25. september 2020. Vladislav. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Ako si predstavujete svoj seniorský vek?

NextFuture NextFuture NextFuture  12.3.2014 12.3.2014  

Celý život pracujete na tom, aby ste jeseň života prežili dôstojne a v prípade potreby mohli podať pomocnú ruku svojej rodine či priateľom. Pretože aj zrelý život má svoje čaro a ponúka množstvo nových možností, Allianz – Slovenská poisťovňa pripravila produkt pre ľudí, ktorí myslia na svoju budúcnosť. Program Senior vám pomôže zmierniť finančnú záťaž v nepredvídateľných životných situáciách a poskytne finančnú podporu pozostalým v prípade smrti.

Vedeli ste, že:

  • na Slovensku stúpla priemerná dĺžka života v porovnaní s rokom 1950 v priemere o 15 rokov?
  • v roku 2060 by mala dosiahnuť v našej krajine priemerná dĺžka života u muža 82,2 rokov a priemerná dĺžka života ženy 87,4 rokov?
  • v roku 2012 mal najstarší bežec na atletických majstrovstvách Slovenska veteránov 92 rokov?

Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80., prípadne 95. roku života. Program Senior ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a  finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb.

Okrem krytia poistných rizík umožňuje aj mimoriadne vklady poistného a výbery prostredníctvom odkupov, či možnosť využiť prázdniny v platení poistného. Súčasťou je aj možnosť uzatvoriť poistenie Senior Asistencia, ktorá vám v prípade hospitalizácie zabezpečí napríklad odvoz domov či na vyšetrenie, kontrolu domácnosti počas pobytu v nemocnici alebo asistenciu v domácnosti po ukončení rehabilitácie.

V programe Senior Vám ponúkame:

  • Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia so skrátenou dobou platenia
  • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
  • Senior Asistencia
  • Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou
  • Poistenie telesného poškodenia následkom úrazu
  • Poistenie za mimoriadne poistné

Zdroj: Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow