27. október 2020. Sabína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Bežný účet alebo sporenie pre deti?

Juraj Púchlo Juraj Púchlo Juraj Púchlo  19.9.2013 19.9.2013  

Roky sa u nás hovorí o zvyšovaní finančnej gramotnosti detí. Áno, hovorí, lebo skutočných projektov na jej zvýšenie je pramálo a úroveň je stále nízka. Zostáva tak učiť sa priamo v praxi, a to od útleho veku. Horšie je, ak ani rodičom nie sú zrejmé účely finančných produktov. Napríklad účet a sporenie.

 

Vreckové zvyšuje finančnú gramotnosť

Z pohľadu rodiča sa dieťa či tínedžer naučí hospodáriť s peniazmi najskôr tak, že ich jednoducho bude používať. Či už sa vreckové „vypláca“ v hotovosti alebo na účet, dieťa musí vedieť, ako s peniazmi rozumne naložiť. Samozrejme, najprv pod dohľadom a s pokynmi dospelých. Obdobne ako hotovosť by sa mali deti učiť využívať a poznať aj iné finančné nástroje. Mali by poznať rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou, rozdiel medzi kapitálovým a investičným životným poistením. Mali by vedieť, že účet, ku ktorému majú prístup pomocou bankomatov a platobných kariet, je bezpečnejší ako peňaženka a hotovosť, ale aj to, že sporiace produkty, ako termínované vklady a vkladné knižky, slúžia na dlhodobejšie zhodnocovanie vkladaných prostriedkov.

Účty „a“ alebo „verzus“ sporenie?

Banky vychádzajú trendom a klientom v ústrety produktmi, ktoré sú vhodné už pre školopovinné deti. V mnohým atribútoch sa podobajú na „dospelácke“ produkty. „Klient môže mať u nás zriadený účet od 15 rokov. Využívaním platobnej karty sa naučí hospodáriť s peniazmi a bezhotovostne platiť. V dospelosti tak bude viac finančne nezávislý a samostatný,“ hovorí Peter Janovíček, vedúci oddelenia retailových depozít Slovenskej sporiteľne, „účty nenahrádzajú vkladnú knižku alebo iné bankové produkty určené na zhodnocovanie prostriedkov. Účty a sporiace produkty odporúčame kombinovať tak, že na účte má klient stále dostupné peniaze na bežnú potrebu a na vkladnej knižke alebo na sporení by si mal odkladať peniaze, z ktorých si chce vytvoriť finančnú rezervu. Už od veku 15 rokov si môžu zriadiť Sporenie pre mladých s pravidelným mesačným vkladom od 10 eur do 500 eur a zvýhodnenou úrokovou sadzbou 1,5 % ročne pri splnení určitých podmienok. Samostatným produktom je Sporenie pre deti, určené pre najmenších so základným vkladom 10 eur. K 6. a 15. narodeninám dieťaťa mu SLSP na sporenie pridá úrokový bonus: 1/3 celkových úrokov vyplatených za posledné 3 roky pred dovŕšením 6. a 15. roku dieťaťa, až do sumy 300 eur. Úrokový bonus bude pripísaný na sporenie v najbližší deň sporenia po dovŕšení 6. a 15. roku dieťaťa. Podmienkou priznania úrokového bonusu je pravidelné mesačné sporenie aspoň vo výške minimálnej sumy sporenia a žiadne výbery. K Sporeniu pre deti je možné zriadiť úrazové poistenie. Ďalším produktom je Sporiaca vkladná knižka iXtra bonus, ktorej majiteľ po dovŕšení veku 10 rokov získa bezplatne medzinárodnú predplatenú platobnú kartu.“

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny, takisto upozorňuje, že Detský balík Sloník nie je náhradou vkladnej knižky, teda sporiaceho produktu, keďže dieťa môže mať k balíku vydanú platobnú kartu, čo znamená, že účet môže aktívne používať (vyberať a vkladať): „Získava však výhodnejšie úročenie na účte a zároveň môže dostať i ďalšie zvýhodnenia, napríklad sporiaci účet so zvýhodneným úrokom alebo stavebné sporenie Profit Kľúčik bez poplatku za uzatvorenie zmluvy.“ Marína Smolková, hovorkyňa Tatra banky spomína, že ich produkty sú vytvorené tak, aby pokrývali potreby klientov v danom období ich života: „Deti do 15 rokov majú možnosť využívať platobnú kartu tak, aby sa postupne naučili pracovať s financiami. Ak si klient pravidelne sporí na Sporiacom systéme (ktorý má automaticky a zadarmo v rámci balíka služieb Tatra Personal), môže získať aj bonusovú sadzbu, ktorá je vo výške 50-násobku vypočítaného základného úroku.“

Investície do budúcnosti

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank, opisuje ešte ďalšie, i keď o čosi zložitejšie možnosti, ako sporiť pre deti: „Disponujeme investičným sporením Pioneer UniPack Junior, do ktorého sa môže zapojiť každý už od sumy 25 eur alebo 25 USD. Ide o formu investovania do podielových fondov skupiny Pioneer Investments, čím maloletý klient môže získať výhodnejšie zhodnotenie finančných prostriedkov ako pri klasických termínovaných produktoch. Investičný sporiaci balík ponúka možnosť zvoliť si svoj vlastný systém investície – vytvoriť si vlastné portfólio a zvoliť si frekvenciu investovania. Dĺžka sporenia je štandardne nastavená na dobu do dosiahnutia veku 18 rokov, ale pokračovať možno aj ďalej. Rodičia svojim deťom zakladajú i Program pravidelného investovania RYTMUS, do ktorého je možné sa zapojiť už od 30 eur mesačne. Klient si pritom vyberá rôznu dĺžku investičného obdobia, od 2 až do 40 rokov. Kedykoľvek v priebehu investície je možné meniť cieľovú čiastku, výšku či frekvenciu pravidelnej investície, investičný horizont alebo aj druh portfólia. Pri oboch produktoch je v prípade potreby možné kedykoľvek požiadať o predaj nakúpených podielových listov a získať tak hotovosť v priebehu niekoľkých dní.“

M. Smolková spomína, že i Tatra banka disponuje investičnými produktmi, ktoré umožňujú investovať v mene dieťaťa (Junior konto).

Na veku záleží

Počet produktov a šírka ich využitia závisí od veku a schopností dieťaťa či školáka. Väčšinou im postačuje základný účet, na ktorý im príde raz mesačne vreckové. Môžu vyberať hotovosť z bankomatov a platiť platobnou kartou v obchodoch. Banky okrem konzervatívnych produktov, akým je vkladná knižka, v súčasnosti ponúkajú aj kombinácie účtov so sporením, samostatné sporenie či dokonca investičné sporenie. Všetky produkty sú tu na to, aby sa deti naučili gazdovať s peniazmi a osvojili si základné pojmy a transakčné mechanizmy.

 

Parametre niektorých produktov pre juniorov

Produkt Vek dieťaťa (od – do) Úroková sadzba (p. a.) Internetbanking Platobná karta

Možnosť platby

v obchodoch
Výber a vklad v pobočke Výber z bankomatu
Tatra banka – Tatra Personal pre deti 0 do dovŕšenia 15 rokov 0,01 % áno, disponentom je len rodič bezkontaktná karta s unikátnym dizajnom Tweety alebo Batman* v neobmedzenom počte bez poplatku Vklad v hotovosti bez poplatku, výber je možný z bankomatov Tatra banky, ktoré sú v každej pobočke Tatra banky bez poplatku. Výber hotovosti v pobočke je spoplatnený sumou 2,50 eur. Výber z bankomatu Tatra banky v neobmedzenom počte bez poplatku, výber z ATM inej banky = 1,75 eur
SLSP – Space účty – osobný účet Študent a osobný účet Mladý 15 – 26 rokov,
15 – 28 rokov
0,10 % áno, bez poplatku VISA Electron Sphere – bez poplatku áno, bez poplatku vklad bez poplatku, výber 2,00 eur vlastný bez poplatku, cudzí ATM 2,00 eur
UniCredit Bank – Young Balík26 15 – 26 rokov 0 – 0,1 % áno** áno áno, bezplatne v cene balíka neobmedzene vklady v pobočke bez poplatku 10 výberov z atm vlastného vrátane výberov z bankomatov skupiny UniCredit v zahraničí v cene balíka
ČSOB – detský balík Sloník od 0 – 14 rokov 1,00 % /0,50 %*** áno, pasívny áno, od 8 rokov dieťaťa áno vklad bez poplatku, výber 2,00 eur 5 výberov mesačne v rámci balíka/1,50 eur cudzí bankomat
Poštová banka – Dobrý účet pre juniorov 15 – 26 rokov 0,01 %   áno, Maestro, embosovaná MasterCard Standard alebo Bratislavská mestská karta pre klientov trvalo žijúcich v hlavnom meste v balíku neobmedzene vklad v pobočke je bezplatný, za výber na obchodnom mieste je poplatok 2,00 eur z vlastného atm je vcene účtu, výber z cudzieho ATM 1,50 eur
Sberbank – Konto Enter 10 – 18 rokov 0,01 % áno, súčasť balíka áno, Maestro alebo Visa Electron neobmedzené platby cez POS terminál vklady v pobočke bez poplatku, výbery v pobočke za poplatok 1,90 eur z vlastného bankomatu neobmedzené, výbery z cudzieho ATM 1,50 eur
VÚB BANKA – Start Junior od 8 do 14 rokov 0,50 – 1,00 %**** áno, len rodič áno, visa inspire áno; 0,15 eur za platbu vklady 0,50 eur; výber 2,00 eur do 5 tis. eur; 2,50 eur nad 5 tis. eur prvé dva výbery v hotovosti z ATM VÚB mesačne zadarmo, potom 0,20 eur;
Prima Banka 0 – 15 rokov 3,0 % zostatku do 1 000 eur; zostatok nad 1 000 eur: 0,5 % áno, aj SMS notifikácie pre rodičov pre deti od 8 rokov karta Maestro áno, neobmedzene jeden vklad bez poplatku, ďalší 0,50 eur; výber 1,50 eur z vlastného ATM neobmedzene abez poplatku; iné ATM 1,35 eur

* s detským dizajnom je karta pre dieťa vo veku od 6 rokov a viac; ak je dieťa mladšie, dizajn karty je štandardný

** majitelia majú možnosť okrem Online Bankingu využívať aj mobilnú aplikáciu BankAir, ktorá získava stále väčšiu popularitu najmä medzi mladými ľuďmi. Klienti, ktorí začali využívať BankAir, výrazne obmedzili správu svojho účtu cez službu Online Banking.

*** úročenie na ČSOB Detskom balíku Sloník vo výške 1,00 % je pri objeme prostriedkov do 1 000 eur; 0,50 % ak je objem prostriedkov 1 000,01 eur a viac; (t. j. pri zostatku 1 500 eur by bola suma 1 000 eur úročená sadzbou 1,00 % a zvyšná časť 500 eur sadzbou 0,50 %)

**** 1 % pre zostatok na účte do 10 000 eur (vrátane); 0,5 % (pre čiastku prevyšujúcu 10 000 eur)

 

Mladí a peniaze


Z analýzy Sberbank Slovensko, a. s., ktorá sa zamerala na klientov do 18 rokov vyplýva, že čím bližšie k dospelosti, tým viac mladý človek potrebuje bankové služby. Spomedzi všetkých klientov vo veku medzi 10 – 18 rokov je až štvrtina 18-ročných. Tí sú zároveň aktívnejší aj vo využívaní bankových služieb. V priemere urobí mladý človek medzi 10 – 18 rokov za mesiac 3,6 operácií na účte a jednu kreditnú operáciu. Pri debetných operáciách ide najčastejšie o platbu kartou u obchodníka a výber z bankomatu. Mladí ľudia takmer vôbec nevyberajú hotovosť v pobočke. Pri kreditných operáciách ide najčastejšie o bezhotovostný prevod peňazí na účet. V priemere príde mladým ľuďom vo veku medzi 10 – 18 rokov mesačne na účet 135 eur. Sú však medzi nimi výrazné rozdiely – mladým od 10 – 14 rokov príde mesačne v priemere 63 eur a mladým od 15 – 18 rokov príde v priemere 151 eur. Vyššie vreckové stredoškolákov súvisí najmä s ich potrebami, často sa už sami starajú o dopravu do školy či o platby za obedy. Do budúcna očakávame, že bude stúpať počet bežných účtov mladých ľudí, keďže pre rodičov aj deti predstavuje debetná karta bezpečnejšiu formu než hotovosť. Zároveň rodičia môžu jednoducho poslať deťom peniaze na účet aj v prípade, že sú na študijnom pobyte či na sústredení a podobne, a majú aj lepší prehľad o ich míňaní.

Foto: www.stockfresh.com

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow