5. december 2020. Oto. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Ako sa poistiť na dlhšiu cestu autom

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  3.8.2016 3.8.2016  

Mnohí Slováci cestujú na dovolenku vlastným autom. Zo Slovenska sú krásne destinácie a vlastné vozidlo navyše znamená, že dovolenkári si môžu svoj dovolenkový program upravovať. Auto je pred dlhšou cestou potrebné skontrolovať a pripraviť, a taktiež myslieť na poistenie.

 

„Okrem kontroly technického stavu vozidla potrebujete nevyhnutné doklady: doklady od auta, cestovné doklady, potvrdenie o poistení auta, takzvanú zelenú kartu, a tlačivo ‚Správa o nehode‘, ktoré si môžete vytlačiť z internetu vo viacerých jazykoch,“ uvádza poisťovňa Uniqa.

Povinné zmluvné poistenie

Práve zelená karta je doklad, ktorý potvrdzuje, že vozidlo má uzatvorenú platnú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení (PZP). Toto poistenie slúži na úhradu škôd spôsobených tretím osobám. „PZP platí v celej Európe ako aj v ďalších krajinách, ako sú napríklad Turecko, Izrael či Rusko,“ upozorňuje spoločnosť Uniqa.

Správa o nehode je štartovací bod, ktorým sa poistná udalosť začína riešiť. Škodovú udalosť je potrebné hlásiť čo najskôr poisťovni, najlepšie ešte zo zahraničia. „Škodu je opäť možné nahlásiť aj elektronicky cez stránku poisťovne. Ak pripojenie v danej chvíli nie je dostupné, po príchode domov do 30 dní môže klient nahlásiť udalosť telefonicky alebo e-mailom na príslušný dispečing poisťovne,“ hovorí Daniela Šulcová, hovorkyňa Komunálnej poisťovne. 

Vždy treba na mieste nehody vyplniť medzinárodný formulár „Záznam o dopravnej nehode“, ktorý klient dodá poisťovni po návrate domov ako písomný doklad. Veľmi dôležité je zaznamenať rozsah poškodenia vozidiel. Záznam musí byť riadne podpísaný i druhou stranou a nemožno ho dodatočne meniť a doplňovať.

Ak je kolízna situácia jasná, pričom nie je problém s určením vinníka, takáto menej závažná dopravná nehoda sa zaobíde aj bez účasti polície. Nemusí to však vždy dopadnúť takto. „V prípade, že sa s druhým účastníkom neviete dohodnúť na zavinení nehody, alebo došlo k zraneniu osôb, je nutné privolať políciu. Rovnako odporúčame privolať políciu v prípade, ak sa druhý účastník nevie preukázať ‚zelenou kartou‘ alebo iným potvrdením o dojednaní poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,“ hovorí Imrich Polák, riaditeľ oddelenia poistenia áut z Uniqa poisťovne.

Asistencia poisťovne

Poisťovne ponúkajú asistenčné služby, ktoré klientom poradia na mieste a taktiež pomôžu prekonať prípadnú rečovú bariéru. Prostredníctvom asistenčných služieb je možné zabezpečiť si aj tlmočenie pre prípadné policajné vyšetrovanie. „V prípade, že auto nie je po nehode pojazdné, asistenčná služba poisťovne zabezpečí jeho odtiahnutie do servisu, respektíve až na Slovensko a pri väčších poškodeniach je možné požiadať asistenčnú službu o náhradné vozidlo,“ upozorňuje spoločnosť Uniqa.

V rámci asistenčných služieb môže poisťovňa napríklad pomôcť s opravou vozidla, prípadne zabezpečiť ubytovanie či úschovu nepojazdného auta. Je preto užitočné mať pri sebe kontakt na asistenčnú službu a konkrétnu situáciu následne riešiť s operátorom. „Pri nehode v zahraničí odporúčame okamžite kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá vám poskytne všetky informácie a potrebné rady,“ potvrdzuje spoločnosť Uniqa.

Havarijné poistenie 

PZP je poistenie, ktoré uhrádza škody spôsobené iným osobám, nedá sa použiť napríklad na úhradu škôd na vlastnom vozidle po nehode, ktorú klient sám spôsobil. V týchto prípadoch je vhodným nástrojom havarijné poistenie. Nad týmto produktom by mohli popremýšľať aj motoristi, ktorí sami seba považujú za výborných šoférov. V iných krajinách môžu totiž platiť rôzne nepísané pravidlá cestnej premávky, doprava môže byť nebezpečnejšia, prípadne nadmerne zhustená. To všetko sú faktory, ktoré môžu viesť k dopravnej nehode, ktorú v konečnom dôsledku zapríčiní cudzinec.

Havarijné poistenie je užitočné aj v prípade, ak sa vozidlo stane terčom vandalov, prípadne ak nastane zrážka so zverou. Dôležité pred cestou však je overenie územnej platnosti poistenia, tá môže byť totiž obmedzená. „Stretávame sa aj s požiadavkou na poistenie áut alebo motocyklov na exotické výlety a expedície mimo Európy, toto však treba vždy konzultovať s poisťovňou, ktorá zváži možnosti rozšírenia platnosti havarijného poistenia pre danú krajinu či kontinent,“ upozorňuje Polák.

Havarijné poistenie pritom môže kryť aj riziko krádeže vecí v interiéri. „Dovolenkárom však odporúčame, aby si nenechávali v aute batožinu a veci, pokiaľ majú možnosť uložiť si ich na bezpečnejšie miesto. Ide najmä o situácie, keď auto parkuje pred domom alebo miestom prechodného ubytovania,“ hovorí Polák.

Potrebné doklady

Pre bezproblémovú komunikáciu s poisťovňou je dôležité mať o kolízii čo najviac dokumentov. Ak bola pri nehode polícia, poisťovni je potrebné predložiť policajnú správu. Ak bolo vozidlo v autoservise, je potrebné mať o tom záznam, ktorý bude potvrdením o oprave s rozpisom vykonaných prác a s uvedením časového rámca opravovania vozidla, prípadne potvrdenie autoservisu o nepojazdnosti vozidla. Potvrdenie si treba pýtať aj od odťahovej služby. Tiež je dôležité mať pri sebe prípadné cestovné lístky z náhradnej dopravy či účty za nevyhnutné ubytovanie.

„V týchto prípadoch je poistený povinný zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu a príčine poistnej udalosti, napríklad uchovaním vymenených poškodených dielov, fotodokumentáciou, prípadne videozáznamom, svedectvom tretích osôb a podobne,“ hovorí Daniela Šulcová.

„Odporúčame tiež vyhotoviť si niekoľko fotografií poškodenia vozidla, dopravnej situácie na ceste, polohy vozidiel po nehode a vozidlo protistrany, eventuálne ďalších účastníkov nehody. Fotky si treba uschovať na účely preukazovania miery zodpovednosti na dopravnej nehode, respektíve ich doručiť spolu s oznámením škodovej udalosti do poisťovne,“ radí Imrich Polák.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow