20. apríl 2018. Marcel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView

V čom agent banke či poisťovni uľahčuje prácu s klientom, aká je úloha sprostredkovateľa?

Róbert Kanás
vedúci oddelenia riadenia externého predaja, Slovenská sporiteľna

Prostredníctvom sprostredkovateľa dokáže banka osloviť nových klientov, na ktorých cez pobočkovú sieť nemá dosah. Časť ľudí totiž pri výbere finančných služieb, a je jedno, či ide o hypotéku, účet, poistenie, či investovanie, uprednostňuje sprostredkovateľský model. Vyhovuje im, že nemusia chodiť do banky či poisťovne, ale sprostredkovateľ príde za nimi hoci aj domov a veci vybavuje za nich. Dôvody na to môžu byť rôzne – od nižšej orientácie vo finančných produktoch, cez to, že sprostredkovateľ je jeho známy a klient mu dôveruje, až po časovú vyťaženosť. Aj keď banky vedia niektoré produkty, ako napríklad účet či spotrebný úver, poskytnúť na diaľku bez návštevy pobočky, osobnú interakciu týmto klientom sprostredkovať nedokážu. Sprostredkovateľ banke uľahčuje prácu tiež tým, že on sám dokáže klientovi vysvetliť produktové detaily a v banke je to už len o podpise zmluvy, čo urýchľuje a zjednodušuje proces poskytnutia či zriadenia služby. 

Milan Janásik
manažér komunikácie a hovorca spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s.

Kontakt poisťovne s klientom je niekedy obmedzený. Osobný kontakt je v tomto prípade nenahraditeľný preto, aby predstava klienta o poisťovni nebola len niečo studené a vzdialené. Pridaná hodnota finančného sprostredkovateľa je v tomto prípade zreteľná. Klientovi vie na základe dlhodobej spolupráce a skúseností poskytnúť relevantné informácie, aká poisťovňa je pre klienta ideálna. Pri uzatváraní poistnej zmluvy tiež klientovi vysvetlí všetky podstatné parametre krytia, čo pomáha pri výbere poisťovne. Klientovi vie taktiež pomôcť v prípade poistnej udalosti – pri nahlásení, jej riešení či pri bližšej komunikácii s poisťovňou tak, aby bol klient spokojný.

Roman Staňo
šéf externého predaja v spoločnosti VÚB

Predaj hypoték cez sprostredkovateľské spoločnosti je dôležitým doplnkom našej distribučnej siete, vhodne dopĺňa našu pobočkovú sieť a online distribúciu. Agenti dávajú klientovi možnosť výberu a ušetria mu čas. Pre banku je zaujímavé získať vysoké percento nových klientov, respektíve neklientov banky. Zároveň platí, že pokiaľ agent sumarizuje s klientom všetky podklady k schváleniu hypotéky, v rovnakom čase sa náš poradca venuje svojmu klientovi a banka má dva obchody naraz. To je pridaná hodnota pre banku.

Ondrej Reichbauer
riaditeľ úseku tvorby produktov Poštovej poisťovne, a. s.

Hlavný prínos finančného sprostredkovateľa pre poisťovňu je v tom, ak klientovi na základe dôslednej analýzy jeho potrieb sprostredkuje vhodný poistný produkt s optimálnymi parametrami. Vďaka kvalitnému sprostredkovaniu poistenia klienti následne chápu zmysel svojho poistenia a správajú sa k nemu zodpovedne. Sprostredkovateľ poistenia môže byť aj vhodným pomocníkom klienta pri jeho snahe o úpravu alebo optimalizáciu poistenia vzhľadom na zmenu svojich životných potrieb.

Vladimír Halás
riaditeľ odboru spolupráce so životnými maklérmi, Allianz – SP

Finančný maklér je významný distribučný kanál a pre poisťovňu je akousi predĺženou rukou smerom ku klientovi. Maklér, respektíve poradca, okrem vypracovania ponuky a finančného plánu sprevádza klienta jeho životom. Na základe nadštandardných vzťahov vie rýchlo reagovať na meniace sa potreby klienta alebo zmeny, ktoré v jeho živote nastanú. Všetky potrebné náležitosti ohľadom poistných plnení, zmien na zmluve od nového priezviska (pri vstupe do manželstva), až po zmenu pripoistení sú pre bežného klienta náročné a všetok tento servis zabezpečuje práve finančný poradca. Poradca zabezpečí prípravu podkladov, ktoré môže klient podpísať v pohodlí domova. Poradcovia týmto poisťovni pomáhajú udržiavať lepší kontakt s klientom, šíria dobré meno poisťovne a tiež informujú klientov o aktuálnych produktových a iných zmenách v poisťovni. 

Anna Jamborová
hovorkyňa spoločnosti Československá obchodná banka, a. s.

Externý kanál tvorí pre banku prínos primárne pri získavaní nových klientov, ktorí ešte nepoznajú výhody danej banky. Ak obe strany fungujú na rovnakom modeli, v princípe vytvárajú symbiózu.

 

Oba modely predstavujú výhody pre určitú skupinu klientov. Výhodou finančného agenta je, že klient má k dispozícii prehľad ponúk viacerých bankových domov a celý proces vybavenia hypotéky zastrešuje finančný agent. Ak klient využije služby internej siete, je mu poskytnutá komplexná ponuka špecialistu banky. Ponuka úrokových sadzieb je v súčasnosti takmer porovnateľná. Rozhodujú preto služby, ktoré vie banka ponúknuť navyše, ako napríklad v našom prípade mimoriadne splátky prostredníctvom ČSOB SmartBanking. V tomto prípade je však veľmi dôležité venovať čas aj výberu sprostredkovateľa, ktorý má dostatok skúseností a dobré referencie, keďže klient mu odovzdáva plnú dôveru a musí sa spoľahnúť, že mu finančný agent odporúča správne riešenie. 

Staršie ankety - Archív názorov mesiaca

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow