26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Cestovné poistenie v zahraničí a európsky zdravotný preukaz

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  12.7.2016 12.7.2016  

Slovenský poistenec môže byť zároveň aj majiteľom európskeho preukazu zdravotného poistenia. Ten však nemusí stačiť ani pri cestovaní po krajinách EÚ. Ak sa stane nepríjemná udalosť, nepoistený človek má jednoducho smolu dvakrát. Okrem zdravotných problémov bude mať na krku aj náklady spojené s liečbou, ktoré môžu dosahovať obrovskú výšku.

 

Cestovné poistenie chráni klientov v prípade rôznych problémov, a to nielen zdravotných, hoci tie sa zdajú byť skutočne najzávažnejšie a najzásadnejšie z pohľadu poistenia.

Slovenskí poistenci dostávajú od svojej zdravotnej poisťovne európsky preukaz zdravotného poistenia. Hoci slovenskí občania majú radi dovolenky predovšetkým v rámci EÚ, na dovolenke tento preukaz nestačí. Zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v partnerskej krajine za rovnakých podmienok ako majú tamojší obyvatelia. Zdravotná starostlivosť tak môže byť drahá.

Zdravotný preukaz jednoducho funguje na inom princípe ako cestovné poistenie. Navyše kryje menej komplikovaných životných situácií, s ktorými sa cestovateľ môže stretnúť. Zdravotné riziká sú však jadrom cestovného poistenia. V rámci cestovného poistenia uhradia poisťovne ambulantné ošetrenie, hospitalizáciu vrátane potrebného ošetrenia, prepravu do zariadenia a z neho a taktiež prepravu do vlasti. Poistenie tiež počíta so stomatologickými problémami či s nákupom, prípadne opravou dioptrických a protetických pomôcok. Poistenie môže zahŕňať aj ubytovanie blízkej osoby v blízkosti zdravotníckeho zariadenia. V prípade, že sa odohrajú veľmi smutné udalosti, poistné plnenie z cestovného poistenia sa dá získať aj na prepravu telesných pozostatkov.

Zásady prvej pomoci:

Európsky zdravotný preukaz
Tento preukaz je užitočný v krajinách EÚ, taktiež vo Švajčiarsku, v Lichtenštajnsku a v Nórsku. Samotná Európska komisia však upozorňuje, že tento preukaz nie je náhradou cestovného poistenia. Európsky preukaz zdravotného poistenia umožňuje v prípade dočasného pobytu v uvedených krajinách prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v štátnych zdravotných zariadeniach. Táto starostlivosť sa pritom poskytuje za tých istých podmienok, aké platia pre osoby poistené v danej krajine. To neznamená, že úkony, ktoré sú na Slovensku pre poistencov zadarmo, budú bezplatné aj v zahraničí. Ak Slovák bude potrebovať ošetrenie napríklad v Nemecku, európsky preukaz mu zabezpečí rovnaké podmienky ako nemecký občan poistený v Nemecku.

Cestovné poistenie kryje viac druhov rizík. V prípade dovoleniek v horách môže byť veľmi užitočné poistenie zásahu horskej služby. Náklady zásahu horskej služby sa môžu pohybovať v obrovských sumách, keďže sa využívajú komplikované postupy a drahé nástroje. Horská služba musí mnohokrát okrem potenciálneho komplikovaného vyslobodzovacieho zásahu človeka v horách taktiež vyhľadať, čo sa odzrkadľuje v cene zásahu.

Podobnú funkciu má aj poistné krytie technickej pomoci v horách v zahraničí. Aj v tomto prípade poisťovňa hradí náklady spojené s vyhľadávaním, vyslobodzovacími úkonmi a prepravou.

So zdravotnými rizikami je spojené aj poistné krytie úrazu v rámci cestovného poistenia. V tomto prípade má klient nárok na poistné krytie v prípade, že klient poisťovne utrpí v dôsledku úrazu trvalé následky. Úrazové poistenie myslí aj na prípad smrti.

Slovákov pritom naozaj v zahraničí neobchádzajú problémy. „Minulý rok sme napríklad evidovali autonehodu na dovolenke v Spojených štátoch, pri ktorej klientka utrpela vážne poranenie hlavy a následne dostala krvácanie do mozgu. Účet za hospitalizáciu a liečbu sa v tomto prípade vyšplhal na 145-tisíc eur,“ hovorí vedúca oddelenia rozvoja obchodu Allianz – SP Katarína Janáková.  Ďalší klient podľa jej slov počas dovolenky na Kube utrpel neurologické ochorenie. Za hospitalizáciu, špeciálne vyšetrenia, poskytnuté ošetrenie a prevoz na Slovensko bol účet vo výške 120-tisíc eur.

Do istej miery špeciálne krytie zdravotných rizík sa týka domácich zvierat. Aj domáci miláčikovia sú v rámci cestovného poistenia chránení. Poisťovňa uhradí prípadné služby veterinára. To sa týka predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a materiálu. Rovnako poisťovňa uhradí stomatologické služby pre zvieratko.

Hmotné veci a zodpovednosť

Inou stránkou je poistenie hmotných vecí či zodpovednosti. Poistenie určené na cesty môže byť užitočné aj v prípade, že sa nakoniec žiadna cesta nekoná. Poistiť sa totiž dá storno objednanej služby. Klientom vznikne nárok na poistné krytie v prípade, že cestu prekazí napríklad choroba, úraz či hospitalizácia, taktiež nedobrovoľná strata zamestnania či úmrtie.

Väčšie pole pôsobnosti má však cestovné poistenie, keď sa cesta uskutoční. Poistenie zodpovednosti je určené na uhradenie škôd, ktoré klient na cestách spôsobí iným ľuďom. Môže pritom ísť o poškodenie zdravia či majetku. V rámci tohto poistenia poisťovňa uhradí náklady na advokáta a aj náklady na kauciu.

Chrániť sa dá aj proti menej závažným a relatívne typickým cestovateľským problémom s batožinou. Poisťovňa rieši poškodenie, zničenie, krádež aj stratu kufrov a cestovných tašiek. Rovnako sa oplatí nechať si doklady o nákupe nových vecí v zahraničí.

Na plnenie má poistený človek právo aj vtedy, ak batožinu letecká spoločnosť dodá neskoro. V tejto kategórii je aj poistenie straty, prípadne odcudzenia dokladov. Poisťovňa uhradí náklady na vybavenie náhradného dokladu v zahraničí.

Destinácia

Výška škody (eur)

Popis

USA

145000

dopravná nehoda -poranenie hlavy, krvácanie do mozgu

Kuba

120000

neurologické ochorenie – ochrnutie, hospitalizácia, repatriácia

Nemecko

56000

infarkt – operácia, hospitalizácia

Taliansko

40000

úraz hlavy – hematóm

Tunisko

25000

pád na eskalátore -zranenie hlavy, hospitalizácia, repatriácia

Turecko

21000

neurologické ochorenie – tŕpnutie rúk, hospitalizácia, repatriácia

Ceprus

18000

operácia žlčníka

Veľká Británia

16000

zápal pľúc

Libéria

15000

dopravná nehoda – úmrtie – repatriácia telesných pozostatkov

Nepál

15000

natiahnutia achilovka v Himalájach – doprava vrtuľníkom, ošetrenie

Turecko

15000

skok do bazéna -zranenie chrbtice

Zdroje : Allianz -SP

Poistiť sa dá aj online

Cestovné poistenie je relatívne typizovaný produkt, poisťovne ho teda ponúkajú aj online. Potrebné je zadať požadované osobné a konkrétne údaje, následne prečítať a odsúhlasiť poistné podmienky. „Po uzavretí poistenia dostane klient mailom návrh poistnej zmluvy, postup, čo robiť pri poistnej udalosti a tiež asistenčnú kartu, ktorou sa preukáže u lekára. Zároveň na nej nájde všetky potrebné kontakty pre riešenie poistnej udalosti,“ povedala hovorkyňa Komunálnej poisťovne Daniela Šulcová. Zároveň upozorňuje, že ak je poistenie dohodnuté na obdobie aspoň jedného mesiaca, do štrnástich dní od uzavretia sa dá zrušiť. „Ale ak zmluva bola dohodnutá na obdobie kratšie ako 1 mesiac, odstúpiť od zmluvy sa už nedá,“ hovorí.

Destinácia

Podiel turistov (%)

Slovensko

34

Chorvátsko

17

ČR

10

Taliansko

5

Grécko

4

Maďarsko

4

Zdroj: Poštová banka podľa Eurostat

Slováci dovolenkujú doma aj v zahraničí

Viac ako tretina Slovákov v minulom roku cestovné poistenie riešiť nemusela, keďže strávila dni voľna na Slovensku. Nasledovali krajiny dostupné automobilom. Najobľúbenejšou zahraničnou destináciou bolo Chorvátsko, v závese za ním nasledovalo Česko a Taliansko.

Podobne to bude vyzerať aj v tomto roku. „Prvé husle bude opäť hrať Slovensko. V našich horách, kúpeľoch či wellness sa tento rok chystá dovolenkovať až tretina našincov. Z hľadiska cestovného ruchu a rozvoja regiónov je to veľmi pozitívna správa, pretože peňažné prostriedky dovolenkári ‚nevyvážajú‘ za hranice, ale míňajú ich v domácej ekonomike,“ upozorňuje analytický tím Poštovej banky. „Na striebornej priečke sa podobne ako vlani umiestnilo Chorvátsko, kam plánuje tento rok vycestovať 14 % našich dovolenkárov. Ostatné krajiny už také výrazné preferencie medzi Slovákmi nezískali. V Taliansku sa chystá dovolenkovať 6 % našich turistov, v susednom Česku 5 % a po dve percentá dovolenkárov plánuje tento rok vycestovať do Grécka, Maďarska a Španielska,“ doplnili analytičky.

Cestovanie našincov ovplyvňujú peňažné aj zdravotné problémy. Poštová banka upozorňuje, že v prieskume štatistického úradu Eurostat až 39 % opýtaných Slovákov uviedlo, že necestuje pre nedostatok finančných prostriedkov. Pätina necestovala vzhľadom na zdravotné problémy, 14 % opýtaných si nenašlo na cestovanie čas.

Čo robiť, ak:

Je potrebné lekárske ošetrenie:
Je dôležité mať pri sebe doklad o poistení a preukázať sa ním. Ak ho lekár neakceptuje a klient musí liečbu na mieste uhradiť, je potrebné získať riadne opečiatkovaný a podpísaný doklad o zaplatení, riadne označený dátumom. Rovnako je potrebné žiadať originál lekárskej správy. Tieto dokumenty budú po návrate z cesty základom pre uplatnenie poistného plnenia z cestovného poistenia.

Je potrebná hospitalizácia:
V takom prípade je dôležité kontaktovať asistenčnú službu, ktorá k cestovnému poisteniu prislúcha. Následne je potrebné postupovať podľa pokynov pracovníka poisťovne.

Klient spôsobil nehodu či škodu:
Správnou reakciou je opäť kontaktovanie asistenčnej služby. Pracovník poisťovne klientovi vysvetlí všetky potrebné úkony, ktoré mu umožnia zvládnuť problémovú situáciu. Opäť je potrebné celú situáciu starostlivo zdokumentovať a následne predložiť poisťovni.

Krádež batožiny či strata:
Krádež batožiny je potrebné ohlásiť na polícii a získať protokol, v ktorom budú spísané odcudzené veci. Ak sa krádež udeje počas prepravy, je potrebné celú udalosť hlásiť prepravcovi. Ak sa batožina stratí počas letu, je potrebné žiadať protokol o udalosti od leteckej spoločnosti. Ak sa batožina nenájde do dvoch dní, poistenie uhradí náklady spojené s nákupom nového oblečenia a hygienických potrieb.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow