21. január 2021. Vincent. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Allianz SDSS bude viesť Marián Kopecký.

NextFuture NextFuture NextFuture  20.10.2015 20.10.2015  

Predsedom predstavenstva spoločnosti Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť a.s., sa stal doterajší člen predstavenstva Marián Kopecký. Jednou z jeho priorít je pokračovať v diskusii o dôležitosti druhého dôchodkového piliera a jeho ďalšom rozvoji. Kľúčovou stratégiou by mala byť pokračujúca osveta, vzdelávanie a neustála zrozumiteľná komunikácia so súčasnými aj budúcimi sporiteľmi.

Marián Kopecký po ukončení štúdia na Katedre matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 1999 pôsobil na Ministerstve financií SR, neskôr pracoval ako poistný matematik a projektový manažér pre penzijné fondy a doplnkové dôchodkové poistenie v Danubia Holding, a.s. V roku 2004 nastúpil do Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. a následne po založení dcérskej spoločnosti sa stal hlavným kontrolórom Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Na post riaditeľa úseku finančných činností postúpil v roku 2007 a zároveň stal sa členom predstavenstva.

„Počínajúc licenčným procesom založenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti v projektovej kancelárii Allianz – Slovenskej poisťovne sledujem diskusie o druhom pilieri už viac ako desiatku rokov“, uvádza Marián Kopecký. „Preto budem neustále akcentovať dlhodobosť sporenia, otvorenú komunikáciu a spoluprácu všetkých zúčastnených strán.“

Zabezpečenie na dôchodok je úlohou štátu, jednotlivcov aj finančných profesionálov a oba piliere v ňom majú svoju úlohu. Druhý pilier je spolu s prvým pilierom súčasťou základného systému dôchodkového  zabezpečenia. V rozdielnom charaktere financovania oboch pilierov a s tým spojených rizík, ktoré so sebou nesú, je veľký prínos dvojpilierového sporenia si na dôchodok. „Oceňujem uvedomelosť Slovákov, ktorí si chcú sporiť na dôchodok, keďže aj napriek búrlivým diskusiám a už štvrtému otvoreniu druhého piliera nebol nikdy zaznamenaný odliv nasporeného majetku vo väčšom ako jednocifernom percentuálnom čísle. Táto dôvera je pre nás kľúčovým záväzkom“ uzatvára Marián Kopecký.

Zdroje a foto: ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, A.S.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow