16. január 2021. Kristína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Cestovné poistenie na kartách

Juraj Púchlo Juraj Púchlo Juraj Púchlo  8.7.2013 8.7.2013  

Mnohé cestovné kancelárie štandardne ponúkajú cestovné poistenie. Odborníci z finančnej oblasti tiež odporúčajú poistenie a pripoistenie napriek tomu, že klient je držiteľom Európskeho preukazu zdravotného poistenia. Vhodné je však preštudovať si poistné krytie, pretože podobne môže poskytovať i poistenie aktivované ku klientovej kreditnej alebo debetnej karte.

 

Ide dokonca o komfortnejší spôsob ako byť poistený, keďže nosičom je rovno platobná karta. Zväčša je v ňom obsiahnuté ročné poistenie, teda nevzťahuje sa len na obdobie dovolenky, ale aj na nákupy v zahraničí či pracovné cesty. Prolonguje sa automaticky každý rok, ak sa klient nerozhodne inak. Cestovné poistenie môže byť uzatvorené len ako individuálne poistenie, t. j. poistený je sám držiteľom karty alebo rodinné poistenie, t. j. spolu s poisteným držiteľom karty sú poistení aj jeho rodinní príslušníci a druh či družka. Keďže banky majú v sadzobníkoch rôzne úrovne poistenia k rôznym kartám, pýtali sme sa, čo zahŕňa základný balíček, teda krytie toho, čo turistov a cestujúcich postretne najčastejšie.

Matej Kubinec, PR Specialist, BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v SR odpovedal, že k platobným kartám si zákazníci môžu objednať Poistenie zneužitia karty, Cestovné poistenie a Poistenie schopnosti splácať, ktoré sa ešte ďalej členia podľa druhu jednotlivých kariet, napr. na Cestovné poistenie Rodinné Classic a Gold. „Cestovné poistenie (Osobné Classic) je platné celosvetovo a jeho cena je 1,40 eur mesačne. Poplatok za poistenie sa pravidelne strháva z účtu, ku ktorému je platobná karta vydaná. V prípade kreditných kariet sa poplatok realizuje z úverového účtu karty. Poplatok je účtovaný vždy prvý pracovný deň v nasledujúcom mesiaci,“ dodáva.

„V rámci balíka služieb Extra Pohoda získa klient k platobnej karte VISA Classic alebo MasterCard Standard aj celoročné cestovné poistenie STANDARD, v rámci ktorého má poistenie bez vekového obmedzenia pre jednotlivcov aj rodiny, s územnou platnosťou pre celý svet, s maximálnou dĺžkou jednej cesty do zahraničia 60 dní. Zahŕňa liečebné náklady – poistná suma 40 000 eur, ďalej zodpovednosť za škodu – škodu na zdraví a živote 10 000 eur, škodu na majetku do 3 350 eur, batožinu – udalosť a poistné obdobie 350 eur,“ sumarizuje Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančná skupina.

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank dodáva, že svojim klientom ponúkajú ku všetkým debetným i kreditným platobným kartám ako doplnkovú službu cestovné poistenie v spolupráci so spoločnosťou Union poisťovňa, a. s.: „Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú pri každom vycestovaní do zahraničia. Držiteľ medzinárodnej platobnej karty si môže zvoliť, či bude poistenie zahŕňať len držiteľa karty alebo aj jeho rodinných príslušníkov.“

Opustená peňaženka

„Od apríla 2012 sme spustili Program Active Premium, ktorý stojí mesačne 5,99 eur. Ide o cestovné, majetkové a úrazové poistenie spolu s asistenčnými službami k debetnej karte. Zahŕňa napríklad krytie nákladov, náklady na liečebnú starostlivosť, dodávku liekov, návrat detí, poistenie pre prípad odcudzenia kľúčov alebo dokladov či poistenie pre prípad zneužitia platobnej karty. Mnohí môžu oceniť i poistenie prerušenia cesty, napríklad spojené s organizáciou náhradného vozidla alebo opravou na mieste. Individuálne poistenie k embosovaným debetným kartám sa líši výškou poistného krytia a cenou pre štandardné karty a zlaté karty. Štandardné karty vyjdú 30,80 eur/rok a zlaté karty 40,00 eur/rok,“ hovorí Ľubomíra Chmelová, hovorkyňa Sberbank Slovensko a dodáva: „Individuálne cestovné poistenie ku kreditnej karte na rok je dostupné za 10,46 eur. V prípade poistenia ďalších troch spolucestujúcich ponúkame zvýhodnenú cenu 17,76 eur/rok. Zahŕňa napríklad poistenie liečebných nákladov, štandardné asistenčné služby v zahraničí či poistenie zdržania batožiny počas leteckej prepravy.“

„Cestovné poistenie ku kreditným a debetným kartám nie je automaticky súčasťou, ani bonusom ku kreditnej karte. Spoplatňované je samostatne. Zahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, doplnkové asistenčné služby, a pri variante A aj poistenie meškania letu, poskytnutie náhradného vodiča a odtiahnutie/spojazdnenie vozidla. Poistenie je možné uzavrieť ihneď pri vydaní karty alebo si ho môže držiteľ karty dokúpiť kedykoľvek počas jej platnosti. Na výber majú klienti individuálne poistenie, ktoré sa vzťahuje výlučne na držiteľa karty alebo rodinné poistenie, v rámci ktorého môže klient poistiť aj svojich rodinných príslušníkov – manželku/manžela, družku/druha a deti do 18 rokov. Ceny cestovného poistenia sú, v porovnaní s individuálne uzatváraným poistením, výhodnejšie. Napríklad cestovné poistenie variant A (vyššie poistné krytie) stojí 43,15 eur/rok (individuálne) alebo 86,30 eur/rok (rodinné). Cestovné poistenie variant B (nižšie poistné krytie) stojí 23,90 eur/rok (individuálne) alebo 47,80 eur/rok (rodinné). Cestovné poistenie je možné dokúpiť aj k súkromnej debetnej karte, pričom cena za individuálne poistenie je 19,58 eur/rok a za rodinné 57,76 eur/rok,“ uvádza Marína Smolková, hovorkyňa Tatra banky.

„Aktuálne poskytujeme poistenie pre VISA Exclusive, ktoré majú klienti automaticky v cene karty. Cestovné poistenie kryje napríklad poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo usmrtenia a tiež za poškodenie, zničenie alebo stratu vecí, ale zahŕňa i poistenie storna zájazdu,“ uvádza Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne.

Zámok pre bezpečnosť

Alena Walterová, hovorkyňa VÚB uvádza, že pri kreditných kartách MasterCard Gold, Blue od American Express a American Express Gold je poistenie v cene karty a zahŕňa napríklad poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, poistenie batožiny v prípade straty, krádeže alebo poškodenia, poistenie straty a krádeže dokladov a iné: „Klientovi odporúčame pripoistiť sa, ak sa chystá pri ceste do zahraničia absolvovať netradičné, riskantné a profesionálne športové činnosti.“

Spomínané poistné krytie, dĺžku výjazdu a vôbec všeobecné zmluvné podmienky sa oplatí preštudovať i v prípade, ak je klient držiteľom prémiových kreditných kariet typu American Express, DinersClub, MasterCard World Elite, ktoré ponúkajú vyššie náhrady a vyššie plnenie pri cestovnom poistení ako na bežných kartách.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow