1. október 2020. Arnold. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Chorých ľudí najčastejšie trápia onkologické ochorenia

NextFuture NextFuture NextFuture  18.4.2016 18.4.2016  

Stres a zhon sú v dnešnej rýchlej dobe pre väčšinu ľudí neoddeliteľnou súčasťou života. Pomôcť vie pohyb či zdravá životospráva, je však dôležité myslieť aj na zadné vrátka vo forme životného poistenia. To dokáže pomôcť napríklad pri vážnych diagnózach, ale tiež pri zaradení na čakaciu listinu pre transplantáciu.

Podľa štatistík ČSOB Poisťovne trápi chorých ľudí najčastejšie rakovina, ktorá tvorí až 80 % hlásených poistných udalosti z uzavretých životných poistení na vážne choroby.

 „Pri vážnej chorobe kryje životné poistenie napríklad onkologické ochorenia, mozgovú príhodu, infarkt, zlyhanie obličiek, sklerózu multiplex, kómu, hluchotu, slepotu, ale aj vírus HIV, ak ho pacient dostane v dôsledku podania krvnej transfúzie,“ hovorí Vladimír Šošovička, člen predstavenstva ČSOB Poisťovne.

Fungovanie v praxi

V prípade diagnostikovania vážnej choroby či zaradenia na čakaciu listinu na orgánovú transplantáciu vyplatí poisťovňa pacientovi sumu dohodnutú v poistnej zmluve. Pacient získa finančné prostriedky už na začiatku náročnej liečby. „ČSOB Poisťovňa vyplatila klientovi poistné napríklad z dôvodu zaradenia na čakaciu listinu pre transplantáciu obličky,“ opisuje Vladimír Šošovička.

Ak človeka postihne choroba či zranenie, dlhodobá liečba v nemocnici nemusí znamenať výpadkom príjmu. Poisťovňa mu vďaka životnému poisteniu vyplatí dennú dávku za pobyt v nemocnici.„Dvojnásobok dennej dávky dostane pacient, ktorý je hospitalizovaný na JIS alebo ARO, rovnako dvojnásobné plnenie za pobyt v nemocnici dostane, ak  absolvoval neodkladnú operáciu,“ vysvetľuje Vladimír Šošovička z ČSOB Poisťovne.

Aké riziká si ľudia poisťujú najčastejšie

Podľa štatistík ČSOB Poisťovne si ľudia najčastejšie dojednávajú úrazové pripoistenia (80%). „Z toho väčšina poistných zmlúv má niektoré z pripoistení trvalých následkov, takisto poistenie liečenia úrazov,“ hovorí Vladimír Šošovička z ČSOB Poisťovne. „Takmer polovica zmlúv má dojednané aj pripoistenie vážnych chorôb, veľký počet evidujeme aj pri pripoisteniach pre prípad invalidity, pričom tieto poistenia sa dajú aj navzájom kombinovať,“ vysvetľuje Šošovička.

Medziročné porovnanie počtu pacientov hospitalizovaných v nemocniciach rastie. Ako uvádza posledná zverejnená Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR, vývoj počtu hospitalizácii má stúpajúci trend u mužov aj u žien. Ako najčastejší dôvod hospitalizácie uvádza choroby obehovej sústavy, tráviacej sústavy a nádory.   

Možnosť investovať

Životné poistenie podáva pomocnú ruku človeku v nečakaných situáciách, no dokáže aj zhodnotiť vložené finančné prostriedky. Približne tri štvrtiny dojednaných životných poistení tvorili práve investičné životné poistenia. "Z toho každá šiesta zmluva bola uzavretá rodičom pre svoje dieťa,“ hovorí Vladimír Šošovička.

Zdroje: ČSOB Poisťovňa, a.s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow