27. september 2020. Cyprián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Českí sprostredkovatelia budú získavať províziu po častiach, rozkladať sa budú aj náklady poisťovní

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  26.8.2016 26.8.2016  

Kým na Slovensku nedávno medzi finančnými sprostredkovateľmi rezonovala téma zverejňovania provízií, v Česku sa o rozruch postarala novela, ktorá mení spôsob vyplácania provízií pre sprostredkovateľov pri životnom poistení. České ministerstvo financií tvrdí, že koná v prospech spotrebiteľov, samotní sprostredkovatelia hovoria o ohrození celého odvetvia. Zmeny sa dotknú aj nákladov poisťovní.

 

Priebežná odmena pre sprostredkovateľov

Senát ČR schválil legislatívnu novinku, ktorá je v Česku známa ako „Novela 38“. Táto úprava pozmeňuje zákon č. 38/2004 zb. o poisťovacích sprostredkovateľoch. Mení sa spôsob, akým sa vypláca provízia sprostredkovateľov za uzatvorené zmluvy o životnom poistení. Provízia sprostredkovateľov sa bude vyplácať postupne počas obdobia piatich rokov. Sprostredkovateľ bude získavať odmenu za každý mesiac, v ktorom bude uzatvorená zmluva platná.

Odmena sprostredkovateľa sa teda rozdelí do šesťdesiatich mesiacov. Ak sa platnosť zmluvy skončí napríklad po dvoch rokoch, sprostredkovateľ má nárok len na odmenu, ktorá pripadá na 24 mesiacov. Nárok na zvyšok odmeny stráca.

Novela je koncipovaná tak, že sprostredkovateľ môže získať odmenu čiastočne aj vopred, ak však bude životná poistka trvať kratšie ako päť rokov, situácia sprostredkovateľa sa komplikuje. Český minister financií Andrej Babiš v Senáte ČR upozornil, že odmeňovanie sprostredkovateľov môže byť priebežné a zálohové.

„Priebežnú odmenu poisťovňa sprostredkovateľovi vyplatí rovnomerne počas celého obdobia trvania poistenia. Pri zálohovom spôsobe vyplácania môže sprostredkovateľ časť budúcej provízie získať vopred, ak však v úvodných piatich rokoch trvania poistenia z akéhokoľvek dôvodu dôjde k predčasnému ukončeniu poistenia, musí (sprostredkovateľ) poisťovni následne pomernú časť provízie vrátiť,“ upozornil Babiš.

Český senátor Libor Michálek však upozornil, že predkladaná úprava znamená iba zmenu spôsobu vyplácania odmeny, pričom výška samotnej provízie sa nereguluje. Na scénu sa tak dostáva otázka zverejňovania výšky provízie sprostredkovateľa, ktorá sa riešila aj na Slovensku. „Keď nie je zo strany predkladateľa vôľa limitovať výšku odmien, provízie či prevádzkových nákladov, poďme aspoň cestou informačnej povinnosti, aby bol klient oboznámený, že provízia dosiahne určitú výšku,“ povedal Michálek.

Reguláciu provízií samotní českí sprostredkovatelia kritizujú. „V prípade poradenských spoločností so zahraničnou účasťou očakávam arbitráže pre zmarenú investíciu. Väčšinu radových sprostredkovateľov však tvoria živnostníci, ktorí skončia na úrade práce,“ povedal Jiří Šindelář, predseda Unie finančního zprostředkování a poradenství (USF).

„Regulácia prepoisťovania je smerovaná výhradne proti sprostredkovateľom bez toho, aby brala do úvahy, že sú to práve oni, kto pomáha klientom vybrať si z ponuky bez ohľadu na záujmy poskytovateľov, a tým posilňuje konkurenčné prostredie,“ povedal Šindelář s tým, že hrozí, že klienti uviaznu vo veľkých poisťovniach. Taktiež podľa neho hrozí nárast cien.

Nový výpočet odkupnej hodnoty

Rovnaký priebežný postup sa bude uplatňovať aj v súvislosti s nákladmi poisťovní pri životnom poistení. Tieto náklady sa taktiež budú rozkladať na obdobie piatich rokov. Takto nastavený systém má priniesť zvýšenie odkupnej hodnoty poistky.

Poisťovňa si po dvoch rokoch trvania životného poistenia bude môcť nárokovať náklady vo výške 40 % z výšky celkových nákladov. Do celkových nákladov patria náklady so vznikom poistenia, čo zahŕňa aj náklady na sprostredkovanie. Do celkových nákladových položiek patria aj náklady s prevzatím návrhu poistnej zmluvy vrátane lekárskej prehliadky, ďalej náklady na ocenenie poistného rizika a prvotných evidenčných úkonov. Na zozname celkových nákladov, ktorých sa týka nová úprava, sú ešte náklady na tvorbu a ponuku poistného produktu.

Babiš upozornil, že cieľom novely je riešenie problémov spojených s predčasným ukončením zmlúv o životnom poistení. „Ide predovšetkým o nízku odkupnú hodnotu v prvých rokoch trvania poistenia – investičného alebo kapitálového poistenia,“ hovorí Babiš. „Tá vyplýva zo spôsobu, akým poisťovne uplatňujú náklady súvisiace s dohodnutím zmluvy. Tento mechanizmus, predplatené náklady, prispieva k častému prepoisťovaniu, a teda k celkovému zdražovaniu produktov životného poistenia pre klientov,“ vyhlásil minister.

„Prepoisťovanie je pritom, ako sa dlhodobo ukazuje, systémový problém, ktorý vzniká aj pri sprostredkovaní poistenia a aj pri priamom predaji v pobočkách poisťovní,“ doplnil Babiš.

Aj v prípade rozkladania nákladov senátor Michálek upozorňuje, že novela môže byť deravá. Podľa jeho slov „nič nebráni tomu, aby poisťovne zaviedli poplatok za zrušenie poistnej zmluvy“. „Ten tiež nie je limitovaný, takže sa miera ochrany v tomto smere nezvyšuje,“ povedal.

Kritici novely upozorňujú aj na to, že regulácia sa týka rizikových aj rezervotvorných zložiek poistenia. Odkupná hodnota sa totiž týka iba rezervotvorných poistení. „Drvivá väčšina zmlúv sa dnes uzatvára iba na riziko, pri ktorom sa žiadne odkupné nevypláca,“ povedal Jiří Šindelář. Upozorňuje, že novela medzi rezervotvorným poistením a poistením rizikovým nerobí rozdiely.

USF má taktiež výhrady k tomu, že české ministerstvo financií chce obmedzovať prepoisťovanie. „Prepoisťovanie býva rovnako výhodné ako zmena dodávateľa energií či telefónneho operátora. Tí neustále vylepšujú svoje produkty a znižujú ich ceny bez toho, aby ich ponúkali súčasným klientom,“ hovorí Šindelář.

Odkupná hodnota poistky

Odkupná hodnota je časť z technických rezerv spojených so životným poistením. Na tieto prostriedky má klient právo v prípade, že ruší svoju poistku pred uplynutím poistnej doby.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow