21. október 2020. Uršuľa. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Budú jednotné sadzby bez rozdielu pohlavia skutočne nediskriminačné?

NextFuture NextFuture NextFuture  2.3.2013 2.3.2013  

21. decembra tohto roka sa končí termín zosúladenia sa so smernicou, ktorá zakazuje používanie rozličných sadzieb pri stanovovaní výšky poistného pre mužov a ženy. Pohlavie sa už nebude môcť brať do úvahy ako parameter pri cenotvorbe poistného. Ministerstvo spravodlivosti SR na tieto zmeny zareagovalo nenáhlivo a pripravilo návrh zákona so stanovenou účinnosťou až od marca 2013. Vznikol tak rozpor – rešpektovanie smernice verzus rešpektovanie zákona.

 

Rešpektovanie smernice

Problémom je že návrh zákona ministerstva spravodlivosti o rozdielnych sadzbách má stanovenú účinnosť až od marca budúceho roku. Zákon prešiel vládnym pripomienkovým konaním 30. októbra a následne bol predložený parlamentu. Ak neprejde nejaký poslanecký návrh na urýchlenú zmenu s účinnosťou od 21. decembra, dostaneme sa do rozporu s európskou smernicou.

Pán Štefan Velčický z NBS si o tom myslí: „Môj právny názor je taký, že smernica nie je priamo záväzná pre členské štáty EÚ a tak poisťovne nie sú povinné zmeniť sadzby na účinné dovtedy, dokedy nebude platný zákon. Tu však vzniká otázka skôr pre niektoré advokátske kancelárie, či by nebolo vhodné žalovať poisťovne za náhradu škody určitej skupiny klientov v prípade, že si poisťovne jednotné platby neuplatnia“.

Je však otázne, či by podobné žaloby boli na slovenských súdoch úspešné. Na druhej strane je pravdou aj to, že by žaloby zrejme uspeli pred Súdnym dvorom Európskej únie, čo hovorí skôr v prospech rešpektovania smernice.

„Keďže je to európska smernica, nemusí sa vykladať rovnakým spôsobom. Z tohto vyplýva, že to poisťovne asi nemusia do toho času uplatňovať, ale na druhej strane by som im to odporúčal, najmä toho pohľadu, že niektorí klienti by sa mohli cítiť nespokojní,“ dodáva Štefan Velčický.

 

Postoj poisťovní k smernici

Problematika rozdielnych sadzieb vyvolala v poisťovniach mnoho otázok. K smernici sa však stavajú zodpovedne a situáciu podrobne sledujú.

Pán Juraj Kováč zo spoločnosti Metlife Amslico k tomu hovorí: „Zo zasadnutia legislatívnej rady v oblasti sociálnych vecí a poisťovní jednoznačne vyplýva odporučenie dodržiavať spomínanú smernicu. Naša poisťovňa sa teda s najväčšou pravdepodobnosťou bude držať termínu 21. 12. 2012, t. j. s týmto dátumom budeme vydávať zmluvy len s jednotnými sadzbami bez rozdielu pohlavia. Lokálna úprava je jedna vec, ale druhá je reputačné riziko a možnosť potenciálnych skupinových žalôb“.

Všetky poisťovne boli v podstate pripravené na decembrový dátum platnosti smernice, z technického hľadiska by teda pre nich „gender“ nemal predstavovať problémy.

„V ČSOB Poisťovni máme problematiku používania rozličných sadzieb pri stanovení výšky poistného v závislosti od pohlavia vyriešenú, to znamená že používame jednotné sadzby pre mužov a ženy,“ uvádza Dáša Polláková, riaditeľka odboru bývanie a mobilita v ČSOB.

Svoj názor pridáva aj pán Marko Tomašovič, viceprezident rezortu obchodu životných poistení v spoločnosti Allianz Slovenská poisťovňa: „Uvedené veci budeme prejednávať na špeciálnom zasadnutí, kde sa stretneme práve kvôli tomuto problému. Je už známe, že niektoré poisťovne budú využívať obe sadzby, no neviem, či je správne ponúkať produkty týmto spôsobom.

Ja pevne verím, že naši legislatívci aj ministerstvo pochopia, aké dôsledky to môže mať a príjmu opatrenia v zrýchlenom legislatívnom konaní s účinnosťou od 21. 12.“

Názory jednotlivých poisťovní sa vo veci rešpektovania smernice poväčšine zhodujú. Problémy vznikajú skôr pri dlhodobo plánovaných projektoch založených napríklad na spolupráci viacerých poisťovní. V prípade spustenia lokálnych etáp by čelili možnosti žaloby zo strany európskych inštitúcií. Vznikla by ale aj možnosť skupinovej žaloby poisťovní voči štátu za oneskorenú transpozíciu smernice.

 

Vplyv smernice na poistencov

Zmeny v poistení pocítia najmä ženy. Tie budú platiť rovnako ako muži napriek tomu, že sú menej rizikové. Štatistiky potvrdzujú, že ženy žijú dlhšie, majú lepšie zdravie a genetické predispozície a nevyhľadávajú nebezpečenstvo v takej miere ako muži. Jednoduchým riešením by sa mohlo zdať, že poisťovne ceny jednoducho spriemerujú. Skutočnosť je však zložitejšia. Percentá nezamestnanosti či výška mesačnej mzdy u mužov a žien sú podľa Štatistického úradu SR stále rozdielne. Pri poistení muža a ženy, ktorí žijú v jednej domácnosti, zostane tak možný peňažný rozdiel v rodine. Drahšie poistenie muža bude v rámci jedného rodinného rozpočtu vyrovnané lacnejším poistením ženy. Smernica teda najviac zasiahne samostatne žijúce osoby či rodiča s dieťaťom, ktorí si za poistnú ochranu priplatia. V tomto prípade hovoríme najmä o poistení v prípade smrti rodiča. Matiek samoživiteliek je tu pritom viac a zmeny v smernici doľahnú v praxi práve na nich.

 

 

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow