27. september 2020. Cyprián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Búračka? Groupama vám poradí, ako z úzkych

NextFuture NextFuture NextFuture  15.11.2016 15.11.2016  

Nebezpečenstvo je na cestách prítomné stále, aj keď si to nepripúšťame. Čo ak zrazíte chodca práve vy, a ocitnete sa tak jednou nohou vo väzení? V takej chvíli by ste chceli mať na svojej strane Groupamu.

Nehodovosť na Slovensku

V minulom roku sa na Slovensku stalo 13 547 dopravných nehôd. Napriek tomu, že sa ich počet za posledných 20 rokov viac ako päťnásobne znížil, stále ide o vysoké číslo. Najčastejšou príčinou dopravných nehôd je porušenie povinnosti vodiča, čiže napríklad nevenovanie sa vedeniu vozidla, telefonovanie a podobne. Groupama svojim klientom pre prípad nehody poskytuje tri hodiny bezplatného právneho poradenstva.

Čo vám môže hroziť?

Ak vodič pri dopravnej nehode niekoho zraní, môže byť stíhaný za trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví a v prípade smrteľného následku aj za prečin usmrtenia. Za ublíženie na zdraví sa považuje také poškodenie zdravia, ktoré si vyžiada dobu liečenia zvyčajne viac ako sedem dní. Zákon definuje ťažkú ujmu na zdraví medzi iným ako zmrzačenie, stratu alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, stratu alebo oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, poškodenie dôležitého orgánu alebo poruchu, ktorá si vyžiada dobu liečby viac ako 42 dní. Vo všetkých prípadoch vinníkovi hrozí trest odňatia slobody, pričom v prípade prečinu usmrtenia je horná sadzba až dvanásť rokov.

Viac vinníkov

V praxi však nehodové situácie nemajú vždy iba jedného vinníka. Nakoľko sa na jazdu musia koncentrovať všetci účastníci premávky, individuálne zaváhanie nemusí nevyhnutne viesť k nehode. Predstavme si však situáciu, pri ktorej ste mali dať prednosť v jazde, no aj neprimeraná rýchlosť motorkára prispeje k tomu, že už neumožní odvrátiť kolíziu ani jednému z vás. V inom prípade nebol šofér auta, s ktorým ste sa zrazili, pripútaný a v dôsledku toho utrpí oveľa vážnejšie zranenia. Časté sú aj havárie s cyklistami a chodcami, ku ktorým dochádza aj z dôvodov zanedbania osvetlenia, reflexných prvkov, alebo kvôli  konzumácii alkoholu. Podobné prípady sú z právneho hľadiska často príliš zložité na to, aby ich vedel vodič správne posúdiť bez špeciálnej právnej pomoci.

Byť pripravený

Pri zranení alebo usmrtení sa v rámci dopravnej nehody musí privolať polícia. Pri podozrení, že je za nehodu zodpovedný vodič, sa musí začať trestné konanie. Pri ľahších zraneniach polícia čaká, či dĺžka práceneschopnosti poškodeného presiahne sedem dní. „Vodič by si mal po poskytnutí prvej pomoci a oznámení udalosti na číslo 112 odfotiť situáciu po dopravnej nehode, poškodené vozidlá aj prípadné stopy, najlepšie z rôznych uhlov. Mal by tiež zvážiť, či je po príchode polície hneď pripravený vypovedať. Aj keď sa domnieva, že nehodu nespôsobil, mal by ju i tak vždy oznámiť svojej PZP poisťovni,“ radí riaditeľ poisťovne Groupama Tomáš Kalivoda.

„Z našich skúseností vyplýva, že ľuďom chýba potrebné právne povedomie. Často sa stáva, že vodič po traumatizujúcom zážitku nevyhľadá kvalifikovanú právnu pomoc a je sám vystavený trestnému konaniu, ktoré mu spôsobí ďalšiu enormnú psychickú záťaž. Záleží nám na tom, aby sme našich klientov v tejto neľahkej situácii podporili,“ hovorí Tomáš Kalivoda. „Vodiči najčastejšie robia chybu v tom, že v rozrušení po nehode podrobne vypovedajú o jej vzniku a priebehu. V dobrej viere, že hovoria pravdu, podávajú neprijateľné a rozporuplné informácie v stave rozrušenia. Na objasnenie príčin nehody podaním vysvetlenia účastníkmi je dostatok času aj neskôr, po opadnutí prvotného šoku, prípadne aj za prítomnosti advokáta,“ spresňuje T. Kalivoda.

Nad rámec zákona

Zabezpečiť klientovi advokáta síce je povinnosťou každej poisťovne, no len na konanie o náhrade škody, nie na trestné konanie. To je podľa T. Kalivodu dôvod, prečo Groupama poskytuje bezplatné konzultácie v trestnom konaní v trvaní troch hodín automaticky pre všetkých svojich klientov, ktorí majú uzavreté  v Groupame povinné zmluvné poistenie. Klienti tak majú možnosť odborne prediskutovať svoje práva. Konzultácie pre klientov Groupamy zabezpečuje partnerská advokátska kancelária Javor-Tokár. Táto uznávaná kancelária sa prioritne špecializuje na dopravné nehody  už od roku 2004.

Čo poistený dostane

V rámci právnej pomoci advokát informuje klienta o priebehu trestného konania a jeho možných výsledkoch, ako aj o jeho právach. Rozoberie s klientom dopravnú nehodu, vysvetlí mu pochybenia a porušenia dopravných predpisov, vyhodnotí jeho zodpovednosť aj okolnosti svedčiace v jeho prospech. Pomoc advokáta zároveň posilňuje povedomie klienta, že so svojim problémom nie je sám a že môže hovoriť o dopravnej nehode s nezávislým odborníkom.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow