23. november 2020. Klement. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Ako si vybrať správne poistenie pre prípad krádeže?

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  19.11.2015 19.11.2015  

Tisícky krádeží v domácnostiach ročne. Taká je bilancia poisťovní. Niekedy majetok pred odcudzením neochránia ani bezpečnostné dvere či alarm. Ostáva len zavolať na asistenčnú službu poisťovne. Ak ste poistení...

 

Širokospektrálne poistenie domácnosti

Vlámania a krádeže sú tým najmenej príjemným prekvapením, ktoré nás môže čakať po návrate domov či na chatu. „Minulý rok sme mali hlásených takmer 800 vlámaní. Za prvých 9 mesiacov tohto roka nám klienti nahlásili 384 vlámačiek. Výška vzniknutej škody je od januára viac ako 260-tisíc eur,“ hodnotí rok Artur Šturmankin z Allianz Slovensko. Aj to je dôvod, pre ktorý je vhodné začať sa ochranou proti krádeži reálne zaoberať. Na fyzickej úrovni zabezpečovacími systémami a na úrovni akejsi záchrannej siete poistením škôd. Vo všeobecnosti možno povedať, že štandardnej domácnosti vystačí aj štandardné poistenie proti krádeži, ktoré je implementované v poistení domácnosti. „Bežné poistenie je postavené tak, aby krylo všetky bežné veci vo veľkej väčšine domácností a špeciálne predmety do určitej presne stanovenej hodnoty, napríklad hotovosť do určitej sumy, šperky a podobne. Je na klientovi, aby pri poistení zvážil, že ak má doma drahý obraz, je vhodné ho poistiť osobitne, alebo zohľadniť cenu pri poistení. K takémuto dielu je potrebné mať certifikát. Napríklad hodnotné zbierky sa tiež pripoisťujú zvlášť,“ hovorí o zásadách poistenia Miriam Fuňová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA.  Poistenie domácnosti je jedným z najkomplexnejších poistení. Kryje totiž nielen živelné pohromy, ale aj krádež. To dokonca nielen pri vlámaní, ale aj pri lúpežnom prepadnutí mimo domova. „Základné komplexné poistenie domácnosti kryje krádež, lúpež, ale aj poškodenie takýchto predmetov následkom vandalizmu. Pripoistením je vhodné v prípade požiadavky klienta navýšiť si limit plnenia peňazí, šperkov, klenotov nad limit krytý v základnom poistení,“ vysvetľuje Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku UNIQA poisťovne, a. s. Na margo lúpeže Artur Šturmankin dodáva, že poistený je krytý aj mimo svojho domova, ale poistenie sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky. Ján Kusý, riaditeľ pre obchod v neživotnom poistení AXA dodáva, že v prípade lúpežného prepadnutia sa kryjú aj veci osobnej potreby, ktoré má klient na sebe alebo pri sebe. Napríklad bicykel, peniaze, doklady, invalidný vozík, kočík a podobne.

Chrániť sa musíte predovšetkým sami

Spoľahnúť sa na poistenie neznamená správať sa k zabezpečeniu predmetov ľahkovážne. Poistenie voči krádeži je platné iba v prípade, že klient sa svoj majetok snažil chrániť najviac ako je to možné. Ak ste nechali otvorený balkón, alebo neuzamkli dvere, ani najlepšie poistenie vám nebude nič platné. „Počas neprítomnosti poisteného alebo osôb oprávnených zdržiavať sa v mieste poistenia so súhlasom poisteného, musia byť uzamknuté všetky vstupné dvere a brána/vráta do miesta poistenia, a všetky okná, dvere na balkón, lodžiu, terasu a iné otvory musia byť zatvorené z vnútornej strany uzatváracím mechanizmom tak, že ich nie je možné zvonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia. Všetky prvky mechanického alebo elektronického zabezpečovacieho systému musia byť v čase vzniku poistnej udalosti funkčné a aktivované,“ vysvetľuje okolnosti možného poistného plnenia Artur Šturmankin. Ak v takomto prípade nájdete svoj domov vykradnutý, je to vždy nepríjemné, no hlavne je potrebné zachovať chladnú hlavu a nepanikáriť. Mnoho poisťovní sa dnes snaží uľahčiť hlásenie poistnej udalosti.

„V krízových situáciách sa treba napriek stresu rýchlo zorientovať, v krátkom čase urobiť tie správne úkony a na nič nezabudnúť, aby nenastali ďalšie finančné straty. Mobilná aplikácia napríklad vedie používateľa krok za krokom podľa jednotlivých situácií. V aplikácii je uvedený kontakt na hlásenie poistných udalostí a ponúka aj rýchle tlačidlá na linku 112,“ vysvetľuje Fuňová. Niekedy stačí len poznať číslo asistenčnej služby poisťovne, kde vás zodpovedný pracovník prevedie prvými krokmi po vykradnutí. Takáto pomoc nie je niekedy v krízovej situácii zbytočná.

Budete potrebovať pripoistenie? Overte si viac poisťovní!

Poistenie domácnosti, pod ktoré vo väčšine poisťovní spadá aj poistenie voči krádeži, je nesmierne komplexné, no práve tu je priestor na množstvo výluk z poistenia. Pred podpisom zmluvy, alebo jej objednávky cez internet, sa treba podrobne oboznámiť s tým, čo bude kryté v prípade krádeže a na čo je potrebné uplatniť pripoistenie, prípadne sa poistiť v domácich podmienkach nedá. „Veci vyňaté z poistenia domácnosti sú presne špecifikované v poistných podmienkach. Sú to napríklad veci slúžiace na podnikateľské účely alebo výkon povolania, motorové a nemotorové vozidlá, rastliny a iné,“ hovorí Zuzana Eliášová z ČSOB poisťovne.

„Čo sa týka vecí umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty, klenoty, šperky, ale aj elektronika či stavebné súčasti a iné, aj tie rovnako poistíme v rámci základného balíka, dokonca s možnosťou navýšenia sublimitu poistnej sumy. Ale ak limit/sublimit poistnej sumy nepostačuje, pretože ide napríklad o hodnotné umelecké dielo, ktoré má klient doma, príde na rad pripoistenie. Poistná suma sa stanoví na základe znaleckého posudku spracovaného v čase vzniku poistenia, ktorý musí byť súčasťou poistnej zmluvy. Následne poisťovňa vyžaduje zabezpečenie bytu v závislosti od hodnoty daného diela. To znamená, že v niektorých prípadoch postačuje klasické uzamknutie všetkých priestorov, ale v iných môže poisťovňa vyžadovať špeciálne uzamknutie. Platí, že čím je vyššia poistná suma, tým dokonalejšie zabezpečovacie prvky sú poisťovňou vyžadované,“ hovorí Daniela Šulcová, hovorkyňa Komunálnej poisťovne. V komerčnom prostredí poisťovní hrá však úlohu pri rozhodovaní sa o uzatvorení poistky aj rôznorodosť samotných poistiek. Prieskum trhu by mal byť samozrejmosťou pri rozhodovaní sa, kde kryť krádež. Dôvody vysvetľuje Daniela Vlčková: „Rozsah poistného krytia sa v poisťovniach líši. To, čo si v jednej poisťovni treba pripoistiť, môže byť v inej poisťovni už v základe poistenia. S poistným krytím by mal byť klient dostatočne oboznámený pred podpisom poistnej zmluvy, preto sú všeobecné poistné podmienky dostupné v pobočkách aj na webovej stránke spoločnosti.“

Čo sa týka poistenia financií, to sa od poisťovne k poisťovni líši. Vo všeobecnosti však platí, že odcudzenie hotovosti krádežou, vlámaním alebo lúpežným prepadnutím sa poisťuje v trvalo obývaných domácnostiach. Podmienkou vzniku nároku  na poistné plnenie je vyšetrenie odcudzenia políciou. Poistné krytie však vždy závisí od dohodnutého rozsahu poistenia. 

Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne vysvetľuje pojmy, s ktorými sa môžeme stretnúť aj v poistných zmluvách. Je dôležité vedieť, čo pod ktorý trestný čin z pohľadu poisťovne spadá. V poisťovníctve sa rozlišujú pojmy krádež, prostá krádež a lúpež.

Krádež – považuje sa za ňu zmocnenie sa cudzej poistenej veci tak, že páchateľ pri tom prekonal nejaké prekážky. Napríklad do miesta poistenia sa dostal tak, že ho sprístupnil nástrojmi, ktoré nie sú určené na jeho riadne otváranie, demontážou, odvŕta zámok, rozbije okno alebo iným preukázateľne násilným spôsobom. Udalosť sa zvyčajne poisťuje v rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti.

Lúpež – privlastnenie si veci tak, že páchateľ použil proti poistenému násilie alebo vyhrážky bezprostredného násilia. Lúpež, tak ako krádež vlámaním, sa kryje väčšinou už v základnom balíku poistení.

Prostou krádežou sa rozumie privlastnenie si cudzej poistenej veci tak, že odcudzená vec nebola chránená pred krádežou. Napríklad zlodej vojde cez odomknuté dvere do miestnosti a odcudzí vec, ktorá je bez dozoru. V tomto prípade poisťovňa plnenie nevyplatí, keďže odcudzenie následkom prostej krádeže sa nachádza vo výlukách v rámci všeobecných poistných podmienok.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow