajú nároky na budúce generácie. Z tohto hľadiska vidím vysokú hodnotu najmä pre súkromné sporenie, na ktoré nebude mať nutne vplyv vláda prostredníctvom nových a nových zmien, ktoré sporenie v druhom pilieri výrazne znevýhodnili.

Prvý pilier v prvom rade vyžaduje analýzu súčasného stavu, najmä vzhľadom na demografiu a zmenu predovšetkým v nastaveniach ohľadne budúcich dôchodkov, a ich zvyšovania, ktoré bude musieť byť prispôsobené možnostiam rozpočtu. Je potrebné upraviť aj očakávania ohľadne budúcej výšky dôchodkov, ktorá sa zrejme bude držať na nižších úrovniach než sme si zvykli doteraz.

Michal Páleník
riaditeľ Inštitútu zamestnanosti

Zvýšenie veku odchodu do dôchodku je nutná podmienka vybalancovania systému. V Inštitúte zamestnanosti dlhodobo presadzujeme zrušenie možnosti bezbrehého súbehu práce a dôchodku (starobného, výsluhového) pri zachovaní možnosti mierneho privyrobenia si popri dôchodku. Tiež presadzujeme zmenu výšky dôchodku pri zhoršení zdravotného stavu dôchodcu a týmto spôsobom prepojenie so systémom dlhodobej starostlivosti, základný systém bonusov a malusov do dôchodkového poistenia. Vzhľadom na dlhodobé záväzky dôchodkového systému by politici nemali mať nutkanie populisticky zvyšovať starobné alebo výsluhové dôchodky s tým, že to zaplatia o desiatky rokov neskôr ich nasledovníci.

Staršie ankety - Archív názorov mesiaca

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow