23. október 2020. Alojzia. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

AXA GROUP MEZIROČNE ZVÝŠILA ČISTÝ ZISK O 3 %

NextFuture NextFuture NextFuture  1.3.2016 1.3.2016  

Globálna finančná skupina AXA Group oznámila svoje hospodárske výsledky za rok 2015, z ktorých vyplýva, že v uplynulom roku zvýšila príjmy vo všetkých svojich segmentoch. Výnosy sa blížia k hranici 100 miliárd EUR a čistý zisk zaznamenal v medziročnom porovnaní nárast na rekordných 5,6 miliárd EUR. Súčasná finančná sila skupiny umožní i výrazné zvýšenie dividendy na akciu o 16 %, teda na hodnotu 1,1 EUR.

„Rok 2015 bol pre skupinu AXA vynikajúci, viedol k historicky najvyššiemu prevádzkovému výsledku, aký sme kedy mali,“ hovorí Henri de Castries, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AXA Group. A dopĺňa: „Dobré výsledky odráža vynikajúca výkonnosť vo všetkých odvetviach a v takmer všetkých geografických oblastiach nášho podnikania – v neživotnom poistení, ochrane zdravia, životnom poistení i v správe aktív. Marže dosahujú veľmi vysokú úroveň a navýšenie dividendy o 16 % odráža výborné výnosy a veľmi silnú rozvahu.“

Celkovo AXA Group zaznamenala 2 % nárast prevádzkového zisku na hodnotu 5,6 miliardy EUR a 2 % nárast upraveného zisku na hodnotu 6 miliárd EUR. Čistý zisk v porovnaní s rokom 2014 vzrástol o 3 % a dosiahol hodnotu 5,6 miliárd EUR. Rok 2015 bol posledným rokom päťročného plánu Ambice AXA 2015, ktorý je hodnotený ako veľmi úspešný – výnosy na akciu sa každý rok zvyšovali o 7 %, ukazovatele ako rentabilita vlastného kapitálu, hodnota zadlženia a prevádzkový cash-flow boli buď splnené, alebo dokonca prekonané. Skupina je v súčasnosti efektívnejšia ako predtým - na výdavkoch bolo ušetrených 1,9 miliardy EUR -  a podľa slov svojho generálneho riaditeľa je dobre pripravená na budúcnosť.

AXA v Českej republike a na Slovensku

AXA v Českej republike a na Slovensku pôsobí prostredníctvom penzijnej spoločnosti, životnej poisťovne, poisťovne (so zameraním na neživotné poistenie), investičnej spoločnosti, na Slovensku ešte cez doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Má viac ako 1,3 milióna aktívnych klientov a  takmer 600 zamestnancov. 

AXA životní pojišťovna, a.s.

AXA životní pojišťovna si drží na trhu stabilnú pozíciu s  519 miliónmi eur pod správou a viac ako 240 tisíc zmluvami. V roku 2014 dosiahla čistý hospodársky výsledok vo výške 6,2 milióna eur. V reakcii na nízke úrokové sadzby sa v súčasnej dobe viac zameriava na rizikové poistenie s vyššou pridanou hodnotou pre klientov. Tento nový obchodný model bol podporený investíciami – viac ako 1,4 milióna eur bolo v roku 2014 využitých na nové projekty.    

AXA pojišťovna, a.s.

AXA pojišťovna a.s. vstúpila na trh v roku 2008 a ponúka poistenie majetku (budovy, domácnosti) a poistenie áut (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie) so širokým sortimentom pripoistení a asistenčných služieb. V roku 2014 bol predstavený nový produkt AUTO GO využívajúci novú unikátnu segmentáciu, čo viedlo k okamžitému rastu celkového poistného o 7 % a k zlepšeniu nášho technického výsledku (škodového pomeru). Zlepšenie technického výsledku sa prejavilo na celkovom hospodárskom výsledku, ktorý sa zlepšil v porovnaní s rokom 2013 o 4 milióny eur). AXA pojišťovna je tak na dobrej ceste k dosiahnutiu zisku v roku 2015.

AXA penzijní společnost, a.s.

AXA penzijní společnost a.s. potvrdila silné postavenie na českom trhu, s trhovým podielom 11,6 % je štvrtá najväčšia podľa hodnoty aktív pod správou, ktoré medziročne vzrástli o 9 % na vyše 1,3 miliardy eur. Má viac ako 400 tisíc klientov, (príspevky zamestnávateľa, ktoré sú jednou z jej priorít, registrujeme v prípade
25 % zmlúv. Transformovaný fond dosiahol i v roku 2014 veľmi dobré výsledky, čo umožnilo rozdeliť medzi klientov celkom 18,3 miliónov eur (výkonnosť 1,46 % je tretia najlepšia na trhu). Po transformácií sa AXA penzijní společnost a.s. zamerala na rast efektivity vedúcej v roku 2014 k zisku takmer 500 tisíc eur.

AXA investiční společnost, a.s.

AXA investiční společnost vstúpila na trh v roku 2007 a ku koncu roka 2014 mala viac ako 118 tisíc klientov. Celkovo spoločnosť spravuje aktíva v hodnote viac ako 158 miliónov eur. Klienti môžu investovať do 10 podielových fondov, z ktorých tri sú „zastrešujúcimi“ fondami, ktoré klientom umožňujú investície do 1 100 najlepších fondov spravovaných spoločnosťou AXA. 

AXA d.s.s., a.s. (druhý pilier) a AXA d.d.s., a.s. (tretí pilier)

AXA d.s.s., a.s. (2. pilier) zaujala v roku 2014 druhé miesto na slovenskom dôchodkovom trhu s celkovým trhovým podielom 26 %. AXA d.d.s., a.s. (3. pilier) v roku 2014 dosiahla celkový trhový podiel 13 %. Hodnota aktív pod správou sa medziročne zvýšila o 13 % na 1,9 miliardy eur, zatiaľ čo počet klientov sa ustálil na hodnote 485 tisíc. Vďaka vysokému zhodnoteniu aktív o 3,9 % bol hospodársky výsledok ( 8,6 milióna eur) za rok 2014 medziročne vyšší o 133 %.

AXA a spoločenská zodpovednosť

Skupina AXA sa hlási k spoločenskej zodpovednosti. V rámci programu AXA Fond podporuje deti a mladých nadaných ľudí do 26 rokov zo sociálne slabších rodín. AXA Fond umožňuje budúcim mladým vedcom získať potrebné finančné prostriedky na zaujímavé projekty z oblasti vzdelávania, prírodných, či humanitných vied. V doterajších štyroch ročníkoch grantového programu podporila finančná skupina AXA spolu 48 študentov celkovou sumou takmer vyššou, ako 100 tisíc eur.

AXA Group

Skupina AXA zastáva vo svete vedúcu pozíciu v oblasti poistenia a správy majetku. Zamestnáva približne 160 tisíc pracovníkov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o 103 miliónov klientov v 59 krajinách sveta. V roku 2014 dosiahol obrat skupiny podľa IFRS viac ako 92 miliardy eur a tržby podľa IFRS viac ako 5,1 miliardy eur. Ku dňu 31.12.2014 predstavoval majetok v správe (AUM) spoločnosti AXA 1,227 miliardy eur.

Zdroje : AXA Group

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow