29. september 2020. Michal, Michaela. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Ako zvládnuť nečakané situácie na domácej pôde

zdroj:Wüstenrot  27.9.2017 27.9.2017  

Vlastné bývanie predstavuje nemalú investíciu, často spojenú s úverom. V záujme každého majiteľa rodinného domu či bytu by preto malo byť zabezpečenie nehnuteľnosti a domácnosti pre prípad rôznych náhlych situácií. Vo Wüstenrote je možné získať jednou zmluvou široké poistné krytie rizík, bez nutnosti pripoistení. K tomu poistenie zodpovednosti za škodu a nonstop asistenčné služby zdarma.

 

Trojaká poistná ochrana

Komplexné poistenie bývania vo Wüstenrot poisťovni zahŕňa poistenie samotnej nehnuteľnosti (aj vo výstavbe), poistenie domácnosti (hnuteľné veci členov domácnosti, vrátane vecí vypožičaných alebo prenajatých, bytové zariadenie, elektronika, športové vybavenie, rôzne zbierky či iné cennosti), aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú niekomu inému. Jednou zmluvou je tak možné zabezpečiť komplexnú ochranu majetku pre prípad rôznych situácií – od živelnej udalosti (požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, pád stromov, zemetrasenie, záplava a iné) cez krádež (vlámaním, lúpežným prepadnutím) až po vandalizmus. Súčasťou je zdarma poskytnuté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v bežnom živote (napríklad psom alebo pri rekreačnom športovaní) alebo za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti (vytopenie susedovho bytu, úraz na chodníku vášho domu), a tiež asistenčné služby. Tie prídu vhod v prípade zablokovania zámkov, technickej havárie či neobývateľnej domácnosti. Ak sa byt/dom stane v dôsledku poistnej udalosti neobývateľný, primerané náklady na prechodné ubytovanie Wüstenrot hradí až 6 mesiacov.

Dobrý tip

U starších poistných zmlúv, bez ochrany proti inflácii, časom nastáva takzvané podpoistenie. V prípade škodovej udalosti by hrozilo riziko nedostatočného poistného plnenia, resp. nepokrytia celkových nákladov na obnovu majetku. Aspoň raz za 5 rokov by mal preto klient zvážiť prehodnotenie poistnej sumy svojho majetku (najmä po rekonštrukcii bytu, domu či modernizácii domácnosti).

Užitočné novinky tohto roka

Dobrou správou pre klientov Wüstenrot poisťovne sú užitočné novinky v poistení bývania – zvýšenie poistného limitu za meter štvorcový pre Bratislavu (bez nutnosti znaleckého posudku), zvýšenie limitu pri zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti (bez navýšenia poistného), ďalej rozšírenie poistného krytia o poistenie náhrobkov, ako aj o lom skla pri obľúbených sklokeramických kuchynských doskách, a v neposlednom rade telefonická likvidácia poistných udalostí (bez nutnosti obhliadky).

Dobrý tip

Uzavretím poistenia bývania získa klient aj asistenčné služby. Stačí kontaktovať asistenčnú službu a postupovať podľa pokynov. Telefónne číslo má klient uvedené na asistenčnej kartičke od poisťovne, ktorú sa (z praktického hľadiska) odporúča odfotiť do mobilu, ten majú ľudia väčšinou pri sebe.

Jednoduchšie to už nejde

Poistenie bývania je možné uzavrieť aj online, kedykoľvek priamo z domu/bytu. Ide o pohodlný spôsob ako chrániť svoj majetok či predísť finančným stratám, ak by vlastník svojou nehnuteľnosťou alebo neopatrnosťou i ostatných členov domácnosti (vrátane psa) neúmyselne spôsobili niekomu škodu. Dôležitá je primerane stanovená poistná suma. Nemala by byť príliš nízka, ale ani nadsadená. Samozrejme, poistená nehnuteľnosť musí byť zabezpečená spôsobom primeraným výške dojednanej poistnej sumy. Za primerané poistné klient zároveň získa istotu, že sa má na koho obrátiť, ak by sa vyskytli nečakané ťažkosti. Viac informácií získate na stránke www.wuestenrot.sk alebo na linke *6060 (0850 60 60 60).

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow