26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Aegon Partner – našou ambíciou je rast

NextFuture NextFuture NextFuture  1.12.2014 1.12.2014  

Aegon založil novú sieť interného makléra ako prvá poisťovňa na Slovensku. V spolupráci s inými poisťovňami a bankami bude ponúkať svojim klientom široké portfólio finančných služieb. Tento nový distribučný kanál pod hlavičkou Aegon Partner je na slovenskom poistnom trhu zatiaľ unikátom. O plánoch, cieľoch a prínosoch interného makléra sme sa rozprávali s jeho riaditeľom Gabrielom Ondikom.

 

Pán Ondik, aké boli hlavné dôvody pre vznik  maklérskej spoločnosti pracujúcej pod hlavičkou medzinárodnej poisťovne.  

„Aegon Partner je reakciou na zmeny, ktorými prechádza finančný trh. I na Slovensku sa finančné služby dynamicky menia a vyvíjajú. Každá spoločnosť má ambíciu vyhovieť čoraz náročnejším požiadavkám svojich klientov. Navyše, finančný trh v blízkej dobe výrazne ovplyvní očakávaná regulácia. Predpokladám, že bude mať silný dopad na malé a stredné maklérske spoločnosti.  Už dnes existuje reálna hrozba, že zaniknú zálohové provízie, na ktoré je v súčasnosti  navyknutá väčšina maklérov. Pri postupne vyplácaných províziách môžu mať malé a stredné spoločnosti problémy s cash flow a profitabilitou. Ďalšou hrozbou pre maklérov môže byť i spomalenie obchodu s hypotékami. Na tieto zmeny treba byť pripravený a  Aegon Partner pripravený je.  Pod záštitou globálnej značky dokáže ponúkať široké portfólio finančných služieb pre svojich klientov.

Novú maklérsku sieť zastrešuje poisťovňa Aegon. Znamená to, že klientom poskytujete len jej produkty? Aké konkrétne finančné produkty a služby máte vo svojom portfóliu? 

„Aegon Partner a jeho makléri už dnes spolupracujú s množstvom spoločností, ktoré sú významnými hráčmi na domácom trhu. Konkrétne ide o 12 poisťovní, 5 bánk a 3 stavebné sporiteľne.  V našom portfóliu sú poistné produkty  - životné poistenie, poistenie majetku, vozidiel, cestovné poistenie či poistenia pre podnikateľov. Ďalej ponúkame starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri a stavebné sporenie. Takisto poskytujeme bankové produkty -  ako napríklad hypotéky, úvery či investičné produkty.  Naši poradcovia  vyberajú produkt, ktorý je najvhodnejší pre klienta, bez ohľadu na značku.

Toto sú služby, ktoré sú na našom trhu už takisto známe. V čom konkrétne sa bude Aegon Partner líšiť od existujúcich maklérskych spoločností , ktorých sú na Slovensku stovky.

„Našou veľkou devízou je silné zázemie medzinárodnej poisťovne. Koncern Aegon v súčasnosti pôsobí vo viac ako 25 krajinách Európy, Ameriky a Ázie.  Jednotlivé zložky si medzi sebou vymieňajú skúsenosti a  znalosti, ktoré majú nesmiernu hodnotu.  Ako globálny koncern sme pripravení čeliť i silným otrasom a prípadnej kríze vo finančnom sektore.  Na lokálnej úrovni ponúkame vlastnú sieť obchodných kancelárií, ktorá každým rokom rastie. Aktuálne nás klienti nájdu v 17 mestách po celom Slovensku.

Model, ktorý opisujete, je na Slovensku novinkou.   Nechali ste sa inšpirovať práve spomínanými skúsenosťami zo zahraničia? Funguje niečo podobné i vo svete?

„Áno, samozrejme nájdeme podobné modely i za našimi hranicami. Ako príklad môžem uviesť americkú spoločnosť vlastnenú Aegonom - World Financial Group. Aj keď ide o odlišný systém práce, obchodný model pri ktorom Aegon vlastní a podporuje maklérsku spoločnosť je rovnaký. World Financial Group funguje už 13 rokov, pracuje v ňom 23 tisíc poradcov a každý rok obsadzuje čelné pozície medzi poskytovateľmi finančných služieb v USA.  Budeme veľmi radi, ak sa nám tento model sprostredkovania podarí presadiť i na Slovensku. Zatiaľ sme prví, kto sa o to pokúša.“ 

Aké výhody ponúkate klientovi?

„Klientovi ponúkame komplexné finančné poradenstvo a servis, ktorý dokážeme poskytnúť z jedného miesta a klient tak nemusí obiehať päť finančných domov. Poskytujeme odborné služby, skúsenosti a stabilitu, ktorá je dnes silnou devízou. Pri servise môžu tiež zákazníci využiť výhody kamenných pobočiek, ktorých bude stále viac. V neposlednom rade ponúkame zázemie medzinárodného poisťovacieho koncernu.

V rámci predaja finančných služieb sa môžeme pozrieť aj na opačnú stranu. Aké konkrétne výhody ponúkate pre svojich predajcov a sprostredkovateľov?  

„Sprostredkovatelia, ktorí  s nami spolupracujú, majú k dispozícii široké portfólio produktov, na ktoré sú zvyknutí. Nechceme ich v ničom obmedzovať. Takisto pokračujú v práci svojim vlastným systémom, ktorý im vyhovuje. Aegon Partner vystupuje doslova v pozícii partnera – poskytuje technické zázemie, právnu i administratívnu pomoc.  Založenie vlastnej maklérskej spoločnosti nie je jednoduché. Prináša so sebou veľa administratívy, právnych povinností a byrokratického zaťaženia. Zrazu vám neostáva čas na samotných klientov a finančné poradenstvo. My ponúkame podporu práve v tejto oblasti.  Navyše poskytujeme bezplatné odborné vzdelávanie na pravidelnej báze.

Takáto administratívna podpora vyžaduje určité náklady. Požadujete od nových sprostredkovateľov nejaké finančné vstupy?

„Práve naopak. Novým sprostredkovateľom ponúkame napríklad príspevok na zriadenie kancelárie. Sme si vedomí, že v oblasti náboru dobrých a kvalitných sprostredkovateľov pôsobí tvrdá konkurencia.  Verím, že  naša ponuka je motivačná. Okrem veľmi atraktívnych provízií poskytujeme fixný adaptačný plat do jedného roka od nástupu alebo zaujímavé bonusy za nábor.“ 

Pred tým ako ste sa stali riaditeľom interného makléra Aegon Partner ste viedli vlastnú maklérsku spoločnosť QNT SK. Prečo sa maklér - ako vy - rozhodol odísť z vlastného podnikania do korporátnej sféry?

„Korporátne prostredie dôverne poznám už z predošlých pracovných skúseností. Vždy som sa domnieval, že vo vlastnom biznise si viac zarobíte a práca pôjde ľahšie. Na vlastnej koži som sa však presvedčil, že nie vždy to musí byť pravda. Navyše, spomínané zmeny na finančnom trhu ako regulácia či spomalenie trhu z hypotékami, by mali negatívny dopad nielen na mňa, ale aj na ľudí, s ktorými spolupracujem veľa rokov. A ponuka od Aegonu bola ideálnou príležitosťou ako získať partnera, ktorý vás v prípade veľkých legislatívnych a trhových zmien podrží. Naďalej pri tom môžeme pracovať vlastným systémom so širokým portfóliom produktov, ale aj klientov či podporných nástrojov.“

Čo dnes hodnotíte pozitívne a čo negatívne od príchodu makléra Aegon Partner na trh? 

„Medzi pozitíva tejto spoločnosti určite patrí jej pripravenosť. A to po všetkých stránkach – od IT riešení až po legislatívny rámec. Ako negatívum by som označil nízku znalosť sprostredkovateľov o takejto forme finančného sprostredkovania.  Každý si automaticky myslí, že sme nútení predávať iba produkty značky Aegon.“

Na záver by ste nám mohli prezradiť niečo o svojich plánoch. Z pozície riaditeľa makléra Aegon Partner, aké sú vaše ambície do blízkej budúcnosti?

„Ambíciou Aegon Partnera je  rast.  Nielen v počte klientov, ale aj počtom spolupracovníkov pri sučasnom zabezpečení vysokej kvality poradenstva. Dnes hľadáme nových ľudí, ktorým vieme poskytnúť výnimočné trhové podmienky, veľký kmeň klientov a silné zázemie. Preto som presvedčený, že sa nám to podarí.“  

Foto: AEGON

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow