27. október 2020. Sabína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Allianz v strednej a východnej Európe s dobrými výsledkami za rok 2013

NextFuture NextFuture NextFuture  24.3.2014 24.3.2014  

Allianz v strednej a východnej Európe (SVE) skončil rok 2013 s dobrými výsledkami. Ako dôsledok trvalo ťažkých trhových podmienok, celkové príjmy poistného dosiahli výšku 3,5 miliardy, čo o je 4,6 percenta nižšia hodnota než 3,7 miliardy eur v predchádzajúcom roku.

Veľmi dobré výsledky v neživotnom poistení a v správe aktív či penzijných fondoch nedokázali prekryť pokles poistného v životnom a zdravotnom poistení. Tento segment bol ovplyvnený reštrikciami v Poľsku, ktoré viedli k strate poistného vo vkladovom životnom poistení. Operačný zisk 252 miliónov eur znamená pokles o 13,4 percenta. Tento vývoj súvisí najmä so zvyšovaním škodovosti v poistení vozidiel na ruskom trhu.

„Vzhľadom k nerovnomernému ekonomickému prostrediu a meniacim sa politickým podmienkam na niektorých trhoch krajín SVE, výsledky väčšiny našich lokálnych spoločností sú v súlade s našimi očakávaniami. Najdôležitejšie pre nás ako organizáciu je, že náš hlavný biznis stojí na pevných základoch,“ hovorí Manuel Bauer, člen predstavenstva Allianz SE pre rozvíjajúce sa trhy.

Neživotné poistenie zostáva silným pilierom

Hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení v regióne SVE za rok 2013 dosiahlo 2,4 miliardy eur v porovnaní s 2,3 miliardami eur v roku 2012. Toto zodpovedá medziročnému nárastu o 3,5 percenta (6,3 percenta na internej báze).

Tento vývoj v neživotnom poistení bol naštartovaný v Rusku, kde poistné narástlo o 130 miliónov eur, teda o 19,2 percenta (26,4 percenta na internej báze), najmä v poistení vozidiel, v úrazovom a zdravotnom poistení. Tento nárast prevážil aj pokles v poistení priemyslu a vozidiel v Maďarsku a nižší podiel na trhu poistenia vozidiel na Slovensku, zapríčinený nepriaznivými trhovými podmienkami a selektívnym upisovaním rizík.

Prevádzkový zisk v neživotnom poistení v regióne SVE je na úrovni 127 miliónov eur, čo je pokles o 25,7 percenta (20,7 percenta na internej báze), pričom hlavná časť tohto negatívneho vývoja dopadá na vrub zvýšenia škodovosti v poistení vozidiel v Rusku. Celková nákladovosť v roku 2013 tak dosiahla 99,5 percenta, čo je v porovnaní s 96,9 percenta v predošlom roku výrazný nárast.

„Poistné trhy vo väčšine krajín SVE sú v súčasnosti nasýtené a naše výsledky v neživotnom poistení reflektujú tento vývoj. To znamená, že náš zámer v budúcich rokoch bude podobný ako na iných rozvinutých trhoch: prísnejšia disciplína v upisovaní rizík, zvyšovanie prevádzkovej efektívnosti a ďalšie inovácie v servise pre klientov,“ hovorí Manuel Bauer.

Životné a zdravotné poistenie ovplyvnené zmenami regulácie v Poľsku

Celkové poistné v životnom a zdravotnom poistení v roku 2013 dosiahlo výšku 913 miliónov eur, v porovnaní s 1176 miliónmi eur v predošlom roku. Tento výsledok predstavuje pokles o 22,4 percenta (21 percent na internej báze). Tento vývoj bol zapríčinený najmä zmenami v regulácii v Poľsku na začiatku roka 2013, ktoré viedli k poklesu o 210 miliónov eur vo vkladovom poistení. Táto strata bola čiastočne kompenzovaná úspešnou kampaňou na jednorazové investičné produkty v Maďarsku.

Prevádzkový zisk v roku 2013 bol stabilný na úrovni 78 miliónov eur, pričom v predošlom roku dosiahol výšku 79 miliónov eur. „Čelíme riziku regulácií na každom z trhov, takže vývoj v Poľsku, bohužiaľ, zdôrazňuje dôležitosť našej diverzifikácie naprieč krajinami a produktovou ponukou,“ hovorí Manuel Bauer. „Výsledky v životnom a zdravotnom poistení boli však veľmi dobré,“ dodáva.

Penzijné fondy a správa aktív s rastom klientskej základne

Allianz pokračuje v raste svojich penzijných fondov v krajinách SVE, ktoré sú ukotvené na siedmich rozličných trhoch v tomto regióne. Počet klientov sa zvýšil na 4,7 milióna v roku 2013 zo 4,6 milióna klientov v roku 2012. Spravované aktíva vyskočili v roku 2013 o 12,6 percenta na 9,8 miliardy eur, v porovnaní s 8,7 miliardami eur v roku 2012. Každý z penzijných fondov prispel k tomuto vývoju pozitívnym čistým rastom. Najvyšší rast zaznamenali fondy v Českej republike, Chorvátsku a v Rumunsku.

Výnosy penzijných fondov a správy aktív sa kombinovane zvýšili o 11,3 percenta (11,9 percenta na internej báze) na 79 miliónov eur zo 71 miliónov eur v roku 2012. Prevádzkový zisk sa zvýšil o 12,1 percenta na výsledných 37 miliónov eur. Pomer nákladovosti v roku 2013 zostal na stabilnej hodnote 52,9 percenta v porovnaní s 53 percentami v predošlom roku.

„Pozoruhodné výsledky našich penzijných fondov a správy aktív sú veľmi povzbudzujúce. Výrazný plošný rast dokazuje atraktivitu našich produktov a služieb, ktoré ponúkame. V konkurenčnom prostredí v poisťovníctve v roku 2013, prinášajú tieto čísla solídny príspevok k celkovému výsledku s dvojciferným rastom na hornej aj dolnej hranici,“ hovorí Manuel Bauer.

Zdroj: TS Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow